21 mei 2018 | Actualia, Expertise

BIBF Codex: ook in 2018 trouwe partner van de boekhouder-fiscalist

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Oost-Vlaanderen
Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Uitgever
3 - 7 jaar
Antwerpen

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 21/05/2018 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Het afgelopen jaar bracht enkele belangrijke wijzigingen op het vlak van fiscaliteit (met het Zomerakkoord) en ondernemingsrecht (met het nieuwe Insolventierecht). We lijsten hieronder een aantal zaken op:

Zomerakkoord

Verhoging van de interesten in geval van te weinig gestorte voorafbetalingen

Vennootschappen die onvoldoende voorafbetalingen vennootschapsbelasting doen, zullen een vermeerdering worden opgelegd. Voor aanslagjaar 2018 bedroeg deze vermeerdering 2,25%.

Vanaf aanslagjaar 2019 wordt deze vermeerdering opgetrokken tot 6,75%.

Het is dus zaak tijdig en voldoende vooraf te betalen!

Verlaging tarief vennootschapsbelasting

Het normale tarief vennootschapsbelasting bedraagt in 2018 en 2019 29,58% (aanslagjaren 2019 & 2020). Vanaf 2020 (aanslagjaar 2021) wordt dit 25%.

Tarief voor KMO’s

Gunstiger tarief voor KMO’s:

 • 20,40% in 2018 en 2019
 • 20% vanaf 2020
Minimumbezoldiging vanaf 01.01.2018

De minimum brutobezoldiging voor één bedrijfsleider wordt opgetrokken van 36.000 EUR naar 45.000 EUR. Indien het belastbaar resultaat van de vennootschap lager is, moet de brutobezoldiging tenminste gelijk zijn aan dit belastbaar resultaat.

Meerwaarde op aandelen

Bij verkoop van aandelen waarvan de vennootschap eigenaar is, is de meerwaarde die zij op deze verkoop realiseert, vrijgesteld van vennootschapsbelasting onder bepaalde voorwaarden.

Aftrek vooruitbetaalde kosten

Kosten die vooruitbetaald worden, zullen voortaan niet langer integraal afgetrokken kunnen worden wanneer zij betrekking hebben op meerdere belastbare tijdperken. Zij zullen slechts als beroepskosten aftrekbaar zijn in verhouding tot het gedeelte van die kosten dat betrekking heeft op het betrokken belastbaar tijdperk.

Insolventierecht (Boek XX Wetboek economisch recht)

Inwerkingtreding: 1 mei 2018

Voortaan wordt iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent, iedere rechtspersoon en iedere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid als een onderneming beschouwd, hetgeen impliceert dat zij ofwel failliet verklaard kunnen worden of in een procedure van gerechtelijke organisatie kunnen terechtkomen.

Belangrijke wijzigingen:
 • De procedure van gerechtelijke organisatie
 • Het faillissement
 • Bestuurdersaansprakelijkheid

Nieuwe antiwitwaswetgeving

De nieuwe Belgische wet omvat een aantal belangrijke componenten die bijdragen aan de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme, waaronder het verplicht aangeven van de uiteindelijk begunstigen in het UBO-register door vennootschappen en juridische entiteiten.

Kortom, voor boekhoudkundige en fiscale beroepsbeoefenaars is het dan ook noodzakelijk op de hoogte te blijven van deze veranderingen. Zoals elk jaar verschijnt ook in 2018 de geactualiseerde BIBF Codex, die alle relevante basiswetgeving bundelt die boekhouders-fiscalisten in hun dagdagelijkse adviespraktijk nodig hebben.

Bekijk de volledige inhoudstafel.

De structuur van de BIBF Codex is overzichtelijk en maakt de Codex zeer gebruiksvriendelijk. Als naaste adviseur van de zelfstandige ondernemer, van andere vrije beroepsbeoefenaars en meer algemeen van elke KMO, heeft elke erkende boekhouder-fiscalist nood aan dit onmisbare werkinstrument. Bovendien is deze BIBF Codex het enige wetboek dat stagiairs mogen gebruiken op het praktisch bekwaamheidsexamen.
De erkende boekhouder-fiscalist vindt er de meest relevante actuele wetgeving in terug:

 1. Wetgeving betreffende het beroep: alle relevante wetgeving betreffende het beroep van boekhouder(-fiscalist) met inbegrip van de nieuwe bepalingen die in 2017 werden aangebracht in de wet van 22/04/1999. Deze betreffen in het bijzonder de maximumduur van de stage (6 jaar), de mogelijkheid tot beroep tegen de beslissingen van de jury van het praktisch bekwaamheidsexamen voor de bevoegde Kamer van beroep, een mogelijkheid tot vrijstelling van de stage en/of van de deelname aan het praktisch bekwaamheidsexamen voor andere beoefenaars van economische beroepen en tot slot over de regeling van de taalrol voor de leden en stagiairs. Zo hangt die taalrol voortaan af van hun inschrijvingsaanvraag bij het Instituut en niet langer van de plaats waar ze hun beroep uitoefenen. Andere belangrijke wijziging: de stagiair mag geen boekhoudvennootschap meer bezitten zonder dat een boekhoudkundige beroepsbeoefenaar, lid van één van de Instituten, er eveneens zaakvoerder of bestuurder van is.
 2. Fiscaliteit
  – Federaal: WIB, KB/WIB, WIGB (aanslagjaar 2018 – inkomsten 2017), BTW-wetboek en de meest relevante KB’s.
  – Regionaal: Vlaamse Codex Fiscaliteit, Besluit tot uitvoering Vlaamse Codex Fiscaliteit, Registratierechten per gewest en respectievelijke KB’s, Successierechten per gewest en respectievelijke KB’s.
 3. Wetgeving betreffende de ondernemingen: Uittreksel uit het Wetboek Economisch Recht, de KB’s betreffende de boekhoudwetgeving, Vennootschappenrecht en KB, VZW-Wet, het nieuwe insolventierecht (Boek XX van het Wetboek van Economisch Recht) en Arbeidsovereenkomsten.

Ook de nieuwe witwaswetgeving is in deze codex opgenomen. De wetgeving werd bijgewerkt tot 15 maart 2018.

Bestellen kan vanaf nu op www.mijnwetboek.be, met korting voor leden en stagiairs BIBF!

Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF)

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Oost-Vlaanderen
Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Uitgever
3 - 7 jaar
Antwerpen

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.