Willy van Eeckhoutte

Licentiaat (1975) en doctor op proefschrift (1985) in de rechten (UGent).
Willy van Eeckhoutte is buitengewoon hoogleraar emeritus aan de Universiteit Gent, waar hij van 1986 tot 2018 aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid doceerde.
In 1975 werd hij advocaat aan de balie te Gent. In 1999 werd hij benoemd tot advocaat bij het Hof van Cassatie en is dat nog altijd.
Willy van Eeckhoutte doceerde ook aan de Gent-Leuven Management School en aan de KU Leuven (Leergang Pensioenrecht).

Om ter eerst: de volgende overschrijding van de spilindex en de Vlaamse gezinsbijslagregeling. 

Screen Shot 2015-11-19 at 12.03.40

Een federale wet bepaalt dat onder andere “de sociale uitkeringen van de maatschappelijke zekerheid”, “in de mate dat deze uitgaven, krachtens een wettelijke of reglementaire beschikking gekoppeld zijn aan de schommelingen van het algemeen indexcijfer der kleinhandelsprijzen van het Rijk of van het algemeen indexcijfer der consumptieprijzen” “verbonden [worden] aan het prijsindexcijfer (art. 1 en 1bis Indexcijferwet).

Zelfs na de overheveling naar de gemeenschappen zijn de gezinsbijslagen socialezekerheidsprestaties gebleven.

De nog altijd federale Algemene Kinderbijslagwet bepaalt dat de bedragen van de kinderbijslag, het kraamgeld en de adoptiepremie worden gekoppeld aan de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen (art. 76bis).

De wet die de indexsprong invoerde bepaalt enkel dat voor de sociale uitkeringen de “afgevlakte gezondheidsindex” moet worden in aanmerking genomen (art. 3bis wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid). En die wordt maar geblokkeerd vanaf april 2015 tot de eerste maand waarin de referentie-index hoger is dan de afgevlakte gezondheidsindex van de maand maart 2015 (art. 2, § 3, van die wet; zie hierover ook: Al wie dat nu niet gesprongen heeft … werkt in de privésector ). Er wordt m.a.w. maar in één indexsprong voorzien

Conclusie

Het mag dan al zo zijn dat de Vlaamse overheid door de zesde staatshervorming bevoegd is geworden voor de gezinsbijslagregeling, tot nader order gelden de bepalingen van federale Indexcijferwet, de Algemene Kinderbijslagwet en de “Indexsprongwet” (de wet van 23 april 2015). Of zou de Vlaamse gezinsbijslagregeling, die was aangekondigd tegen 1 januari 2017, er in augustus of september 2016?

 

*”Om ter eerst” kan in België ook als aansporing gebruikt worden zonder werkwoord erbij” zegt de website van de Taalunie.

– See more at: http://www.wikisoc.be/nl/blog/post/gezinsbijslag—kinderbijslag—vlaamse-gezinsbijslagregeling#sthash.6R2nH0Db.dpuf

Willy van Eeckhoutte

Licentiaat (1975) en doctor op proefschrift (1985) in de rechten (UGent).
Willy van Eeckhoutte is buitengewoon hoogleraar emeritus aan de Universiteit Gent, waar hij van 1986 tot 2018 aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid doceerde.
In 1975 werd hij advocaat aan de balie te Gent. In 1999 werd hij benoemd tot advocaat bij het Hof van Cassatie en is dat nog altijd.
Willy van Eeckhoutte doceerde ook aan de Gent-Leuven Management School en aan de KU Leuven (Leergang Pensioenrecht).

Bekijk alle artikelen

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.