4 jul 2019 | Actualia, Expertise

Effectentaks: nieuwe meldplicht in de aangifte personenbelasting

Door DELBOO

Recente vacatures

Notarieel jurist
Burgerlijk recht Fiscaal recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht
0 - 3 jaar
West-Vlaanderen
Notarieel jurist
Burgerlijk recht Vastgoed
0 - 3 jaar
Limburg
Advocaat
Omgevingsrecht Vastgoed
3 - 7 jaar
Antwerpen
Uitgever
3 - 7 jaar
Antwerpen

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 04/07/2019 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Het is u misschien niet ontgaan dat het aangifteformulier personenbelasting uitgebreider is geworden ten opzichte van vorige jaren. Naar jaarlijkse gewoonte werden er dit jaar enkele codes toegevoegd aan de aangifte personenbelasting. Een van de meest opvallende nieuwkomers is code 1072: “Bent u van 10.3.2018 tot 31.12.2018 titularis geweest van meer dan één effectenrekening bedoeld in artikel 152, 1°, a van het Wetboek diverse rechten en taksen?”

Aangiftetermijn

Traditioneel gaat het begin van de zomer gepaard met het einde van de aangiftetermijn voor de personenbelasting. Velen durven deze termijn wel eens uit het oog te verliezen. Bent u een van hen, kruis dan zeker volgende deadlines aan in uw agenda. De uiterlijke datum om een papieren aangifte in te dienen is reeds op 28 juni 2019 verstreken. Geen nood indien u uw bruine enveloppe nog niet verstuurd zou hebben, iedere belastingplichtige kan zijn/haar aangifte tot en met donderdag 11 juli 2019 indienen via Tax-on-Web. Indien u uw aangifte laat invullen door een mandataris (advocaat, accountant, etc.), kan uw mandataris uw aangifte tot en met 24 oktober 2019 indienen via Tax-on-Web.

Meldplicht voor effectenrekeningen

Wie meer dan één effectenrekening heeft, moet dat sinds dit aanslagjaar melden in zijn/haar aangifte personenbelasting onder de code 1072 (en/of de code 2072 in het geval u een gezamenlijke aangifte indient). Deze nieuwe meldplicht werd toegevoegd in vak XIV, Rubriek E van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2019. Door de code 1072 (en/of de code 2072) aan te vinken, bevestigt u dat u titularis was van meerdere effectenrekeningen in het binnen- en/of buitenland in de periode van 10 maart 2018 tot en met 31 december 2018. U hoeft onder deze code geen verdere details mee te delen over de rekeningen.

De meldplicht werd ingevoerd in het kader van de taks op effectenrekeningen, die sinds 10 maart 2018 verschuldigd is op welbepaalde effectenrekeningen. Iedereen die één of meer (door deze taks geviseerde) effectenrekeningen aanhoudt waarvan de totale gemiddelde waarde 500.000 euro overschrijdt, is daarop jaarlijks een taks van 0,15% verschuldigd. Voor Belgische rijksinwoners houdt men voor de berekening van dit grensbedrag rekening met alle effectenrekeningen die u in België en in het buitenland aanhoudt. Niet-rijksinwoners worden enkel belast indien zij Belgische effectenrekeningen aanhouden waarvan de totale gemiddelde waarde het grensbedrag van 500.000 euro overschrijdt. Een uitgebreidere bespreking van de taks op effectenrekeningen vindt u in onze eerdere nieuwsbrieven van oktober 2017 en van november 2018.

 Opletten geblazen

Opgelet! Hoewel de nieuwe code 1072 gesteund is op de taks op effectenrekeningen, dekt ze niet per se dezelfde lading. De meldplicht in uw aangifte personenbelasting geldt

  • slechts van zodra u meerdere effectenrekeningen aanhoudt en
  • ongeacht de waarde van de tegoeden op deze effectenrekeningen.

U moet de code 1072 dus niet aankruisen indien u slechts één effectenrekening heeft, zelfs wanneer deze rekening het grensbedrag van 500.000 euro overschrijdt. Anderzijds, indien u titularis bent van meerdere rekeningen waarvan de globale waarde onder dit grensbedrag blijft (en u dus geen taks verschuldigd bent), zult u toch de code 1072 moeten aankruisen.

Een en ander maakt dat u veel sneller onder de meldplicht voor effectenrekeningen valt dan u in eerste instantie zou kunnen verwachten. U mag immers niet vergeten dat de meldplicht ook geldt indien u meerdere effectenrekeningen aanhoudt bij dezelfde instelling. Wat betreft gesplitste rekeningen bepaalt de toelichting bij het aangifteformulier bovendien dat als titularis van een rekening wordt beschouwd: de natuurlijke persoon die houder is van een effectenrekening, ongeacht of hij de volle eigenaar, de blote eigenaar of de vruchtgebruiker is.

Daarnaast moet u rekening houden met de fiscale transparantie van de maatschap. Heeft u delen van een maatschap die meerdere effectenrekeningen aanhoudt, dan zult u dus ook de code 1072 moeten aankruisen. Uit het voorafgaande blijkt dat het hierbij geen verschil maakt of u de delen van de maatschap louter in blote eigendom of vruchtgebruik aanhoudt.

Wij raden u dan ook aan om de nodige aandacht te besteden aan het vak XIV van uw aangifte. Uiteraard kunt u ons steeds contacteren voor verdere toelichting of om u bij te staan bij de voorbereiding van uw aangifte personenbelasting.

 

Emile Van Tongerloo

Meer lezen van DELBOO? Dat kan hier!

Recente vacatures

Notarieel jurist
Burgerlijk recht Fiscaal recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht
0 - 3 jaar
West-Vlaanderen
Notarieel jurist
Burgerlijk recht Vastgoed
0 - 3 jaar
Limburg
Advocaat
Omgevingsrecht Vastgoed
3 - 7 jaar
Antwerpen
Uitgever
3 - 7 jaar
Antwerpen

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.