Marokko en Turkije delen (weldra) gegevens met België

4 nov 2021 | Tax & Private equity

Marokko en Turkije delen (weldra) gegevens met België

Door Tiberghien

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Oost-Vlaanderen
Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Uitgever
3 - 7 jaar
Antwerpen

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 04/11/2021 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Marokko en Turkije zullen weldra financiële gegevens uitwisselen van Belgische inwoners met rekeningen bij Marokkaanse of Turkse financiële instellingen. De gegevens zullen worden overgemaakt aan de Belgische fiscus. Deze ontwikkelingen zijn niet zonder belang voor Belgische belastingplichtigen met rekeningen bij Marokkaanse of Turkse financiële instellingen. De Belgische fiscus kan belastingplichtigen over wie men informatie ontvangt, aan controles onderwerpen. In geval van niet-aangifte van buitenlandse rekeningen of inkomsten, kunnen potentieel (zware) fiscale en financiële gevolgen opduiken voor deze belastingplichtigen.

Achtergrond

De automatische uitwisseling van financiële gegevens van burgers tussen landen op basis van de CRS-norm (Common Reporting Standard) is een wereldwijde standaard, sinds 2017, inzake de automatische uitwisseling van gegevens. De CRS is een internationale norm die meer fiscale transparantie op mondiaal vlak beoogt. CRS-inlichtingen hebben eenvoudig gesteld betrekking op financiële gegevens zoals bankrekeningen, interest- of dividendinkomsten, de waarden van kapitaal- en levensverzekeringen, de opbrengsten uit de verkoop van financiële producten, enz.

België heeft zich, net als 100 andere jurisdicties, akkoord verklaard om de CRS-inlichtingen vanaf 2017 uit te wisselen. Hoewel Marokko en Turkije zich in respectievelijk 2019 en 2018 hebben geëngageerd om financiële inlichtingen uit te wisselen met andere CRS-landen (zoals België), werd tot nu toe vastgesteld dat deze landen nog geen financiële informatie uitwisselden met de lidstaten van de EU.

Uit recente ontwikkelingen blijkt dat ook Marokko en Turkije zich nu schikken naar de internationaal aanvaarde CRS-norm. Voortaan zullen financiële gegevens van inwoners van EU-landen worden gedeeld door Marokko en Turkije. Concreet zullen de financiële gegevens van bijvoorbeeld Belgische inwoners met rekeningen bij een Marokkaanse of Turkse financiële instelling worden overgemaakt door de Marokkaanse of Turkse autoriteiten aan de Belgische fiscus. Hoewel de specifieke modaliteiten van de automatische gegevensuitwisseling door Marokko en Turkije nog niet gekend zijn, staat vast dat beide landen de nodige wettelijke implementaties hebben gedaan om CRS-uitwisseling mogelijk te maken.

Turkije

Turkse financiële instellingen zijn verplicht informatie over rekeningen, rekeninghouders, saldi en inkomsten zoals interesten, dividenden en vermogenswinsten, alsook over uitkeringen in het kader van levens- en kapitaalverzekeringen en pensioencontracten, aan de Turkse autoriteiten te melden. Onder bepaalde voorwaarden zijn Turkse financiële instellingen ook verplicht dergelijke informatie over rekeningen van vennootschappen te verstrekken aan de landen waar de aandeelhouders van de vennootschap woonachtig zijn.

Nadat de EU uitdrukkelijk verzocht heeft aan Turkije om de CRS-uitwisselingsprocedure volledig na te leven, heeft Turkije de nodige wetswijzigingen doorgevoerd om de CRS-inlichtingen met EU-lidstaten uit te wisselen. De Turkse autoriteiten hebben bepaald dat de CRS-uitwisseling zal worden toegepast op belastbare tijdperken die aanvangen op 1 januari 2019. Dit betekent dat Turkije CRS-inlichtingen vanaf 1 juni 2021 over het jaar 2019 zal moeten uitwisselen met onder meer België. Naar verluidt zouden de eerste CRS-inlichtingen over Belgische inwoners met rekeningen bij Turkse financiële instellingen reeds zijn overgemaakt aan de Belgische fiscus.

Marokko

Ook Marokko heeft de nodige wetswijzingen doorgevoerd om de CRS-uitwisseling mogelijk te maken. De aanvangsdatum van de CRS-uitwisseling door de Marokkaanse autoriteiten is vastgesteld op september 2021 of september 2022 (hierover bestaat op heden nog onduidelijkheid). Dit betekent dat Marokko ten laatste vanaf september 2022 de financiële gegevens zal uitwisselen van Belgische inwoners met rekeningen bij Marokkaanse financiële instellingen over inkomstenjaar 2021. Op heden is nog niet gekend of Marokko reeds in september 2021 begonnen is met de uitwisseling van financiële gegevens ten overstaan van de Belgische fiscus.

Wat betekenen deze ontwikkelingen voor u?

Indien de Belgische fiscus een CRS-melding uit het buitenland ontvangt die op u betrekking heeft, dan zal u deze CRS-fiche op MyMinFin kunnen bekijken.

Indien u uw buitenlandse rekeningen en de inkomsten op deze rekeningen heeft gemeld in uw Belgische aangifte in de personenbelasting, dan zal er principieel weinig aan de hand zijn.

Indien u uw buitenlandse rekeningen en de inkomsten op deze rekeningen niet heeft aangegeven, dan neemt de Belgische fiscus doorgaans het standpunt in dat u niet voldaan heeft aan uw aangifteverplichtingen. De Belgische fiscus kan dan de niet-aangegeven inkomsten belasten alsook administratieve boetes en belastingverhogingen opleggen. Uit de praktijk blijkt dat de fiscus standaard een belastingverhoging van 50% toepast op grond van een interne instructie. De fiscus meent in dergelijk geval dat de niet-aangifte van buitenlandse rekeningen en/of roerende inkomsten per definitie een aanwijzing van fraude is. Nochtans stelt recente (lagere) rechtspraak – terecht – dat een belastingverhoging van 50% in dergelijke gevallen niet automatisch mag worden opgelegd indien de fiscus geen concrete elementen aanvoert waaruit een bijzonder opzet tot fraude blijkt. De standaard toepassing van een belastingverhoging van 50% is – afhankelijk van de concrete omstandigheden – niet zomaar te aanvaarden en mogelijks aanvechtbaar.*

Daarnaast wordt in de praktijk vastgesteld dat de Belgische fiscus (uitgebreide) vragenlijsten verstuurt naar Belgische belastingplichtigen over wie men informatie heeft ontvangen uit het buitenland (die niet matcht met de informatie die reeds bekend was bij de Belgische belastingadministratie op basis van de ingediende aangifte personenbelasting). Deze uitgebreide vragenlijst houdt gewoonlijk verband met diverse aspecten van het vermogen, zoals onder meer buitenlands onroerend goed, andere contracten bij financiële instellingen, mandaten, alsook m.b.t. het Belgisch vermogen (bankrekeningen, polissen, overige contracten). De Belgische fiscus kan in het kader van een dergelijk onderzoek ook proberen de aanslag- en onderzoekstermijnen uit te breiden van drie tot vijf of zeven jaar. Concreet zal de Belgische fiscus een onderzoek voeren naar uw vermogen en naar uw inkomsten tot drie, vijf of zeven jaar terug.

De CRS-uitwisseling kan dan ook potentieel zware fiscale en/of financiële gevolgen hebben. Indien u advies wenst over uw rechten en/of bijstand bij controles door de fiscus, kan u steeds contact opnemen met ons gespecialiseerd procedureteam.

Vincent Vercauteren

Christophe Dillen

Tayfun Anil

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Oost-Vlaanderen
Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Uitgever
3 - 7 jaar
Antwerpen

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.