Klein woordenboek van de sociaalrechtelijke terminologie i.v.m. geboortes
Klein woordenboek van sociaalrechtelijke terminologie i.v.m. geboortes

Recente vacatures

Advocaat
Omgevingsrecht Publiek recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
sociaal recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Paralegal
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht Burgerlijk recht Medisch recht Strafrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Brussel Limburg Oost-Vlaanderen Remote West-Vlaanderen

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 09/03/2017 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Ouder, eega en gemaal, rusten* mogen** ze allemaal

 
De Standaard, zaterdag 4 – zondag 5 maart 2017, p. 10-11

 

Ouderschapsverlof maar tien dagen? Komaan zeg. Het door elkaar haspelen van de termen brengt mij ertoe even de puntjes op de i te zetten (waartoe dienen schoolmeesters anders?)

Rust, zegt de “kleine”, want gratis, Van Dale is de toestand die intreedt bij het ophouden van vermoeienis of inspanning. Dat hebben vrouwen die moeten bevallen of bevallen zijn, nodig. Vandaar moederschapsrust. Vaders hebben voor en na een bevalling minder behoefte aan rust, tenzij zij in de plaats van de moeder moeten “springen”, nl. als die na de bevalling wegens complicaties in een ziekenhuis moet blijven.

Verlof is een vergunning iets te doen, bv. om naar huis te gaan. Samenstellingen geven dan de reden weer waarom iemand thuis mag blijven.

Als wij dat onderscheid én de wettelijke benamingen voor ogen houden, ziet een klein woordenboek i.v.m. geboortes eruit als volgt.

 

Term

Wat?

Duur

Waar?

Geboorteverlof  

  • Synoniem van vaderschapsverlof
  • “kort verzuim” wegens geboorte

 

 

 

10 dagen

art. 30, § 2, Arbeidsovereenkomstenwet

art. 223bis Uitvoeringsbesluit Ziektewet

art. 34bis koninklijk besluit 10 juni 2001 tot eenvormige definiëring van begrippen met betrekking tot arbeidstijdgegevens ten behoeve van de sociale zekerheid, met toepassing van artikel 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels

Moederschapsrust het geheel van de voor- en de nabevallingsrust (zie hieronder)

15 weken

art. 39, 2de en 3de lid, Arbeidswet

art. 33 koninklijk besluit 10 juni 2001 tot eenvormige definiëring van begrippen met betrekking tot arbeidstijdgegevens ten behoeve van de sociale zekerheid, met toepassing van artikel 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels

Moederschapsverlof bestaat niet: voor moeders is het nooit vakantie alleen de term te vinden, bv. in

Nabevallingsrust
  • verbod voor de bevallen vrouw arbeid te verrichten 8 weken na de bevalling+
  • recht voor die vrouw om die termijn te verlengen met de duur van de periode waarin zij verder gewerkt heeft vanaf de 6de week vóór de werkelijke datum van de bevalling

minimum 8

maximum 14

weken

Art. 39, 3de lid, Arbeidswet
Omgezet moederschapsverlof recht van de vader

in geval van

  • overlijden of
  • opneming in een ziekenhuis

van de moeder

in de plaats van de moeder de overblijvende bevallingsrust op te nemen

 

(uit schaamte durft de wetgever de term vaderschapsrust niet gebruikten – zie voor de reden daarvoor: hierboven)

 

niet door de moeder opgenomen deel van de nabevallingsrust

art. 221-222 Uitvoeringsbesluit Ziektewet

art. 34 koninklijk besluit 10 juni 2001 tot eenvormige definiëring van begrippen met betrekking tot arbeidstijdgegevens ten behoeve van de sociale zekerheid, met toepassing van artikel 39 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels

Ouderschapsrust Iets dat niet bestaat je vindt die rust nooit
Ouderschapsverlof aan elke ouder toekomend recht op onderbreking van de beroepsloopbaan om voor jonge kinderen te zorgen

4 maanden

CAO nr. 64 van 29 april 1997, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot instelling van een recht op ouderschapsverlof

KB van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan

Vaderschapsrust Iets wat alle vaders hebben omdat (nog altijd) de moeders de zwaarste last dragen van kinderen

het hele leven van de vaders

nergens te vinden, maar (bijna) overal aanwezig.
Vaderschapsverlof

synoniem van geboorteverlof

(al gebruikt de regelgever dat soms ook voor omgezet moederschapsverlof, bv. in het koninklijk besluit 17 oktober 1994 betreffende de omzetting van het moederschapsverlof in vaderschapsverlof bij overlijden of hospitalisatie van de moeder)

Voorbevallingsrust
  • recht van de zwangere vrouw het werk te staken ten vroegste vanaf de 6de week vóór de vermoedelijke datum van de bevalling
  • verbod voor de zwangere vrouw arbeid te verrichten vanaf de 7de dag vóór de vermoedelijke dag van de bevalling

minimum 7 dagen

maximum 6 weken

art. 39, 2de en 3de lid, Arbeidswet

 

 

 

Conclusie

Rust roest, verlof boost. Maar de wetgever zelf is het onderscheid uit het oog verloren.

*Rusten is eigenlijk niet het goede woord. Maar ik heb het gekozen omwille van de versmaat.
**Soms is het ook van moeten (het rusten dan).

Meer lezen van Willy van Eeckhoutte?

Recente vacatures

Advocaat
Omgevingsrecht Publiek recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
sociaal recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Paralegal
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht Burgerlijk recht Medisch recht Strafrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Brussel Limburg Oost-Vlaanderen Remote West-Vlaanderen

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.