Willy van Eeckhoutte

Licentiaat (1975) en doctor op proefschrift (1985) in de rechten (UGent).
Willy van Eeckhoutte is buitengewoon hoogleraar emeritus aan de Universiteit Gent, waar hij van 1986 tot 2018 aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid doceerde.
In 1975 werd hij advocaat aan de balie te Gent. In 1999 werd hij benoemd tot advocaat bij het Hof van Cassatie en is dat nog altijd.
Willy van Eeckhoutte doceerde ook aan de Gent-Leuven Management School en aan de KU Leuven (Leergang Pensioenrecht).

“Bres in de Ierse dam”

“Dit is een bres in de Ierse dam”, zo kopte De Standaard inderdaad op 15 september 2017.

Maar het arrest van het Hof van Hof van Justitie van de Europese Unie naar aanleiding waarvan dat artikel verscheen, dagtekent van 14 september 2017. Dat is geen twee, maar één jaar geleden.

Bovendien – en dit is belangrijker – besliste het Hof in dat arrest niet dat “voor Ryan-medewerkers het arbeidsrecht van toepassing is van het land waar zij hun dagtaak starten en eindigen, en niet onder wiens vlag Ryanair vliegt”.

Brussel

De zaak waarin het Hof uitspraak deed, had inderdaad geen betrekking op de vraag welk recht van toepassing was op de arbeidsovereenkomsten van het vliegend personeel van Ryanair, maar op de vraag voor welke rechtbank zij een zaak kunnen aanhangig maken.

Dat bepaalt de zogenoemde Brussel I-verordening van de EU. Op basis van die verordening kan een werkgever met woonplaats op het grondgebied van een lidstaat, worden opgeroepen in een andere lidstaat voor het gerecht van “de plaats waar de werknemer gewoonlijk werkt” (art. 19.2). Het Hof zegt daaromtrent dat in geval van een beroep dat is ingesteld door een werknemer die lid is van het boordpersoneel van een luchtvaartmaatschappij, voor de vaststelling van de bevoegdheid van het aangezochte gerecht het begrip “plaats waar de werknemer gewoonlijk werkt” niet kan worden gelijkgesteld met het begrip “thuisbasis”. Maar het voegt eraan toe dat niettemin dat begrip een belangrijke aanwijzing vormt om de “plaats waar de werknemer gewoonlijk werkt” te bepalen.

Rome

Nu is het wel zo dat de zogenoemde Rome I-verordening van de EU een vergelijkbaar begrip hanteert om te bepalen welk recht van toepassing is op een arbeidsovereenkomst. Dat is in beginsel het recht dat de partijen hebben gekozen, maar die keuze mag niet tot gevolg hebben dat de werknemer de bescherming verliest van de dwingende bepalingen van het arbeidsrecht van “het land waar, of bij gebreke daarvan, van waaruit de werknemer ter uitvoering van de overeenkomst gewoonlijk zijn arbeid verricht” (art. 8.1 en 2).

Dublin

Welk dat laatste land is voor het vliegend personeel van Ryanair, is (nog?) niet beslist op Europees niveau, al moet men geen waarzegger zijn om een beslissing te kunnen voorspellen.

Willy van Eeckhoutte

Willy van Eeckhoutte

Licentiaat (1975) en doctor op proefschrift (1985) in de rechten (UGent).
Willy van Eeckhoutte is buitengewoon hoogleraar emeritus aan de Universiteit Gent, waar hij van 1986 tot 2018 aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid doceerde.
In 1975 werd hij advocaat aan de balie te Gent. In 1999 werd hij benoemd tot advocaat bij het Hof van Cassatie en is dat nog altijd.
Willy van Eeckhoutte doceerde ook aan de Gent-Leuven Management School en aan de KU Leuven (Leergang Pensioenrecht).

Bekijk alle artikelen

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.