Verblijfsregeling kinderen na scheiding: birdnesting cover
Verblijfsregeling kinderen na scheiding: birdnesting

Recente vacatures

Jurist
bestuursrecht internationaal recht Omgevingsrecht Publiek recht sociaal recht
Brussel
Advocaat
Ondernemingsrecht
3 - 7 jaar
Limburg
Paralegal
Vastgoed
0 - 3 jaar
West-Vlaanderen
Uitgever
3 - 7 jaar
Antwerpen

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 16/08/2022 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Wanneer ouders gaan scheiden, moeten zij een verblijfsregeling uitwerken voor hun minderjarige kinderen. Dat kan gaan van een week-om-weekregeling (of een gelijkmatig verdeeld verblijf met meerdere wissels) tot een systeem waarbij de kinderen bijvoorbeeld elke veertien dagen een weekend bij de andere ouder verblijven. De ouders zijn vrij om een verblijfsregeling uit te werken die past, voor hen en voor hun kinderen. Birdnesting is een mogelijkheid die de ouders daarbij in overweging kunnen nemen.

Birdnesting

Sommige ouders kiezen voor een verblijfsregeling bij wijze van birdnesting: een vorm van verblijfsco-ouderschap waarbij de kinderen in de ouderlijke woning verblijven en de ouders zelf, volgens een bepaald schema, met de kinderen in het huis verblijven en de zorg voor hun rekening nemen.

In plaats van een afwisselend verblijf van de kinderen bij elk van de ouders, verblijven de ouders afwisselend bij de kinderen in de gezamenlijk aangehouden woning. De ouders hebben elk een eigen woonst waar zij verblijven wanneer het de beurt is van de andere ouder om met de kinderen in de gezamenlijke woning te verblijven. Vaak zal de keuze voor dit systeem dus ook gepaard gaan met een overeenkomst tot behoud van onverdeeldheid van de gezinswoning.

Een systeem van birdnesting komt in de praktijk vooral voor bij een gelijkmatig verdeeld verblijf, maar in principe kan je het bij gelijk welke verblijfsregeling toepassen.

Voor- en nadelen?

Birdnesting is sterk gericht op de behoeften van het kind. De kinderen kunnen hun leven voortzetten in hun bekende thuisomgeving en hoeven dus niet te pendelen tussen twee huizen.

Maar van de ouders vraagt het veel. De ex-partners blijven een huis (en dus een huishouden) delen en moeten minstens een bepaalde communicatie en verstandhouding aanhouden. Een aantal ergernissen die men ervaarde tijdens de relatie kunnen door die gedeelde huishouding blijven opspelen.

Birdnesting is in het algemeen duur: er zijn in totaal drie huizen te betalen in plaats van twee. Maar de ouders kunnen de kosten van de eigen woonst anderzijds ook wel lager houden: de eigen woonst kan bescheiden zijn aangezien de kinderen er niet verblijven. Er moeten ook geen dubbele aankopen gebeuren: kleren, speelgoed, bedden enzovoort zijn ter beschikking in de gedeelde woonst. Sommige ouders kiezen ervoor ook het nieuwe verblijf te delen: één appartement waar zij afwisselend verblijven wanneer ze niet bij de kinderen zijn.

Tijdelijke oplossing

Birdnesting wordt vaak opgevat als een tijdelijke overgangsregeling. Het geeft de kinderen de kans om geleidelijk aan de nieuwe situatie te wennen. Bovendien ervaren de ouders aan den lijve wat later aan de kinderen wordt gevraagd: heen en weer verhuizen tussen twee plekken, spulletjes steeds opnieuw inpakken en uitladen.

Maar er zijn ook ouders die op langere termijn voor dit systeem kiezen. Zeker in dat geval moeten de afspraken goed worden doorgesproken en moet de regeling over de kinderen naadloos afgestemd zijn op de overeenkomst tot behoud van onverdeeldheid van de woning.

Goede afspraken maken goede vrienden

Het is duidelijk dat een systeem van birdnesting enkel werkt op basis van goede afspraken:

  • Verdeling van de kosten van de gezamenlijke woning en de eigen woning, energiekosten en grondlasten, onderhouds- en herstellingskosten, aflossing van het hypothecair krediet.
  • Regeling met betrekking tot de fiscaliteit: enkel de ouder die ingeschreven blijft in de gemeenschappelijke woning zal van de fiscale woningaftrek van het hypothecaire krediet kunnen genieten. Wordt daarvoor een verrekening tussen de ouders gedaan?
  • Wordt het systeem geëvalueerd na verloop van tijd?
  • Afspraken over eventuele toekomstige partners die al dan niet mee deeltijds in de gemeenschappelijke woning verblijven.

De begeleidende scheidingsprofessional adviseert de partijen opdat de afspraken over het verblijf van de kinderen goed zijn afgestemd op de overeenkomst over het behoud van onverdeeldheid. Bij wijze van voorbeeld zou de formulering van die afspraken er als volgt kunnen uitzien:

Partijen wensen de gezinswoning niet toe te bedelen noch te verkopen maar in onverdeeldheid te houden tot het jongste kind 21 jaar is geworden. Het nagestreefde doel/nut van de onverdeeldheid is erin gelegen om de kinderen de stabiliteit van hun vertrouwde omgeving te bieden en hen niet te laten pendelen tussen twee woningen. Partijen willen deze stabiliteit aan de kinderen bieden door gedurende de periode van onverdeeldheid afwisselend bij de kinderen in de woning te verblijven volgens een systeem van birdnesting, zoals verder uiteengezet onder de verblijfsregeling voor de kinderen.

De ouders opteren voor een gelijkmatig verdeelde huisvesting van de kinderen in de vorm van birdnesting. Dit houdt in dat zij beiden, om beurten, week-om-week, samen met de kinderen in de voormalige gezinswoning verblijven, met wisselmoment – behoudens andersluidend onderling akkoord – elke week op maandag om 16 uur, waarbij de ouder die de voorafgaande week de woning, samen met de kinderen, heeft betrokken, de woning verlaat en de ouder die de daaropvolgende week met de kinderen in de woning zal verblijven, in de woning terugkeert. Vader verblijft bij de kinderen in de even weken en moeder verblijft bij de kinderen in de oneven weken.

Fiscale aandachtspunten

Het opzetten van een verblijfsregeling in de vorm van birdnesting heeft consequenties op het vlak van de fiscale aftrekbaarheid van de betaalde onderhoudsgelden voor de kinderen.

Aan de aftrekbaarheid van de betaalde onderhoudsbijdrage zijn voorwaarden verbonden: zo mag de betaler van de onderhoudsbijdrage geen deel uitmaken van het gezin van het kind voor wie betaald wordt. De beoordeling of kinderen deel uitmaken van het gezin van de betaler van de onderhoudsbijdrage is steeds een feitenkwestie en durft al eens aanleiding te geven tot discussie. Het risico bestaat dat de fiscus geen aftrek van de betaalde onderhoudsbijdrage toestaat omdat de birdnesting aanzien wordt als slechts een tijdelijke verwijdering van een van de ouders, waarbij de beide ouders nog steeds samen met hun kinderen één gezin uitmaken.

Vera Steyvers

www.scheidingspraktijk.be

www.verasteyvers.be


Meer weten?

Uitgebreide clausules over de verblijfsregeling van kinderen en het aanhouden van de gezinswoning in onverdeeldheid zijn terug te vinden in het Handboek Echtscheiding door onderlinge toestemming voor scheidingsprofessionals van Vera Steyvers en Nele Meersman dat in september verschijnt bij KnopsPublishing.

Vera Steyvers en Nele Meersman geven over dit topic ook een opleiding gericht op notarissen waarin de familiaalrechtelijke en vermogensrechtelijke aspecten aan bod komen.

Recente vacatures

Jurist
bestuursrecht internationaal recht Omgevingsrecht Publiek recht sociaal recht
Brussel
Advocaat
Ondernemingsrecht
3 - 7 jaar
Limburg
Paralegal
Vastgoed
0 - 3 jaar
West-Vlaanderen
Uitgever
3 - 7 jaar
Antwerpen

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.