Willy van Eeckhoutte

Licentiaat (1975) en doctor op proefschrift (1985) in de rechten (UGent).
Willy van Eeckhoutte is buitengewoon hoogleraar emeritus aan de Universiteit Gent, waar hij van 1986 tot 2018 aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid doceerde.
In 1975 werd hij advocaat aan de balie te Gent. In 1999 werd hij benoemd tot advocaat bij het Hof van Cassatie en is dat nog altijd.
Willy van Eeckhoutte doceerde ook aan de Gent-Leuven Management School en aan de KU Leuven (Leergang Pensioenrecht).

Feitelijk samenwonenden in de sociale zekerheid


De Morgen, zaterdag 20 mei 2017, p. 5

 

De fiscale wetgeving is verouderd omdat zij feitelijk samenwonenden benadeelt. Maar hoe zit het met die categorie in de sociale zekerheid?

De gezinssituatie speelt in de sociale zekerheid vooral op twee vlakken een rol.

  1. Binnen een gezin kan de ene persoon afgeleide rechten doen ontstaan voor de andere.
  2. De aanwezigheid van gezinsleden kan de hoogte van de socialezekerheidsprestaties van een gezinslid beïnvloeden.

Hieronder volgt een schematische voorstelling die in grote lijnen weergeeft hoe dat zit met feitelijk samenwonenden.

Gehuwd

Wettelijk samenwonend

Feitelijk samenwonend

Arbeidsongevallen Beroepsziekten Rente bij  overlijden art. 12 Arbeidsongevallenwet

ja

ja

neen

Pensioenen Gezinspensioen

ja

neen

neen

Overlevingspensioen

neen

neen

Werkeloosheidsverzekering Verhoogd bedrag art. 110, § 1, 1ste lid, 1°, en 2de lid Werkloosheidsbesluit

ja

ja

ja

Ziekteverzekering Ziektekosten

afgeleid recht als persoon ten laste

art. 123, 1ste lid, 1 en 2, Uitvoeringsbesluit Ziektewet

ja

ja

ja

Ziekte-uitkering werknemers

hoger bedrag invaliditeitsuitkering wegens persoon ten laste

art. 213, 2de lid, Uitvoeringsbesluit Ziektewet

ja

ja

ja

Ziekte-uitkering

zelfstandigen

art. 9, 1°, en 10, § 1, Arbeidsongeschiktheidsbesluit Zelfstandigen

ja

ja

ja

Conclusie

Ook de sociale zekerheid is dringend aan modernisering, zeker aan harmonisering  toe. Maar dan omgekeerd.

Meer lezen van deze auteur?

Willy van Eeckhoutte

Licentiaat (1975) en doctor op proefschrift (1985) in de rechten (UGent).
Willy van Eeckhoutte is buitengewoon hoogleraar emeritus aan de Universiteit Gent, waar hij van 1986 tot 2018 aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid doceerde.
In 1975 werd hij advocaat aan de balie te Gent. In 1999 werd hij benoemd tot advocaat bij het Hof van Cassatie en is dat nog altijd.
Willy van Eeckhoutte doceerde ook aan de Gent-Leuven Management School en aan de KU Leuven (Leergang Pensioenrecht).

Bekijk alle artikelen

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.