Inclusive panels: opportuniteiten voor de toekomst

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Advocaat
Omgevingsrecht Publiek recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
sociaal recht
0 - 3 jaar
Brussel

Aankomende events

Vandaag, maandag 8 maart, is internationale vrouwendag. We brengen graag deze boeiende tekst van Dirk Van Gerven opnieuw onder uw aandacht.

door Dirk Van Gerven – Een tweetal jaar geleden moest ik plaatsnemen in een panel bestaande uit zestien deelnemers van verschillende advocatenkantoren om te spreken over de nieuwe uitdagingen van de jurist in onze snel wijzigende samenleving. Groot was mijn verbazing wanneer ik als laatste het podium beklom dat enkel mannelijke advocaten in het panel waren opgenomen. Vrouwelijke advocaten hadden geen zitje en waren niet uitgenodigd. Dit vond ik niet juist, maar ik stond voor een voldongen feit en ging zitten op de mij toegewezen stoel. Als troost gold dat bij de drie moderatoren, er twee vrouwen op het podium zaten.

Had ik het anders moeten aanpakken en mij verontschuldigen? Zij die daaraan aanstoot nemen – veel vrouwen maar ook mannen – vinden zeker dat ik dit had moeten opmerken en niet deelnemen.  Ik had een statement moeten maken maar mijn beleefdheid en respect voor de organisatie hebben dit verhinderd. Nu controleer ik vooraf wie deelneemt aan het panel voor toe te zeggen. Veelal zeg ik ook uitdrukkelijk dat ik enkel deelneem als vrouwen deelnemen. Binnen mijn kantoor hebben we dit als regel aangenomen: we nemen enkel deel als er ook vrouwen in het panel zitten.

Menig lezer zal zich afvragen waarom dit belangrijk is. Verdient deze bijdrage een plaats op dit platform? Moet ik aan het lezen hiervan tijd besteden?

Waarom is een inclusive panel van belang?

Dat diversiteit een voorwaarde is voor een innovatief en creatief gesprek is een open deur intrappen. Een vergadering met blanke mannen van vijftig jaar die reeds jaren in dezelfde praktijk zitten zal met minder nieuwe ideeën komen dan een vergadering met mannen en vrouwen van verschillende leeftijden, achtergronden en herkomst. Uiteenlopende  meningen leiden tot een meer open gesprek waarin tal van nieuwe opportuniteiten onder ogen worden gezien. Dit verklaart waarom we vandaag een stem geven aan de jongeren en waarom we luisteren naar mensen met heel diverse ervaringen. We kunnen er zoveel uit leren.

Dit is niet verschillend voor een panel. In tal van domeinen, zoals het recht, vertegenwoordigen vrouwen indien niet de meerderheid (bijna) de helft van de beroepsbeoefenaars. In ieder geval vormen zij een belangrijk deel van de mensen tot wie het beroep zich richt. Het is bijgevolg ook van belang hun mening te horen. Dit is op zich al een reden om hen steeds uit te nodigen, ook bij panelgesprekken.

Maar ik wil dit een stap verder brengen. Een panel met enkel mannen zal een te beperkt inzicht hebben. De organisatoren die een dergelijk panel aanbieden, komen tekort in hun opdracht de toehoorders – die hiervoor vaak een belangrijke bijdrage betalen – een volledig inzicht te geven van de problematiek die ter discussie ligt.

Er wordt dan gezegd dat we toch geen vrouwen kunnen benoemen als er geen zijn met de nodige ervaring en kennis. Vooreerst twijfel ik eraan of dit argument wel valabel is voor het recht. Er zijn voldoende uitstekende vrouwelijke juristen waarnaar men kan gaan zoeken. Bovendien is het inzicht van een jongere vrouw met minder ervaring eveneens relevant als ze maar de tijd krijgt zich voor te bereiden.

Recent hebben we voor de vijftigste verjaring van het Belgische arbitrageinstituut, Cepani, een studiedag georganiseerd over Arbitrage in vennootschapsgeschillen, waarbij we ons voornamen om voor elk onderwerp een vrouwelijke en een mannelijke spreker aan het woord te laten. Nu is arbitrage nog steeds een domein dat sterk door de man wordt bezet, ook al zijn er uitstekende vrouwelijke arbiters. Er traden dan een aantal jongere vrouwen aan met minder ervaring in arbitrage. De studiedag was een succes en vooral we gaven de kans aan jongere juristen om naar voren te treden.

Vrouwen worden systematisch benadeeld in onze professionele wereld. De onbewuste vooringenomenheid (unconscious bias) die diep in ons cultureel onbewustzijn is ingebakken, bepaalt ons gedrag. Het is alleen maar door bewust daar tegen in te gaan door concrete maatregelen zoals een diverse samenstelling van panels, dat we de vele uitstekende vrouwen hun plaats gunnen.

Women in Finance

Onder leiding van Claire Godding poogt Women in Finance, werkzaam in Febelfin, meer bewustwording over dit onderwerp te creëren en te wijzen op de voordelen van genderdiverse panels.

Wanneer je de werkzaamheden van Women in Finance volgt, stel je vast dat vrouwen veel te weinig aan de bak komen in panels. Vaak wordt niet aan vrouwen gedacht. Sommigen zeggen dat dit een vergetelheid is. Maar is dit wel zo? Gaat het weer niet om een uiting van de vooringenomenheid waarvan we allen in min of meer mate zijn doordrenkt: de overtuiging dat vrouwen niet in professionele panels thuis horen omdat ze eigenlijk thuis voor de kinderen moeten zorgen. Ongeveer ieder zal dit ontkennen, maar ons onbewustzijn denkt daar anders over.

De oplossing om dit onbewuste gedragspatroon tegen te gaan is bewust te kiezen voor vrouwelijke kandidaten. Neem eenvoudigweg als uitgangspunt, dat je altijd een minimumaantal vrouwen in het panel opneemt: in een panel van drie, steeds één vrouw, in een panel van vijf, steeds twee vrouwen. Dit heeft een aantal niet te versmaden gevolgen. Vooreerst als je op zoek gaat, zal je onmiddellijk een aantal uitstekende vrouwelijke kandidaten zien. Ten tweede komt jouw panel modern over en richt het zich tot een groter publiek. Ten derde, je zal andere inzichten tot hun recht laten komen omdat het panel met frisse ideeën zal komen.

Waag een poging, neem deze gedragslijn tot de uwe.

Dirk Van Gerven 

***

Dirk Van Gerven is een absolute voorvechter van gelijkheid tussen man en vrouw. Hij is auteur van het boek “Alle mensen zijn gelijk, ook vrouwen – Over gendergelijkheid in de professionele loopbaan” waarin hij de noodzaak benadrukt van de gelijke behandeling van vrouwen en mannen in het professionele leven.

 

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Advocaat
Omgevingsrecht Publiek recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
sociaal recht
0 - 3 jaar
Brussel

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.