Nexus (UAntwerpen)

Nexus is de juridische hub van de Faculteit Rechten UAntwerpen waar kennis vernieuwen en delen samenvallen.

Nieuwe wetgeving wordt op de voet gevolgd net als belangrijke juridische innovaties en tendensen in rechtspraak en rechtsleer.

Nexus verbindt op die manier alle postacademische opleidingen en initiatieven rond permanente vorming.

Bij de opstelling van de programma’s wordt Nexus geadviseerd door een denktank waarin alle juridische beroepsgroepen vertegenwoordigd zijn.

De voorbije jaren kenden de verblijfs- en nationaliteitswetgeving diverse wijzigingen. Ze waren de vertaling van de verstrakking van het migratie- en nationaliteitsbeleid onder invloed van veiligheidsoverwegingen en migratiecontrole.

Welke wijzigingen vonden plaats?

Verblijfsrechtelijk resulteerde dit in weigeringsgronden van verblijf wegens bedreiging voor de openbare orde en nationale veiligheid, de uitbreiding van detentiemogelijkheden, de invoering van nieuwe gronden van onontvankelijkheid en kennelijke ongegrondheid in de asielprocedure, aanpassingen aan de gezinshereniging en single permit-arbeidsvergunning en verkorte termijnen in de procedure voor de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen.
In het nationaliteitsrecht werd de mogelijkheid tot naturalisatie beperkt en gelden bij de nationaliteitsverwerving voorwaarden van integratie in de onthaalgemeenschap.

Deze wijzigingen worden bovendien doorkruist door ontwikkelingen op het niveau  van de Europese Unie, waarvan het Belgische verblijfsrecht vaak een omzetting is, en op het niveau van de Raad van Europa met het EVRM. De rechtspraak van het Hof van Justitie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft hierin een belangrijk aandeel.

Een grondige en geactualiseerde kennis van de toepasselijke rechtsregels en rechtspraak en inzicht in hun concrete impact in de rechtspraktijk zijn van groot belang voor beoefenaars van het vreemdelingenrecht.

De materie nader toegelicht

Het CBR organiseert dan ook op 13 december 2019 (13.30u-17u) een workshop “verblijfs- en nationaliteitswetgeving” waarbij bovenvermelde ontwikkelingen in het verblijfs- en nationaliteitsrecht aan bod komen. Daarnaast wordt er stilgestaan bij de praktische gevolgen voor de vreemdeling, o.m. voor wat betreft de bewijs- en procesrechtelijke aspecten. Aan de hand van concrete casusposities worden deze op interactieve wijze toegelicht.

Sprekers zijn Kati Verstrepen (gewezen stafhouder balie Antwerpen) en Dirk Vanheule (gewoon hoogleraar UAntwerpen, advocaat balie Gent). Voorzitter is Marleen Maes (rechter Raad voor Vreemdelingenbetwistingen).

Meer info en inschrijvingen voor deze workshop via deze link.

Centrum voor Beroepsvolmaking in de Rechten

Nexus (UAntwerpen)

Nexus is de juridische hub van de Faculteit Rechten UAntwerpen waar kennis vernieuwen en delen samenvallen.

Nieuwe wetgeving wordt op de voet gevolgd net als belangrijke juridische innovaties en tendensen in rechtspraak en rechtsleer.

Nexus verbindt op die manier alle postacademische opleidingen en initiatieven rond permanente vorming.

Bij de opstelling van de programma’s wordt Nexus geadviseerd door een denktank waarin alle juridische beroepsgroepen vertegenwoordigd zijn.

Bekijk alle artikelen

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.