Verlenging aanvraagtermijn nieuw expatregime
Verlenging aanvraagtermijn nieuw expatregime

Recente vacatures

Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Douane
0 - 3 jaar
Antwerpen
Paralegal
Arbeidsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht
5 - 10 jaar
Brussel

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 02/06/2022 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Op 1 januari 2022 is het nieuwe expatregime in België in werking getreden. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ‘ingekomen belastingplichtigen’ en ‘ingekomen onderzoekers’ genieten van een fiscaal voordeel, gerekend op hun bezoldigingen voor de geleverde prestaties in België.

Het nieuwe expatregime kan bij de administratie aangevraagd worden gedurende een beperkte termijn van 3 maanden, te rekenen vanaf de aanvang van de tewerkstelling in België. Deze termijn bleek veel te kort voor de belastingplichtigen die gedurende de eerste maanden van 2022 in België zijn opgestart. De regering heeft daarom beslist om de aanvraagtermijn voor deze dossiers te verlengen tot 31 juli 2022. Deze termijn wordt nu bevestigd in de nieuwe circulaire (2022/C/47) die werd gepubliceerd op 6 mei 2022.

31 juli 2022 is overigens ook de deadline voor wie van het oude expatregime geniet én ervoor opteert het nieuwe regime aan te vragen, als alle voorwaarden voldaan zijn uiteraard. Wie niet opteert voor deze mogelijkheid of wordt geweigerd, krijgt een overgangsperiode van 2 jaar. De voordelen van het oude expatregime kunnen in dit geval verder toegepast worden tot en met 31 december 2023, als de voorwaarden van het oude regime voldaan zijn. Hieronder lichten we u graag nog even de krachtlijnen van de nieuwe regeling toe.

Voor wie geldt de regeling?

  • Werknemers of bedrijfsleiders (geen oprichter/medeoprichter of vennootschap waarin men 30% of meer van de aandelen bezit). In geval van onderzoekers komen alleen de werknemers in aanmerking.
  • Belgisch fiscaal rijksinwoner, tenzij op basis van een woonplaatsattest kan aangetoond worden dat de fiscale woonplaats in de woonstaat werd behouden.
  • Voor onderzoekers is een diploma of relevante beroepservaring ook vereist.

Wanneer?

Bij rechtstreekse aanwerving in het buitenland of terbeschikkingstelling binnen een multinationale groep waarbij belastbare bezoldigde activiteiten worden uitgeoefend in België.

Wat zijn de voorwaarden?

1. In de loop van de 60 maanden voorafgaand aan de indiensttreding in België:

  • Geen rijksinwoner zijn geweest.
  • Niet gewoond hebben binnen een afstand van 150 km van de grens.
  • Niet onderworpen zijn geweest aan de belasting van niet-inwoners voor beroepsinkomsten in België.

2. Een minimum bezoldiging ontvangen voor de geleverde prestaties in België van minimum 75.000 euro per kalenderjaar (deze voorwaarde geldt niet voor onderzoekers). In bepaalde gevallen zijn pro rata regels van toepassing.

3. Akkoord verkrijgen van de administratie (aanvraag in te dienen door de werkgever per mail of via MyMinfin)

Voordeel?

  • Fiscaal vrijgestelde kosten eigen aan de werkgever van maximaal 30% van de brutobezoldiging (bovenop de afgesproken brutobezoldiging).
  • Netto terugbetaling van een limitatief aantal uitgaven die voortkomen uit de tewerkstelling in België (verhuiskosten naar België, inrichtingskosten van de woning in België en schoolgeld).

Duur van het statuut?

Maximum 5 jaar. Verlenging met 3 jaar is mogelijk.

Lees in dit vorige artikel de uitgebreide toelichting over de nieuwe regeling.

Eline Demeyere en Hannelore Durieu Vandelanotte

Recente vacatures

Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Douane
0 - 3 jaar
Antwerpen
Paralegal
Arbeidsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht
5 - 10 jaar
Brussel

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.