VDV Advocaten

VDV Advocaten is een onafhankelijk advocatenkantoor ontstaan in 1953. Wij bieden een allround juridische dienstverlening door specialisatie in specifieke rechtsdomeinen.

Met VDV iLaw en VDV Incasso zetten wij ook innovatief in op de ontwikkeling van nieuwe niches en resultaatgerichte manieren van werken met het oog op duurzame juridische adviezen voor de ondernemer en de particulier, onze klanten.

Een kantoor met niches, dat u helpt, als het kan preventief, en als het moet u bijstaat tijdens procedures.

De war for talent woedt volop. Bedrijven moeten alles uit de kast halen om goede werknemers aan boord te hijsen of te houden. Om dit te doen, zetten meer en meer ondernemingen in op participatie van hun werknemers. Werknemersparticipatie in de vorm van inschrijvingsrechten (warrants), zoals bijvoorbeeld het toekennen van aandelen met of zonder stemrecht, is daar een voorbeeld van. Ook voor KMO’s is dit een uitstekende manier om meerwaarde te creëren, zowel voor de werknemers als voor de werkgever.

Het principe is duidelijk. De werkgever staat inschrijvingsrechten (lees: een optie op aandelen) toe aan een werknemer, tegen de huidige waarde van de aandelen. De werknemer kan deze aandelen in de toekomst (max. duurtijd van tien jaar) aankopen aan de waarde bij de uitgifte van deze inschrijvingsrechten.

Indien de aandelen tijdens de duurtijd van het toegekend recht in waarde toenemen, kan de werknemer deze aandelen tegen gunstige voorwaarden (lees: aan de prijs op datum van het toestaan van het inschrijvingsrecht) verwerven. Op deze manier kan de werknemer een aanzienlijke meerwaarde realiseren.

De werknemer blijft zo betrokken bij, en gemotiveerd in de onderneming. Zonder ook maar enig risico te lopen, profiteert deze werknemer mee van de ontwikkeling en groei van het bedrijf waarvoor hij of zij werkt.

Om dergelijke inschrijvingsrechten toe te kennen, moeten wel een aantal stappen worden doorlopen; o.a.:

1. Uitgifte inschrijvingsrechten

Ten eerste moet een aandelenparticipatieplan worden opgemaakt. Daarin worden de spelregels vastgelegd.

Tevens moet het bestuursorgaan een bijzonder verslag opmaken, waarin het de redenen van de uitgifte toelicht.

2. Toekenning inschrijvingsrechten

Nadat is beslist dat er effectief inschrijvingsrechten zullen worden uitgegeven, moet worden beslist aan wie deze worden toegekend. Het is dus geen verplichting dat alle werknemers dergelijk recht krijgen. Het is het bestuursorgaan dat beslist aan welke werknemers de rechten worden toegekend. Nadien krijgt elke werknemer die in aanmerking komt de nodige documenten/informatie.

Vervolgens wordt een aanbod gedaan aan de geselecteerde werknemers. Indien dit aanbod wordt aanvaard, moet elke werknemer-deelnemer een individuele inschrijvingsovereenkomst ontvangen. Deze overeenkomst bevat onder andere de datum van verwerving, de uitoefenprijs etc.

3. Uitoefening inschrijvingsrechten

Ingeval de werknemer-deelnemer zijn recht wil uitoefenen, moet hij/zij aan de werkgever meedelen dat hij/zij op de aandelen wil inschrijven.

Het bestuursorgaan maakt daarvan een bijzonder verslag op, zodat vastgesteld wordt welke werknemers hun inschrijvingsrechten in aandelen hebben omgezet.

Het uitoefenen van dit recht brengt uiteraard nieuwe aandelen, en dus ook een kapitaalverhoging met zich mee. Dit moet notarieel gebeuren.

Febe Meheus

VDV Advocaten

VDV Advocaten

VDV Advocaten is een onafhankelijk advocatenkantoor ontstaan in 1953. Wij bieden een allround juridische dienstverlening door specialisatie in specifieke rechtsdomeinen.

Met VDV iLaw en VDV Incasso zetten wij ook innovatief in op de ontwikkeling van nieuwe niches en resultaatgerichte manieren van werken met het oog op duurzame juridische adviezen voor de ondernemer en de particulier, onze klanten.

Een kantoor met niches, dat u helpt, als het kan preventief, en als het moet u bijstaat tijdens procedures.

Bekijk alle artikelen

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.