Recht op aftrek van historische btw - wat is dit nu eigenlijk? 1

24 jul 2018 | Actualia

Nieuw Strafwetboek goedgekeurd door Ministerraad

Door Koen Geens

 • Koen Geens

  BIOGRAFIE: - Buitengewoon hoogleraar KU Leuven Faculteit Rechtsgeleerdheid (sinds 1993; docent sinds 1986) - Directeur Jan Ronse Instituut voor Vennootschapsrecht (sinds 1986) - Voorzitter Afdeling Economisch Recht KU Leuven (sinds 2009) - Lid Raad van Bestuur Thomas More Hogescholen Antwerpen, Mechelen en Kempen (sinds 2010) - Lid Inrichtende Overheid KU Leuven en Associatie KU Leuven (sinds 2010) - Lid Raad van Bestuur VZW Le Concert Olympique (sinds 2010) - Lid Koninklijk Vlaamse Academie België voor Wetenschap en Kunst, klasse Humane Wetenschappen (sinds 2012) - Lid Academia Europaea (sinds 2013) - Minister van Financiën (2013-2014, regering Di Rupo) - Minister van Justitie (2014 - 2020, regering Michel I) - Vice-Premier (2019-2020, regering van lopende zaken) - Federaal Volksvertegenwoordiger (2020 - ) Bron: http://www.koengeens.be/over/biografie

Recente vacatures

Advocaat
Omgevingsrecht Publiek recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
sociaal recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Paralegal
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht Burgerlijk recht Medisch recht Strafrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Brussel Limburg Oost-Vlaanderen Remote West-Vlaanderen

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 24/07/2018 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

De Ministerraad ging op 20 juli 2018 akkoord met de hervorming van het tweede boek van het Nieuwe Strafwetboek door Minister van Justitie Koen Geens. Dit tweede boek is complementair aan het reeds goedgekeurde eerste boek en bevat strafbaarstellingen en de bijhorende strafniveaus. Het Nieuwe Strafwetboek is beter leesbaar en aangepast aan de hedendaagse maatschappelijke realiteit.

Met de goedkeuring van het tweede boek is het ontwerp van het Nieuw Strafwetboek, dat in opdracht van de Minister van Justitie Koen Geens werd opgesteld door een commissie van experten en met medewerking van de FOD Justitie, volledig afgewerkt. Reeds op 20 januari 2017 gaf de Ministerraad in eerste lezing groen licht voor het eerste boek van het Nieuwe Strafwetboek. Dit bevat onder andere de nieuwe indeling van de misdrijven, de straffen en de basismechanismen van het strafrecht.

Het strafrecht heeft zich in de loop van de jaren geleidelijk aangepast aan onze samenleving, maar een grondige opknapbeurt drong zich op. In dit Tweede Boek werden de strafbepalingen geactualiseerd en duidelijk geïnventariseerd, rekening houdend met rechtspraak en eventuele knelpunten in het verleden. De misdaad paste zich aan naar de technologische evolutie en dat doet het Strafwetboek nu ook in taal en inhoud.

Acht strafniveaus, zeven thematische groepen

Alle inbreuken worden voortaan ingedeeld in acht duidelijke strafniveaus en thematisch gegroepeerd in zeven groepen: misdrijven tegen het internationaal humanitair recht, misdrijven tegen personen, misdrijven tegen de openbare veiligheid, valsheden, misdrijven tegen het vermogen, economische misdrijven en misdrijven tegen de Staat.

De straffen worden gestructureerd en onderverdeeld in niveaus: twee niveaus voor de criminele straffen (meer dan 20 jaar tot en met levenslang) en zes niveaus voor de correctionele straffen.

In het Nieuwe Strafwetboek worden een aantal inbreuken opgeheven, omdat ze verouderd zijn en niet langer strafwaardig worden bevonden. Wanneer een andere afhandeling (administratief-, tucht- of burgerrechtelijk) volstaat om op het ongewenste gedrag te reageren, is de strafrechtelijke afhandeling niet nodig. Zo bijvoorbeeld verdwijnen bepaalde ‘overtredingen’ uit het strafrecht, terwijl andere worden opgewaardeerd tot inbreuken van het eerste niveau. Voorbeeld: zo wordt het nachtlawaai gedepenaliseerd (omdat hiervoor bijvoorbeeld GAS-sancties mogelijk zijn), en worden alle vormen van beschadiging of vernieling voortaan op een coherente manier aangepakt onder de overkoepelende term ‘vandalisme’.

Verder doen ook enkele nieuwe inbreuken in het Strafwetboek hun intrede. Voorbeeld: de ontvluchting van gevangenen zonder dat er andere strafbare feiten worden gesteld, wordt op zichzelf ook strafbaar gesteld. Hierdoor zullen ook meer onderzoeksmaatregelen kunnen worden toegepast om ontvluchte gedetineerden op te sporen. Nieuw is ook de strafbaarstelling van aanzetting tot zelfdoding, lijkschennis en het vervaardigen of verspreiden van boodschappen van extreem pornografische of gewelddadige aard.

Voor bepaalde inbreuken worden de straffen ook gevoelig verzwaard gelet op de huidige maatschappelijke impact. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de meest ernstige seksuele misdrijven zoals de aantasting van de seksuele integriteit en verkrachting. Voor verkrachting gaat het bijvoorbeeld van 1 maand tot 5 jaar gevangenisstraf (na correctionalisering) naar 5 tot 10 jaar gevangenisstraf (niveau vier).

Bepaalde misdrijfomschrijvingen worden in het nieuwe Strafwetboek meer coherent gemaakt. Voorbeeld: zo wordt de leeftijd van de seksuele meerderjarigheid, waarop een jongere dus toestemming kan geven tot seksuele betrekkingen, algemeen op 16 jaar gebracht, maar zal een jongere vanaf 14 jaar ook rechtmatig toestemming kunnen geven wanneer het leeftijdsverschil met de partner maximaal 5 jaar bedraagt en er geen sprake is van een gezags- of vertrouwenspositie ten aanzien van de jongere. Dit zal de bestaande verwarring omtrent de huidige regeling uit de wereld helpen.

Tot slot zijn er tal van aanpassingen gebeurd om de bepalingen beter te laten aansluiten bij een maatschappelijke realiteitVoorbeeld: misdrijven gerelateerd aan de openbare zedenschennis werden aangepast aan de tijdsgeest van vandaag. De bijzondere bescherming van minderjarige en kwetsbare personen wordt uitgebreid, door bijvoorbeeld ook in een strafverzwaring te voorzien bij doodslag. Hetzelfde geldt voor de bescherming tegen partnergeweld.

Minister Geens: “Met het nieuwe Strafwetboek bieden we iedereen die dagelijks bezig is met het strafrecht (openbaar ministerie, rechter, advocatuur, …) een samenhangend, leesbaar, eenvoudig en accuraat rechtsinstrument aan dat is aangepast aan onze hedendaagse samenleving en taal. Een correcte en duidelijke sanctionering moet zorgen voor meer rechtvaardigheid.”

Persbericht van 20 juli 2018.

 • Koen Geens

  BIOGRAFIE: - Buitengewoon hoogleraar KU Leuven Faculteit Rechtsgeleerdheid (sinds 1993; docent sinds 1986) - Directeur Jan Ronse Instituut voor Vennootschapsrecht (sinds 1986) - Voorzitter Afdeling Economisch Recht KU Leuven (sinds 2009) - Lid Raad van Bestuur Thomas More Hogescholen Antwerpen, Mechelen en Kempen (sinds 2010) - Lid Inrichtende Overheid KU Leuven en Associatie KU Leuven (sinds 2010) - Lid Raad van Bestuur VZW Le Concert Olympique (sinds 2010) - Lid Koninklijk Vlaamse Academie België voor Wetenschap en Kunst, klasse Humane Wetenschappen (sinds 2012) - Lid Academia Europaea (sinds 2013) - Minister van Financiën (2013-2014, regering Di Rupo) - Minister van Justitie (2014 - 2020, regering Michel I) - Vice-Premier (2019-2020, regering van lopende zaken) - Federaal Volksvertegenwoordiger (2020 - ) Bron: http://www.koengeens.be/over/biografie

Recente vacatures

Advocaat
Omgevingsrecht Publiek recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
sociaal recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Paralegal
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht Burgerlijk recht Medisch recht Strafrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Brussel Limburg Oost-Vlaanderen Remote West-Vlaanderen

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

1 Reacties

1 Reactie

 1. Luc Van Dooren

  In 2014 werd een familierechtbank opgericht, waarvoor gespecialiseerde magistraten zelfs uw thuissituatie zouden opvolgen.
  Na twee deportaties op basis van fiscale valsheid en fraude van een beëdigd gerechtelijk officier / fiscaal ambtenaar, is het duidelijk dat deze opvolging louter wordt gehanteerd dient om het voorrecht op rechtsmacht te kunnen verantwoorden, waarmede de discriminatie kan worden verdoezeld. Discriminatie die bestaat uit drie maal klacht neerleggen met burgerlijke partijstelling waar geen enkel onderzoek in gebeurde.
  Na twee vorderingen door de Voorzitters van de Familierechtbank is ter zake nog steeds geen duidelijkheid verkregen noch van de onderzoek rechtbank, noch van de het Ministerie van Financiën, noch van de Voorzitters van de Familierechtbank.
  De Familierechters bij het Hof van Beroeps verklaren na 15 jaren gerechtsprocedures voor de Familierechtbank dat er nog steeds niets zou voorliggen. Toch allemaal zeer bizar dat de hoofdprioriteit van de Overheid, geen enkel opvolging kent bij Justitie, dat zelfs een Hoge Raad voor Justitie formeel weigert in te grijpen wanneer burgers 15 jaren lang worden geterroriseerd met gerechtsprocedures op basis van bedrog in rechtszaken van een beëdigd gerechtelijk officier/ fiscaal ambtenaar waar de Hoge Raad voor Justitie en de Interne Audit dienst reeds sinds 2009 op de hoogte werden gebracht van deze fiscale fraude. Vraag gerust na bij haar voormalige voorzitters Van Parijs en Denoyelle en bij de ministeriële raadgever van de Minister van Financiën Van Den Eynde L.
  Zal er met de nieuwste hervorming nu wel een einde gemaakt worden aan deze gerechtelijke gijzeling, of voorziet zij de familierechtbank dan toch de rechtsmacht om de schade te laten vaststellen? Vandaag mocht ik begrijpen dat de rechtsplegingsvergoedingen reeds 15 jarenlang aan mij ten laste worden gelegd, ondanks de beschuldigden met uitzondering van de gerechtelijke officier allen de wettelijke verplichting kennen om verzekerd te zijn, en hun verzekeraars nooit werden gedaagd waardoor zij ook geen vorderingen kunnen stellen tot rechtsplegingsvergoedingen, wanneer wordt dit geregeld door de Familierechtbank?
  De Ombudsman van het notariaat verklaarde dat ‘in vele gevallen de cliënt het vel van de notaris wilt’. Met vier gemandateerde notarissen die dit bedrog hanteren om hun gerechtelijke opdracht te verzuimen om aan de fiscale fraude te kunnen verdienen, is het voor de burger uiteraard onmogelijk om zich te verdedigen wanneer advocaten meeheulen in dit misbruik van ambt. Graag had ik daarin dan eindelijk worden verdedigd door een bevoegd magistraat, en overheidsmedewerker die de burger wel wilt beschermen.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.