Willy van Eeckhoutte

Licentiaat (1975) en doctor op proefschrift (1985) in de rechten (UGent).
Willy van Eeckhoutte is buitengewoon hoogleraar emeritus aan de Universiteit Gent, waar hij van 1986 tot 2018 aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid doceerde.
In 1975 werd hij advocaat aan de balie te Gent. In 1999 werd hij benoemd tot advocaat bij het Hof van Cassatie en is dat nog altijd.
Willy van Eeckhoutte doceerde ook aan de Gent-Leuven Management School en aan de KU Leuven (Leergang Pensioenrecht).

Geen anciënniteit


De Morgen, vrijdag 8 september 2017, p. 1

De mensen die een moord zouden begaan om “geen anciënniteit te hebben”, zou ik de kost niet willen geven (al vergissen zij zich). In het woordenboek van veel mensen wordt inderdaad het woord anciënniteit geweerd, zo ook uit de gratis online Van Dale: geen resultaat, zegt die.

De Dikke Van Dale verklaart een en ander: anciënniteit staat er gelijk met ouderdom, zij het “in rang” of “naar diensttijd”. Ook in het Engelse seniority denkt men eerst aan “the quality” – dit is zeer terecht: de kwaliteit verbonden aan – “or state” – even terecht: status – “of being senior”.

In tweede instantie wordt seniority gedefinieerd als “a privileged status attained by length of continuous service (as in a company)”. Vooral het woord “privileged” is hier van belang.

Als Evelien Grefhorst van de federatie van sociale ondernemingen (SOM) zegt dat kinderbegeleiders in dienst van de zelfstandige kinderdagverblijven “geen anciënniteit hebben”, doelt zij ongetwijfeld dat zij de aan anciënniteit verbonden privileges, lees: voordelen, missen die werknemers van crèches die van de overheid afhangen, wel krijgen.

Maar dat kan dan geen betrekking hebben op één aspect van de anciënniteit, nl. de mate waarin die de termijn bepaalt die moet worden in acht genomen bij opzegging van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Inderdaad, zoals men weet is dat sinds de zogenaamde wet op het “eenheidsstatuut” van werklieden en bedienden, het enige criterium geworden om die termijn te bepalen (art. 37/2 Arbeidsovereenkomstenwet). Anders dan voorheen geeft de wet zelfs een definitie van wat anciënniteit is: de periode gedurende dewelke de werknemer ononderbroken in dienst is gebleven van dezelfde onderneming (art. 37/4, tweede lid, Arbeidsovereenkomstenwet).

Het kan natuurlijk zijn dat er onder het personeel van kinderdagverblijven “veel verloop” is. In dat geval bouwt men natuurlijk geen anciënniteit voor de opzeggingstermijn op. Maar daarbuiten is het gewoon een kwestie van blijven.

Conclusie

Anciënniteit moet je niet verdienen of verwerven. Die krijg je.

Willy van Eeckhoutte

Wilt u meer lezen van deze auteur? Klik hier.

Willy van Eeckhoutte

Licentiaat (1975) en doctor op proefschrift (1985) in de rechten (UGent).
Willy van Eeckhoutte is buitengewoon hoogleraar emeritus aan de Universiteit Gent, waar hij van 1986 tot 2018 aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid doceerde.
In 1975 werd hij advocaat aan de balie te Gent. In 1999 werd hij benoemd tot advocaat bij het Hof van Cassatie en is dat nog altijd.
Willy van Eeckhoutte doceerde ook aan de Gent-Leuven Management School en aan de KU Leuven (Leergang Pensioenrecht).

Bekijk alle artikelen

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.