Willy van Eeckhoutte

Licentiaat (1975) en doctor op proefschrift (1985) in de rechten (UGent).
Willy van Eeckhoutte is buitengewoon hoogleraar emeritus aan de Universiteit Gent, waar hij van 1986 tot 2018 aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid doceerde.
In 1975 werd hij advocaat aan de balie te Gent. In 1999 werd hij benoemd tot advocaat bij het Hof van Cassatie en is dat nog altijd.
Willy van Eeckhoutte doceerde ook aan de Gent-Leuven Management School en aan de KU Leuven (Leergang Pensioenrecht).

Geen eigen werknemers, wel uitzendkrachten


De Standaard, dinsdag 16 januari 2018, p. 18

Een onderneming zonder eigen werknemers, die alleen werkt met uitzendkrachten. Kan of, beter gezegd, mag dat wel?

Volgens de Nederlandse politicus Willem Moorlag, voorheen directeur van de sociale werkplaats Alescon, blijkbaar wel. Maar de rechter besliste dat Alescon alleen maar klinkt als Alleskan. Volgens hem kan dat niet (Kantonrechter Assen 19 december 2017, zaak-/rolnummer: 5846544 CV EXPL 17-2417).

Eigen aan de Nederlandse zaak is dat de werknemers van Alescon waren tewerkgesteld in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening, WSW afgekort, en dat haar werknemers, in het vonnis WSW’ers genoemd, in de sociale werkvoorziening werkten. Ik laat dat aspect hier buiten beschouwing, hoewel de rechtbank haar beslissing in eerste instantie steunt op het motief dat “de door Alescon c.s. toegepaste uitzendconstructie in strijd is met doel en strekking van de WSW”.

Mijn vraag is of en, zo ja, in welke gevallen de Belgische rechter zou kunnen beslissen dat de uitzendkrachten waarop een onderneming zonder eigen personeel een beroep doet, “in vaste dienst moeten komen” van die onderneming, om de termen van het artikel in De Standaard te gebruiken.

Om in die zin te kunnen beslissen is in de eerste plaats vereist dat het beroep op uitzendkrachten niet wettig gebeurt.

Alleen uitzendpersoneel

Kan een onderneming zonder eigen personeel dat wel, enkel uitzendkrachten tewerkstellen?

De wet bepaalt dat uitzendarbeid enkel kan om tijdelijke arbeid uit te voeren, zijnde een activiteit die op grond van een arbeidsovereenkomst wordt uitgeoefend en tot doel heeft in de vervanging van een vaste werknemer te voorzien of te beantwoorden aan een tijdelijke vermeerdering van werk of te zorgen voor de uitvoering van een uitzonderlijk werk (art. 21 en art. 1, § 1, Uitzendarbeidswet).

Een onderneming zonder personeel, bv. een eenpersoonszaak, kan met een tijdelijke vermeerdering van werk geconfronteerd worden of behoefte hebben aan arbeidskracht om een uitzonderlijk werk te kunnen uitvoeren. Zij kan daarvoor een beroep doen op een of meer uitzendkrachten.

Onderneming zonder personeel wordt werkgever van de uitzendkrachten

Wordt tegen die regel gezondigd, bv. omdat de onderneming zonder eigen personeel structureel een beroep doet op uitzendarbeid, dan wordt zij op grond van de wet de werkgever van de uitzendkracht (art. 20, 2°, Uitzendarbeidswet).

De Kantonrechter van Asse kwam in de zaak-Alescon tot dezelfde conclusie op de overweging “dat de [werknemers] die op basis van een schriftelijk contract met [het uitzendbureau] bij Alescon te werk zijn gesteld feitelijk een arbeidsovereenkomst met Alescon hebben gesloten” (onder 4.8).

In België is het, in het hierboven geschetste scenario, niet nodig terug te grijpen naar dergelijke redenering. De wet regelt het.

Willy van Eeckhoutte

Meer lezen van deze auteur? Bezoek ook www.wikisoc.be.

Willy van Eeckhoutte

Licentiaat (1975) en doctor op proefschrift (1985) in de rechten (UGent).
Willy van Eeckhoutte is buitengewoon hoogleraar emeritus aan de Universiteit Gent, waar hij van 1986 tot 2018 aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid doceerde.
In 1975 werd hij advocaat aan de balie te Gent. In 1999 werd hij benoemd tot advocaat bij het Hof van Cassatie en is dat nog altijd.
Willy van Eeckhoutte doceerde ook aan de Gent-Leuven Management School en aan de KU Leuven (Leergang Pensioenrecht).

Bekijk alle artikelen

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.