4 sep 2018 | Actualia, Schenken en Erven

Successieplanning onder het nieuwe erf- en huwelijksvermogensrecht
  • Fiscale Hogeschool

    De Fiscale Hogeschool en haar seminarie-afdeling zijn sinds 1969 een leidinggevend organisator van seminaries en postuniversitaire diplomagerichte opleidingen in Vlaanderen. We bieden een diepgaande fiscale vorming aan met een hoge graad van praktijkgerichtheid. De docenten en sprekers op de seminaries worden gekozen uit vooraanstaande academici, topambtenaren en bekwame vakspecialisten uit het bedrijfsleven, zodat hetcontact met de praktijk en de actualiteit altijd gewaarborgd blijft. De fiscale opleidingen van FHS-Seminaries beantwoorden aan de reële behoeften van permanente vorming binnen een bedrijf op het vlak van fiscaliteit, financiële planning en ondernemingsfiscaliteit. Er worden zowel korte als langlopende seminaries voorzien, afhankelijk van het onderwerp. De thema’s van de opleidingen worden pas behandeld indien het wetgevend proces dermate ver is gevorderd dat er met grote zekerheid geen substantiële wijzigingen meer aan de (ontwerp)teksten worden aangebracht. Zo krijgen de deelnemers steeds de meest actuele en zekere stand van zaken van de nieuwe wetgeving, administratieve standpunten of rechtspraak. Alle deelnemers ontvangen een grondig voorbereide, actuele en uitgebreide documentatiebundel.

Recente vacatures

Advocaat
Omgevingsrecht Publiek recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
sociaal recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Paralegal
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht Burgerlijk recht Medisch recht Strafrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Brussel Limburg Oost-Vlaanderen Remote West-Vlaanderen

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 04/09/2018 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Vanaf 1 september 2018 wordt de erfbelasting in het Vlaamse gewest gewijzigd. Dit zal niet alleen zijn invloed hebben op het traditionele familiale erfrecht waarbij ouders tijdens een eerste huwelijk al dan niet kinderen hebben. Ook voor successieplanning bij de nieuwere samenlevingsvormen van weder samengestelde of nieuw samengestelde gezinnen zal een bijzondere en doordachte strategie rond successieplanning nodig zijn. Als één van de partners die een nieuw gezin vormen, afstammelingen heeft uit een vroegere relatie, kunnen er op het vlak van de vereffening-verdeling van de nalatenschap diverse problemen ontstaan. Welk kind krijgt welk deel van het opgebouwd vermogen ?

Dit is zeker het geval als er in het nieuwe gezin naast de eigen kinderen uit de voorgaande relatie ook gemeenschappelijke kinderen zijn.

Spanningen tussen kinderen en hun stiefouder, conflicten tussen gemeenschappelijke kinderen en stiefkinderen kunnen worden vermeden of minstens worden beperkt. Ook de belangen van de nieuwe partners moeten veilig gesteld worden. Als de relatie tussen een ouder en zijn kinderen uit een vorig huwelijk of relatie blijvend verstoord is, rijst soms zelfs de vraag of volledige onterving op één of andere wijze kan georganiseerd worden. Welk soelaas brengt het nieuw erfrecht en het opstellen van een familiepact of biedt het beding van aanwas een betere oplossing?

Tijdens een studiedag aan de Fiscale Hogeschool worden zowel de erfrechtelijke als de (huwelijks)vermogensrechtelijke knelpunten die zich in dergelijke situaties kunnen voordoen, ontrafeld en wordt er gezocht naar mogelijke, evenwichtige oplossingen en beschermingstechnieken.

Kan een schenking een oplossing bieden?

De schenking is en blijft voor velen immers het paradepaard en het ideale instrument van de vermogensplanning. Het is een geliefkoosde en transparante techniek om het vermogen aan de volgende generatie door te geven en tegelijk een forse belastingbesparing te realiseren.

Maar een schenking is een complexe handeling en kan met veel modaliteiten worden opgesmukt:

– op voorschot van erfdeel of buiten erfdeel;
– horizontale en verticale schenkingen;
– schenken voor Belgische of buitenlandse notaris of een bankgift;
– de schenking met last of met voorbehoud van (quasi)vruchtgebruik;
– de schenking met beding van (optionele) conventionele terugkeer;
– de uitsluitingsclausules;
– de schenking met beheersvolmacht;
– de zaakvervanging;
– de schenking met fideïcommis de residuo;
– de schenking in combinatie met de gesplitste aankoop of – bouw, met de burgerlijke maatschap, met een levensverzekeringscontract; …

Een heel plenum aan mogelijke opties kunnen bij een schenking worden ingebouwd.

Aan de hand van casestudies worden aan de Fiscale Hogeschool de meest recente nieuwigheden en tendensen aangaande de verschillende soorten schenkingen toegelicht, en dit zowel op civielrechtelijk als op fiscaal vlak.

Meer informatie over de studiedagen inzake successieplanning kunt u terugvinden via de volgende links:

Fiscale Hogeschool

  • Fiscale Hogeschool

    De Fiscale Hogeschool en haar seminarie-afdeling zijn sinds 1969 een leidinggevend organisator van seminaries en postuniversitaire diplomagerichte opleidingen in Vlaanderen. We bieden een diepgaande fiscale vorming aan met een hoge graad van praktijkgerichtheid. De docenten en sprekers op de seminaries worden gekozen uit vooraanstaande academici, topambtenaren en bekwame vakspecialisten uit het bedrijfsleven, zodat hetcontact met de praktijk en de actualiteit altijd gewaarborgd blijft. De fiscale opleidingen van FHS-Seminaries beantwoorden aan de reële behoeften van permanente vorming binnen een bedrijf op het vlak van fiscaliteit, financiële planning en ondernemingsfiscaliteit. Er worden zowel korte als langlopende seminaries voorzien, afhankelijk van het onderwerp. De thema’s van de opleidingen worden pas behandeld indien het wetgevend proces dermate ver is gevorderd dat er met grote zekerheid geen substantiële wijzigingen meer aan de (ontwerp)teksten worden aangebracht. Zo krijgen de deelnemers steeds de meest actuele en zekere stand van zaken van de nieuwe wetgeving, administratieve standpunten of rechtspraak. Alle deelnemers ontvangen een grondig voorbereide, actuele en uitgebreide documentatiebundel.

Recente vacatures

Advocaat
Omgevingsrecht Publiek recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
sociaal recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Paralegal
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht Burgerlijk recht Medisch recht Strafrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Brussel Limburg Oost-Vlaanderen Remote West-Vlaanderen

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.