Actualia Expertise

Registratie UBO’s: uitstel deadline tot 30 september 2019

DELBOO
Geschreven door DELBOO

Enige tijd geleden werd de verplichting ingevoerd om informatie over de uiteindelijke begunstigden (de ‘Ultimate Beneficial Owner’ of ‘UBO’) van alle in België opgerichte vennootschappen, vzw’s, stichtingen, trusts, fiducieën en soortgelijke entiteiten bekend te maken in het UBO-register. In een vorig artikel informeerden wij u hierover.

De registratie in het UBO-register moest uiterlijk op 31 maart 2019 gebeuren.

De Minister van Financiën heeft beslist om de termijn voor de registratie in het UBO-register te verlengen tot en met 30 september 2019. Het uitstel geldt zowel voor vennootschappen en andere entiteiten die zelf voor de registratie zorgen, als voor de vennootschappen en andere entiteiten die hiervoor een mandataris aanstellen.

De FOD Financiën zal binnenkort op haar website ook nog bijkomende toelichting over het UBO-register publiceren.

We houden u hierover verder op de hoogte.

DELBOO

Wilt u meer recente nieuwsberichten lezen van DELBOO? Klik hier.

Opmerking plaatsen

Uw naam wordt privé weergegeven op de website en is niet zichtbaar voor anderen. Uw e-mailadres wordt opgeslagen maar niet gepubliceerd.