Regularisatie van ontdoken Vlaamse belastingen in de maak
Regularisatie van ontdoken Vlaamse belastingen in de maak

Door Cazimir

Recente vacatures

Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Douane
0 - 3 jaar
Antwerpen
Paralegal
Arbeidsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht
5 - 10 jaar
Brussel

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 13/12/2016 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Op 7 oktober 2016 werd een voorontwerp van decreet goedgekeurd waardoor zowel natuurlijke personen als rechtspersonen ontdoken ‘zuivere’ Vlaamse belastingen (belastingen waar de federale overheid dus niet (meer) tussenkomt en Vlaanderen de dienst verzekert) zouden kunnen regulariseren. In de praktijk zal het voornamelijk om erfbelasting gaan. Wat moet u hier nu juist van weten?

Sinds 1 augustus 2016 kan men ontdoken federale belastingen regulariseren. De federale wet voorziet ook in de mogelijkheid om gewestelijke belastingen te regulariseren waarvan de federale overheid de dienst verzekert. Dit laatste is evenwel enkel mogelijk wanneer er met het betrokken gewest een samenwerkingsakkoord wordt afgesloten. Op heden werd met geen enkel gewest een samenwerkingsakkoord afgesloten. Meer informatie over de federale regularisatieprocedure vindt u hier.

Voorontwerp regularisatie Vlaamse belastingen

Op 7 oktober 2016 werd een voorontwerp van decreet goedgekeurd waardoor zowel natuurlijke personen als rechtspersonen ontdoken ‘zuivere’ Vlaamse belastingen (belastingen waar de federale overheid dus niet (meer) tussenkomt en Vlaanderen de dienst verzekert) zouden kunnen regulariseren. In de praktijk zal het voornamelijk om erfbelasting gaan. Voor “gemengde” belastingen blijft het nog steeds wachten op een samenwerkingsakkoord.

De regularisatieaangifte zal bij Vlabel zelf ingediend kunnen worden of bij een door de Vlaamse Regering aan te wijzen entiteit. Uit de begeleidende nota aan de Vlaamse regering en de memorie van toelichting blijkt dat deze entiteit het contactpunt regularisatie (CPR) zou zijn. De berekening en de verdere afhandeling zou in voorkomend geval nog steeds verzorgd worden door de Vlaamse belastingdienst.

Tijdelijke regularisatiemogelijkheid

In tegenstelling tot de federale regularisatiemogelijkheid gaat het om een tijdelijke regularisatiemogelijkheid. Een regularisatieaangifte zou tot uiterlijk 31 december 2020 ingediend kunnen worden en bovendien enkel voor inbreuken die voor 1 augustus 2016 zijn begaan. Wie op de hoogte werd gebracht van lopende specifieke onderzoeksdaden (door het Belgische gerecht en/of Vlabel), kan geen regularisatieaangifte meer indienen.

Naar analogie met de federale regularisatiemogelijkheid wordt een onderscheid gemaakt tussen verjaarde en niet-verjaarde belastingen.

Regularisatie niet-verjaarde belasting

Niet-verjaarde ontdoken erfbelasting zou belast worden tegen een tarief van 35% (rechte lijn en partners) of 70% (andere). Wie een volledige en juiste aangifte van nalatenschap heeft ingediend betaalt maximaal 27% (rechte lijn en partners) of 65% (anderen). De tarieven van 35% en 70% zijn dus niet veel hoger dan de hoogste progressieve tarieven die van toepassing zijn op de hoogste schijf (vanaf 250.000,01 EUR). Wij merken evenwel op dat hij/zij die een volledige en juiste aangifte van nalatenschap heeft ingediend, kan genieten van het progressief tarief (cf. infra) dat wordt toegepast na opsplitsing van de roerende en de onroerende goederen van de nalatenschap. Deze opsplitsing en progressiviteit geldt bij een regularisatie niet. Indien slechts een beperkt bedrag aan erfbelasting ontdoken werd, zal het regularisatietarief bijgevolg aanzienlijk hoger liggen dan wat bij een volledige en juiste aangifte verschuldigd zou zijn geweest.

Niet-verjaarde andere belastingen (bv. mutatierecht, schenkingsrecht,…) zouden belast worden tegen een tarief van 20%. Voor alle verjaarde ontdoken belastingen (en dus ook erfbelasting) zou een tarief van 37% (2017) gelden. Laatstgenoemd tarief zou jaarlijks met 1% verhoogd worden om in 2020 40% te bedragen.

Bij de berekening van de regularisatieheffing wordt geen rekening gehouden met verminderingen, vrijstellingen of andere gunstmaatregelen. Aanvullende belastingverhogingen zijn niet voorzien.

Enkel zuivere Vlaamse belastingen

De aanvrager moet kunnen aantonen dat de te regulariseren bedragen enkel betrekking hebben op zuiver Vlaamse belastingen. De aangever moet met andere woorden de aard, de belastingcategorie en het belastbare tijdperk kunnen aantonen. Bedragen waarvan de aanvrager niet kan aantonen dat deze de normale belastingregeling hebben ondergaan, moeten geregulariseerd worden. Er wordt een schriftelijk bewijs gevraagd, al dan niet aangevuld met andere bewijsmiddelen met uitzondering van de eed en het bewijs door getuigen.

Fiscale en strafrechtelijke immuniteit

Wie een regularisatieaangifte indient en de regularisatieheffing tijdig en zonder voorbehoud betaalt, bekomt zowel fiscale als strafrechtelijke immuniteit. Mededaders of medeplichtigen genieten in sommige gevallen dezelfde strafrechtelijke vrijstelling, tenzij zij voorafgaand aan de aangifte schriftelijk op de hoogte zijn gesteld van specifieke onderzoeksdaden.

Tegen de regularisatieheffing kan geen administratieve of gerechtelijke bezwaarprocedure worden ingesteld. Ambtshalve ontheffing is evenmin mogelijk.

Aangezien het om een voorontwerp van decreet gaat, valt niet uit te sluiten dat het voorontwerp nog gewijzigd zal worden.

Cazimir Advocaten

21 november 2016

Recente vacatures

Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Douane
0 - 3 jaar
Antwerpen
Paralegal
Arbeidsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht
5 - 10 jaar
Brussel

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.