Ventôsewet

Nexus (UAntwerpen)

Nexus is de juridische hub van de Faculteit Rechten UAntwerpen waar kennis vernieuwen en delen samenvallen.

Nieuwe wetgeving wordt op de voet gevolgd net als belangrijke juridische innovaties en tendensen in rechtspraak en rechtsleer.

Nexus verbindt op die manier alle postacademische opleidingen en initiatieven rond permanente vorming.

Bij de opstelling van de programma’s wordt Nexus geadviseerd door een denktank waarin alle juridische beroepsgroepen vertegenwoordigd zijn.

Het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), dat ingevoerd werd op 1 mei 2019, is een mijlpaal en innoveert in belangrijke mate het Belgisch vennootschapsrecht. De uitdagingen zijn talrijk, niet in het minst voor het vrij beroep.

Tegelijk vaart de wetgever een duidelijke koers: de BV is de ondernemingsdrager bij uitstek voor het vrij beroep. De wetgever wenst dat de vele vennootschappen van vrije beroepers als CVBA zich omvormen in BV’s, nu de CVBA niet beantwoordt aan de “waarachtige” CV zoals de wetgever die in de context van het WVV voor ogen heeft.

De deadline nabij

Als dat uiterlijk 1 januari 2020 gebeurt, dan wordt de complexe overgangsregeling van rechtswege, die dan van start gaat, vermeden. De overgangsregeling loopt ten einde op 1 januari 2024, wanneer de effectieve omzetting van rechtswege in werking treedt. Vanaf dan wordt de CVBA als “valse” CV van rechtswege omgezet in een BV. Voor nieuwe vennootschappen van vrije beroepen, opgericht vanaf 1 mei 2019, is de CV niet meer mogelijk. Dergelijke CV kan door de ondernemingsrechtbank -op verzoek van een aandeelhouder, het openbaar ministerie of iedere belanghebbende- worden ontbonden.

In het licht van dit alles wordt verwacht dat vele bestaande professionele vennootschappen van vrije beroepen spoedig de vlucht vooruit naar de BV nemen en dat een omzettingsgolf zich aandient. Voor de nieuwe vennootschappen van vrije beroepen zal de BV de standaardvorm zijn.

Forum CBR Universiteit Antwerpen

Op 26 november 2019 organiseert de Faculteit Rechten een forum dat de BV als ondernemingsdrager voor het vrij beroep bestudeert. Naast enkele algemene beschouwingen inzake de BV als ondernemingsdrager voor het vrij beroep worden de bestaande CVBA’s van vrije beroepen tegen het licht gehouden vanuit het perspectief van de noodzaak tot omzetting en aanpassing in functie van het WVV. Tot slot komen de nodige en nuttige clausules op te nemen in de statuten van de BV voor het vrij beroep aan bod en in een panel wordt aandacht besteed aan verschillende perspectieven i.v.m. de BV als ondernemingsdrager voor het vrij beroep.

Het forum “De nieuwe BV en het vrij beroep” biedt niet alleen een bruikbaar juridisch kader inzake de BV als ondernemingsdrager voor het vrij beroep, maar reikt ook concrete tips aan voor de goede organisatie ervan en meer in het algemeen maakt het waardevolle reflecties van en voor de praktijkjurist.

Centrum voor Beroepsvolmaking in de Rechten

Nexus (UAntwerpen)

Nexus is de juridische hub van de Faculteit Rechten UAntwerpen waar kennis vernieuwen en delen samenvallen.

Nieuwe wetgeving wordt op de voet gevolgd net als belangrijke juridische innovaties en tendensen in rechtspraak en rechtsleer.

Nexus verbindt op die manier alle postacademische opleidingen en initiatieven rond permanente vorming.

Bij de opstelling van de programma’s wordt Nexus geadviseerd door een denktank waarin alle juridische beroepsgroepen vertegenwoordigd zijn.

Bekijk alle artikelen

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.