Willy van Eeckhoutte

Licentiaat (1975) en doctor op proefschrift (1985) in de rechten (UGent).
Willy van Eeckhoutte is buitengewoon hoogleraar emeritus aan de Universiteit Gent, waar hij van 1986 tot 2018 aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid doceerde.
In 1975 werd hij advocaat aan de balie te Gent. In 1999 werd hij benoemd tot advocaat bij het Hof van Cassatie en is dat nog altijd.
Willy van Eeckhoutte doceerde ook aan de Gent-Leuven Management School en aan de KU Leuven (Leergang Pensioenrecht).

De eerste werkgever van Charisse grijnsde misschien te vroeg
Handje contantje loon betalen

Charisse is nu negentien, dus haar eerste job kreeg ze, drie jaar geleden, in 2013. Zij werd cash betaald.

Nu mag dat niet meer. Sinds 1 oktober 2016 moet loon giraal worden betaald. Cash betaling –  “van hand tot hand” zegt de wet – mag maar indien dat is toegelaten door een cao, een akkoord of een gebruik (art. 5, § 1, derde lid, Loonbeschermingswet).

Maar in 2013 bepaalde de wet wel al dat de werkgever die het loon “van hand tot hand” betaalt, een kwitantie van die betaling aan de werknemer ter ondertekening moet voorleggen (thans art. 5, § 1, derde lid, Loonbeschermingswet). En ook toen al stond in de wet te lezen dat het loon “wordt beschouwd als niet betaald” wanneer dat is gebeurd met schending van bepaalde voorschriften van de wet, waaronder de verplichting van een kwitantie bij betaling in cash (art. 47bis Loonbeschermingswet). Die rechtsfictie, want dat is de naam die men aan dat soort figuren geeft, houdt in dat de werkgever zonder een kwitantie niet mag bewijzen dat hij het loon cash heeft betaald. Laat staan dat het, zoals de eerste werkgever van Charisse beweerde, de werknemer zou zijn die moeten bewijzen dat hij niet werd betaald.

Iets anders is natuurlijk dat Charisse moet bewijzen hoeveel zij heeft gewerkt en dus of zij meer uren heeft gewerkt dan die waarvoor zij betaling heeft ontvangen.

Maar heeft haar eerste werkgever haar van de loonbetalingen geen kwitantie gegeven, dan kan zij loon vorderen voor alle (bewezen) arbeidsuren, zelfs al zouden die al geheel of gedeeltelijk cash zijn betaald en kan de werkgever dat op een andere manier, bv. door getuigen, bewijzen: de wet zegt immers dat zij als niet-betaald moeten worden beschouwd. Dat is althans de draagwijdte die de rechtspraak tot op heden aan die rechtsfictie lijkt toe te kennen.

Bovendien is de niet-correcte betaling van het loon een misdrijf (art. 162, eerste lid, 2°, Sociaal Strafwetboek). Loonvorderingen op grond van dat misdrijf kunnen worden ingesteld tot vijf jaar na de datum waarop de betaling diende te gebeuren.

 

Conclusie

1. Charisse: 2016 is nog geen vijf jaar na 2013. Kijk eens na of je wel kwitanties hebt ondertekend. Het is nog niet te laat.

2. Werkgevers die cash betalen: pas op. Kan je je niet beroepen op een cao  of geen akkoord of gebruik aantonen, dan riskeer je nog eens te moeten betalen.

Willy van Eeckhoutte

Licentiaat (1975) en doctor op proefschrift (1985) in de rechten (UGent).
Willy van Eeckhoutte is buitengewoon hoogleraar emeritus aan de Universiteit Gent, waar hij van 1986 tot 2018 aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid doceerde.
In 1975 werd hij advocaat aan de balie te Gent. In 1999 werd hij benoemd tot advocaat bij het Hof van Cassatie en is dat nog altijd.
Willy van Eeckhoutte doceerde ook aan de Gent-Leuven Management School en aan de KU Leuven (Leergang Pensioenrecht).

Bekijk alle artikelen

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.