Algemeen Expertise

Wijzigingen aangekondigd in het Spaanse fiscale landschap

Cazimir
Geschreven door Cazimir

De nieuwe Spaanse regering van premier Pedro Sánchez heeft begin januari 2020 de eed afgelegd. Volgend op deze eedaflegging maakt de regering nu haar geplande wetswijzigingen voor de komende legislatuur bekend. Zo wordt onder meer een harmonisatie aangekondigd van de vrijstellingen die spelen in de Spaanse vermogensbelasting, schenk- en erfbelasting.

Op het vlak van de toepasselijke tarieven en vrijstellingen in zowel de schenk-en erfbelasting enerzijds als de vermogensbelasting anderzijds moeten we rekening houden met de Spaanse staatsstructuur. In Spanje zijn er in totaal 17 afzonderlijke deelstaten (Comunidad Autónoma). Deze deelstaten hebben fiscale bevoegdheden. Zo hebben de deelstaten de bevoegdheid om vrijstellingen en verminderingen toe te kennen wat de voormelde belastingen betreft. Een aantal deelstaten gaan daarin zeer ver.

Enkele bekende regio’s die hebben gebruikgemaakt van hun fiscale bevoegdheid en aanzienlijke gunstregimes invoerden op het vlak van successierechten, zijn Valencia en Andalusië. Valencia kent bijvoorbeeld een vrijstelling van 100.000 euro per erfgenaam. Na deze vrijstelling worden de verschuldigde successierechten of schenkingsrechten berekend. Op dit bedrag geldt dan nog eens een korting van 50% of 75% (in functie van de leeftijd van de erfgenamen) inzake erfbelasting, waardoor de uiteindelijk te betalen successierechten in vele gevallen beperkt zal zijn. In Andalusië geldt sinds 11 april 2019 een nieuwe regeling inzake de belasting van schenkingen en nalatenschappen. De nieuwe regeling houdt in dat een vermindering van 99% wordt toegepast op de in Andalusië verschuldigde schenk- èn erfbelasting en dit voor overdrachten tussen echtgenoten en aan ascendenten en descendenten.

Ook inzake de vermogensbelasting, hangt het niet-belastbaar minimum af van de regio’s. In de Comunidad Andalucía bedraagt het niet-belastbaar minimum vermogen dat een belastingplichtige kan aanhouden 700.000 euro waar deze 600.000 euro bedraagt in Valencia. Madrid daarentegen kent een totale vrijstelling van vermogensbelasting.

Deze regionale vrijstellingen zouden nu worden geharmoniseerd teneinde een minimale Spaanse taxatie in te voegen. Met deze wetswijzigingen wil de regering vermijden dat Spaanse inwoners verhuizen van de ene regio naar de andere enkel omwille van fiscale redenen en dat er op deze manier sprake is van domicilie-shopping.

Hoewel de wijziging reeds werd aangekondigd, zijn de details nog niet bekend. Zodra er meer details beschikbaar zijn, publiceren wij deze via onze social media kanalen.

Wenst u op de hoogte te blijven? Volg Cazimir op LinkedIn!

Opmerking plaatsen

Uw naam wordt privé weergegeven op de website en is niet zichtbaar voor anderen. Uw e-mailadres wordt opgeslagen maar niet gepubliceerd.