Philippe Hinnekens auteur Jubel

12 feb 2016 | Advocaten, Algemeen, Notarissen

Ondernemers hebben de morele plicht hun erfgenamen te vrijwaren van een catastrofescenario inzake erfbelasting

Door Jubel

Recente vacatures

Notarieel jurist
Burgerlijk recht Fiscaal recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht
0 - 3 jaar
West-Vlaanderen
Notarieel jurist
Burgerlijk recht Vastgoed
0 - 3 jaar
Limburg
Advocaat
Omgevingsrecht Vastgoed
3 - 7 jaar
Antwerpen
Uitgever
3 - 7 jaar
Antwerpen

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 12/02/2016 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Uit talrijke studies blijkt dat erfopvolging een belangrijk aandachtspunt is voor ondernemers. Indien zij kinderen hebben rijst de vraag of één van hen de nodige capaciteiten en de goede ingesteldheid heeft om op termijn vader of moeder op te volgen aan het hoofd van het familiebedrijf.

Wat indien er meerdere kinderen in aanmerking komen? Of indien geen van de kinderen in aanmerking komt of niemand geïnteresseerd is om het familiebedrijf te leiden? Wat moet men doen indien men geen kinderen heeft? Allemaal essentiële vragen waarop meestal niet onmiddellijk een antwoord gegeven kan worden. Een rijpingsproces is noodzakelijk waarbij eventueel beroep gedaan kan worden op externe adviseurs als begeleiders van dit proces. Dit kan dan leiden tot het vastleggen van een aantal grondregels en basisprincipes in een “familiecharter”.

In het verlengde hiervan, rijst ook de vraag aan wie het ondernemingsvermogen dient overgedragen te worden (aan alle kinderen of enkel aan de “erfopvolger”) en wanneer die overdracht dient plaats te vinden. Bij het bepalen van het antwoord op die laatste vraag dient ook rekening gehouden te worden met de fiscale gevolgen.

Het is algemeen bekend dat de tarieven van erfbelasting in Vlaanderen hoog kunnen oplopen, zelfs in rechte lijn en tussen echtgenoten en samenwonende partners (hoogste tarief van 27% op de schijf van meer dan 250.000 Euro). Niets ondernemen gedurende het leven kan dus duur te staan komen aan de erfgenamen. Zeker in geval van vererving van een onderneming die in principe niet “liquide” is. Om te kunnen voldoen aan de erfbelasting hebben de erfgenamen in sommige gevallen geen andere optie dan de onderneming te verkopen en dat niet altijd in de beste omstandigheden.

Er bestaat voor inwoners van het Vlaamse Gewest reeds geruime tijd een gunstregeling voor familiebedrijven inzake erf- en schenkbelasting. Vanaf 2012 is die gunstregeling grondig gewijzigd. Daar waar voordien een vrijstelling van erfbelasting en een verlaagd tarief aan schenkbelasting mogelijk was, heeft de Vlaamse Decreetgever dit omgedraaid. Sinds 2012 geldt een verlaagd tarief aan erfbelasting (3% in rechte lijn en tussen echtgenoten en samenwonende partners en 7% tussen anderen) en een vrijstelling van schenkbelasting. Daarmee wou de decreetgever de ondernemers fiscaal aanmoedigen om na te denken over hun erfopvolging en over te gaan tot de juridische overdracht van het bedrijf tijdens het leven.

Niemand weet echter hoe lang hij zal leven en hoeveel tijd hij heeft om het bedrijf juridisch over te laten aan de volgende generatie of te verkopen aan een derde. Dit is ook geen pleidooi om ondernemers te overtuigen om het familiebedrijf over te dragen indien zij daar nog niet mentaal klaar voor zijn.

Dit is wel een pleidooi om na te gaan of het familiebedrijf in aanmerking komt voor de hierboven vermelde gunstregeling zodat, in geval van plots overlijden van de eigenaar van het familiebedrijf, de erfgenamen niet geconfronteerd worden met een fiscaal catastrofescenario (erfbelasting te betalen op de waarde van de onderneming aan een tarief van 27%) maar kunnen genieten van het fiscale vangnet (toepassing van verlaagd tarief van 3% of 7%).

Hiertoe dienen dan een aantal voorwaarden vervuld te worden. De praktijkervaring leert dat niet alle familiebedrijven voldoen aan deze voorwaarden, maar dat, mits enige reorganisatie, ervoor gezorgd kan worden dat hier wel aan voldaan wordt. Het is dan ook de morele plicht van elke ondernemer om na te gaan of het familiebedrijf aan die voorwaarden voldoet en, zo niet, de nodige maatregelen te nemen om hieraan te voldoen.

De Vlaamse Belastingdienst heeft eind verleden jaar een nieuwe commentaar gepubliceerd m.b.t. de toepassing van die voorwaarden. Dit vormt een goede aanleiding om de komende weken hierop nader in te gaan.

Op dit moment geef ik nog mee dat die gunstregeling van toepassing kan zijn zowel op ondernemingen die ten persoonlijke titel worden uitgebaat (“éénmanszaken” ) als op ondernemingen die uitgebaat worden als vennootschap (of een groep van vennootschappen). Ook de beoefenaars van een vrij beroep kunnen zich hierop beroepen.

Wenst u meer informatie? Neem contact op met mr. Hinnekens

Recente vacatures

Notarieel jurist
Burgerlijk recht Fiscaal recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht
0 - 3 jaar
West-Vlaanderen
Notarieel jurist
Burgerlijk recht Vastgoed
0 - 3 jaar
Limburg
Advocaat
Omgevingsrecht Vastgoed
3 - 7 jaar
Antwerpen
Uitgever
3 - 7 jaar
Antwerpen

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.