Een vrijwillig voordelig vroeg pensioen 1
Een vrijwillig voordelig vroeg pensioen

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Advocaat
Omgevingsrecht Publiek recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
sociaal recht
0 - 3 jaar
Brussel

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 16/11/2016 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.
De regeling van Volledige Vrijstelling van Prestaties van KBC
Eigenlijk een vrijwillig voordelig vroeg pensioen

 

EEN VRIJWILLIG VOORDELIG VROEG PENSIOEN

VVP =  Voordelig Vroeg Pensioen

Ik moet bekennen, van VVP had ik nog nooit gehoord, althans niet in de context van de arbeidsverhoudingen van de particuliere sector. De afkorting is wel bekend om de Vereniging van Vlaamse Provincies, het Vlaams Verbond van Paraclubs, de Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie of het Verbond van Vlaamse Pinkstergemeenten aan te duiden. Én…. in het Vlaams onderwijs! Nu dus ook in het Belgische bankwezen. Zeg dan nog eens dat het onderwijs onvoldoende impact heeft op de bedrijfswereld.

In het Vlaams onderwijs betekent VVP vermindering van prestaties om sociale of familiale redenen, wegens ziekte of omwille van tijdelijke arbeidsongeschiktheid:  Wat KBC invoert, is een volledige vrijstelling van prestaties omwille van (in hoofdzaak) anciënniteit of leeftijd en dat tot de pensioenleeftijd.

Ik wil het hier niet hebben over de eventuele (leeftijds)discriminatoire aspecten van die VVP, maar over de socialezekerheidsimplicaties daarvan.

Loon

Het halve brutoloon dat de betrokkenen gewaarborgd wordt, is weliswaar geen loon in de algemene betekenis van het woord, want geen tegenprestatie van arbeid, die er immers niet meer is. Maar het blijft geld waarop de werknemers ten aanzien van hun werkgever aanspraak kunnen maken “ingevolge” hun arbeidsovereenkomst, die overigens blijft bestaan (zij blijven “officieel op de payroll van het bedrijf staan” zegt het artikel). Dus is het loon in de zin van de Loonbeschermingswet, de initiële basis voor de berekening van de socialezekerheidsbijdragen (art. 23 Algemene Beginselenwet Sociale Zekerheid).

Het gaat niet om een aanvulling van een werkloosheidsuitkering die als aanvulling van een wettelijke socialezekerheidsprestatie uit het loonbegrip zou zijn gesloten (art. 2, derde lid, 1°, c, Loonbeschermingswet) . De betrokken werknemers hebben immers geen recht op een werkloosheidsuitkering. Zij zijn weliswaar “tijdelijk werklozen” in de zin van de regels van de werkloosheidsverzekering, want de uitvoering van hun arbeidsovereenkomst is (volledig) geschorst (art. 27, 2°, a, Werkloosheidsbesluit).

Maar zij voldoen niet aan alle toekenningsvoorwaarden van die socialezekerheidsregeling. Zij zijn wel “zonder arbeid”, maar niet “wegens omstandigheden onafhankelijk” van hun wil, zoals de regels van de werkloosheidsverzekering eisen (art. 44 Werkloosheidsbesluit): zij zijn nog in dienst van hun werkgever en hebben dus op grond van hun arbeidsovereenkomst recht op tewerkstelling en dus op arbeid, maar zij zien daarvan af vrijwillig af op grond van de aanvaarding van het aanbod tot vrijstelling dat hun wordt gedaan.

 Arbeidsdagen

In bepaalde socialezekerheidsregelingen is het recht op de socialezekerheidsprestatie niet enkel afhankelijk van de betaling van bijdragen, maar ook van een aantal arbeidsdagen.

Werkloosheidsverzekering

Zo wordt een werknemer maar tot het recht op werkloosheidsuitkering toegelaten als hij in de wachttijd een aantal arbeidsdagen kan verantwoorden. Voor de werknemers van KBC waarover het hier gaat, betekent die vereiste, gelet op hun leeftijd (minstens 56 jaar) 624 in de loop van de 42 maanden vóór de aanvraag van een uitkering (art. 30, eerste lid, 3°, Werkloosheidsbesluit). Maar voor de toepassing van de wachttijdregeling worden met arbeidsdagen gelijkgesteld, de dagen afwezigheid op het werk met behoud van loon waarop socialezekerheidsbijdragen, met inbegrip van de sector werkloosheid, werden ingehouden (art. 38, § 1, eerste lid, 2°, Werkloosheidsbesluit). De met arbeidsdagen gelijkgestelde dagen worden in dezelfde mate in aanmerking genomen en op dezelfde wijze berekend als de arbeidsdagen die eraan voorafgaan (art. 38, § 1, tweede lid, Werkloosheidsbesluit). M.a.w. wanneer een personeelslid van KBC tijdens de VVP zou worden ontslagen, zullen de VVP-dagen meetellen om uit te maken of hij of zij voldoet aan de wachttijdvoorwaarden.

 Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Ook de regeling van de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen van de ziekteverzekering vereist een aantal arbeidsdagen tijdens een bepaalde referentieperiode. Maar aangezien de ziekte-uitkering niet cumuleerbaar is met loon (art. 103, § 1, 1°, Ziekteverzekeringswet), zal de VVP-er van KB toch geen aanspraak kunnen maken op die socialezekerheidsprestatie.

Pensioen

Ook een werknemerspensioen (ik beperk mij hier tot het rustpensioen) wordt berekend op basis van dagen van effectieve tewerkstelling. Maar, vergelijkbaar met wat het geval is in de werkloosheidsverzekering, worden de dagen of uren waarop de werknemer geen arbeid verrichtte, maar waarvoor hij recht had op loon waarop de socialezekerheidsbijdragen werden ingehouden met arbeidsdagen en –uren gelijkgesteld (zie art. 3ter Pensioenwet Werknemers). De VVP-periodes tellen dus mee voor het pensioen.

VVP voordeliger dan socialezekerheiduitkering?

Is de helft van het brutoloon wel voordeliger dan een werkloosheids- of een arbeidsongeschiktheidsuitkering?

De maximale werkloosheiduitkering tegen gezinsbedrag beloopt 1.655,68 euro per maand, de maximale primaire arbeidsongeschiktheidsuitkering 81,55 x 26 = 2.120,3 euro per maand (https://www.acv-online.be/Images/BEDRAGEN-EN-BIJDRAGEN-ARBEIDSRECHT-1-JUNI-2016-tcm183-293481.pdf; ja, dat is de website van het ACV, maar die scoort nu eenmaal het hoogst in Google als men naar die bedragen zoekt). In het voorbeeld van De Tijd bedraagt het VVP-loon van de betrokken KBC-er 2.000 Euro bruto per maand. Ziekte zou dus niet alleen een tijdelijk verlies van de gezondheid, maar ook een klein beetje inkomstenverlies kunnen betekenen in vergelijking met een zieke werknemer die geen VVP geniet.

Conclusie

Alleen aan de anciënniteits- en leeftijdsvoorwaarde voldoe ik. Helaas ben ik geen KBC-werknemer.

Meer lezen? 

 

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Advocaat
Omgevingsrecht Publiek recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
sociaal recht
0 - 3 jaar
Brussel

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.