22 nov 2018 | Actualia

Nieuwe termijn bij tekortschatting in erfbelasting en registratiebelasting

Door DELBOO

Recente vacatures

Advocaat
Omgevingsrecht Publiek recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
sociaal recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Paralegal
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht Burgerlijk recht Medisch recht Strafrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Brussel Limburg Oost-Vlaanderen Remote West-Vlaanderen

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 22/11/2018 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

De Vlaamse Belastingdienst (‘Vlabel’) beschikt in principe over een termijn van vijf jaar om tekortschattingen vast te stellen en daarvoor aanvullende belastingen en belastingverhogingen te vorderen (art. 3.3.3.0.1, § 4/1 en § 4/2, VCF). Voor de erfbelasting start deze termijn vanaf de dag waarop de aangiftetermijn begint te lopen, voor de registratiebelastingen start deze termijn vanaf de dag van de registratie van de akte die (of het geschrift dat) aanleiding geeft tot de heffing van de registratiebelastingen.

In de praktijk hanteert Vlabel voor tekortschattingen een veel kortere termijn (zie standpunt Vlabel nr. 18029 dd. 3 mei 2018). De kennisgeving van de intentie om aanvullende rechten te vestigen wordt verstuurd binnen een termijn van twee jaar na het indienen van de aangifte van nalatenschap (erfbelasting) of binnen de twee jaar vanaf de dag van de registratie van de akte (registratiebelastingen).

Omdat deze werkwijze niet meer is dan een engagement van Vlabel, heeft de Vlaamse Regering beslist om ze op te nemen in de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Dit biedt de belastingplichtige meer houvast en rechtszekerheid. In de praktijk is immers gebleken dat kopers of erfgenamen het verkregen goed pas doorverkopen of doorgeven na het verstrijken van de aanslagtermijn van vijf jaar, eerder dan geboden opportuniteiten tot snelle wederoverdracht te benutten. Ook voor Vlabel is een termijn van vijf jaar te lang: de controles worden best zo kort mogelijk na de datum van de belastbare feiten uitgevoerd.

De nieuwe regeling is de volgende. Als wordt vastgesteld dat de aangegeven waarde van de aangegeven goederen voor de berekening van de erfbelasting te laag is, wordt de belastingplichtige schriftelijk in kennis gesteld van de intentie van Vlabel om aanvullende rechten en een belastingverhoging te vestigen. Die kennisgeving gebeurt binnen de twee jaar na het indienen van de aangifte. Als wordt vastgesteld dat de waarde die aangegeven is of de prijs die opgegeven is voor de berekening van de registratiebelasting te laag is, wordt de belastingplichtige schriftelijk in kennis gesteld van de intentie van Vlabel om aanvullende rechten en een belastingverhoging te vestigen. Die kennisgeving gebeurt binnen de twee jaar vanaf de dag van de registratie van de akte die (of het geschrift dat) aanleiding geeft tot de heffing van de registratiebelasting. De intentie van Vlabel moet in de kennisgeving uitdrukkelijk gemotiveerd worden.

Nadat de kennisgeving (tijdig) is verstuurd, kan de aanslag gevestigd worden binnen de gewone aanslagtermijn van vijf jaar. De belastingplichtige heeft immers het recht om zijn opmerkingen op de kennisgeving aan Vlabel mee te delen en Vlabel dient deze opmerkingen te beantwoorden. Als de belastingplichtige zich niet met de gevestigde aanslag kan verzoenen, kan hij hiertegen een bezwaarschrift indienen.

De nieuwe regeling is opgenomen in het ontwerp van decreet houdende diverse fiscale bepalingen, en zal in werking treden op de tiende dag na publicatie van het decreet in het Belgisch Staatsblad (deze publicatie wordt verwacht tegen eind 2018).

DELBOO

Wilt u meer nieuwsberichten lezen van DELBOO? Klik hier.

Recente vacatures

Advocaat
Omgevingsrecht Publiek recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
sociaal recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Paralegal
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht Burgerlijk recht Medisch recht Strafrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Brussel Limburg Oost-Vlaanderen Remote West-Vlaanderen

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.