Today's Lawyer

Advocaten moeten goede juristen zijn, maar ook - en steeds meer - goede ondernemers. Sommige advocaten zijn daar zeer bedreven in. Andere doen het met wat tegenzin, omdat ze te veel van het ambachtelijke advocatenwerk houden. Maar iedereen wordt met de zakelijke aspecten van de beroepsuitoefening geconfronteerd:

- Hoe bepaal ik mijn tarieven?
- Zijn er nieuwe businessmodellen voor de advocatuur?
- Welke marketinginspanningen zijn noodzakelijk of nuttig voor een advocatenkantoor?
- Etc...

Today’s Lawyer behandelt dit soort vragen: in een directe stijl en a.d.h.v. korte, toegankelijke artikels. Soms als aanzet tot reflectie en actie. Dan weer om uw blik te verruimen. Om u de bevestiging te geven van wat u al langer aanvoelde, of misschien juist om uw eigen werkmethodes in vraag te stellen en nieuwe ideeën op te pikken. Dit tijdschrift informeert u over alle onderwerpen die de ondernemende advocaat interesseren en aanbelangen.

De kernredactie bestaat uit advocaten die gepassioneerd zijn door hun beroep en die zelf graag stilstaan bij de nieuwe evoluties. Daarnaast is er een schare co-auteurs die beknopt en to-the-point hun expertise (in marketing, IT, accountancy, deontologie, sociaal recht, enz.) samenballen in leesbare, toegankelijke bijdragen.

Een recent artikel uit het Nederlandse Advocatenblad oppert de invoering van een gespecialiseerde en meervoudige partijdige “gezinsadvocaat”, die de belangen van alle gezinsleden behartigt en optreedt als regisseur van het scheidingsproces, als mogelijke oplossing voor de vele ‘vechtscheidingen’.

Het idee kadert in een grootschalig onderzoek dat werd gevoerd in opdracht van de Nederlandse ministers van Justitie en Welzijn. Het opzet was om de mogelijkheden om te ‘scheiden zonder schade’ in kaart te brengen.

Aan de bevolking werd via een ‘Divorce Challenge’ de kans gegeven om zelf met ideeën en voorstellen te komen om de nadelige gevolgen van een (echt)scheiding te beperken.

Het resultaat van dit onderzoek is een “agenda voor actie”, waarin de concrete voorstellen verzameld zijn. Uit het rapport komt duidelijk naar voor dat een groot plan van aanpak nodig is en dat de transformatie van slechts één enkel facet van het scheidingsproces geen soelaas kan brengen.

De aangebrachte voorstellen beslaan dan ook een erg groot tijdsbestek: van de periode voor het aangaan van de relatie (bijv. educatie scholieren omtrent relatievorming), naar het begin van het ouderschap (bijv. ouderschapsbelofte), naar de periode van de relatieproblemen (bijv. toegankelijkheid van hulpverlening), het uit elkaar gaan (bijv. invoering van een gemeentelijk scheidingsloket), de rechtsgang (bijv. gezinsadvocaat) tot na de scheiding (bijv. nazorg door evaluatie en opvolging).

Het is van belang om het idee van de ‘gezinsadvocaat’ (of liever ‘kindvriendelijke advocaat’) te kaderen in het geheel van deze grote aanpak.

En inderdaad, het moment waarop een partij een beslissing tot scheiding neemt en een eventuele rechtsgang aan de orde is, kan bijzonder bepalend zijn om de beoogde doelstelling van ‘scheiden zonder schade’ al dan niet te bereiken. Bij scheiding is een advocaat meestal de eerste professional waar een partij mee in aanraking komt. Veelal pas op een moment dat er al een zekere mate van conflict bestaat en partijen vanuit een van oudsher bestaande reflex zich richten tot een ‘juridisch medestander’ in hun conflict. Een advocaat wordt helaas nog te vaak gezien als diegene die de conflicten aanwakkert in plaats van ze helpt op te lossen.

Vanuit deze vaststelling en de kreet (voornamelijk van de kinderen zelf, zoals blijkt uit het rapport van de Nederlandse kinderombudsman) om in een delicate materie als familiezaken zo de-escalerend mogelijk en oplossingsgericht te werken, is de idee van de ‘gezinsadvocaat’ ontstaan.

Bent u benieuwd naar het vervolg van dit artikel?

Het volledige artikel van Marleen Heymans en Nele Verberckmoes (advocaten bij ADVOGENT) verscheen in het recentste nummer van het tijdschrift Today’s Lawyer. Klik hier voor meer informatie en abonnementsvoorwaarden.

Today’s Lawyer: de advocaat, ethisch ondernemer

Today's Lawyer

Advocaten moeten goede juristen zijn, maar ook - en steeds meer - goede ondernemers. Sommige advocaten zijn daar zeer bedreven in. Andere doen het met wat tegenzin, omdat ze te veel van het ambachtelijke advocatenwerk houden. Maar iedereen wordt met de zakelijke aspecten van de beroepsuitoefening geconfronteerd:

- Hoe bepaal ik mijn tarieven?
- Zijn er nieuwe businessmodellen voor de advocatuur?
- Welke marketinginspanningen zijn noodzakelijk of nuttig voor een advocatenkantoor?
- Etc...

Today’s Lawyer behandelt dit soort vragen: in een directe stijl en a.d.h.v. korte, toegankelijke artikels. Soms als aanzet tot reflectie en actie. Dan weer om uw blik te verruimen. Om u de bevestiging te geven van wat u al langer aanvoelde, of misschien juist om uw eigen werkmethodes in vraag te stellen en nieuwe ideeën op te pikken. Dit tijdschrift informeert u over alle onderwerpen die de ondernemende advocaat interesseren en aanbelangen.

De kernredactie bestaat uit advocaten die gepassioneerd zijn door hun beroep en die zelf graag stilstaan bij de nieuwe evoluties. Daarnaast is er een schare co-auteurs die beknopt en to-the-point hun expertise (in marketing, IT, accountancy, deontologie, sociaal recht, enz.) samenballen in leesbare, toegankelijke bijdragen.

Bekijk alle artikelen

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.