Willy van Eeckhoutte

Licentiaat (1975) en doctor op proefschrift (1985) in de rechten (UGent).
Willy van Eeckhoutte is buitengewoon hoogleraar emeritus aan de Universiteit Gent, waar hij van 1986 tot 2018 aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid doceerde.
In 1975 werd hij advocaat aan de balie te Gent. In 1999 werd hij benoemd tot advocaat bij het Hof van Cassatie en is dat nog altijd.
Willy van Eeckhoutte doceerde ook aan de Gent-Leuven Management School en aan de KU Leuven (Leergang Pensioenrecht).


De Standaard, vrijdag 17 augustus 2018, p. 20

Dat is nu (nog) eens een interessante vraag, zij het dat zij (al te) vaak terugkeert:

–  de Belgische werkgevers “zijn niet geneigd” de overdracht van niet-opgenomen vakantiedagen “toe te staan”

–  als Belgische werknemers “hebben wij meer kans dat onze werkgever de onbenutte vakantiedagen uitbetaalt”.

“Niet geneigd” en “kans”: zijn de werkgevers dan niet verplicht toe te staan dat niet-opgenomen vakantiedagen worden overgedragen en zijn zij niet verplicht de onbenutte vakantiedagen te betalen?

Overdracht van niet-opgenomen vakantiedagen

De Belgische vakantiewetgeving bepaalt dat de vakantie moet worden toegekend binnen twaalf maanden die op het einde van het vakantiedienstjaar volgen (art. 64, 1°, Uitvoeringsbesluit Jaarlijkse-Vakantiewet). De vakantiedagen moeten dus worden opgenomen voor 31 december van het vakantiejaar. Geen overdracht naar het volgende kalenderjaar dus.

Maar uit de rechtspraak van het Hof van Justitie blijkt alvast dat wanneer de werknemer als gevolg van arbeidsongeschiktheid niet alle vakantiedagen heeft kunnen opnemen voor het einde van het vakantiejaar, hij de niet-opgenomen dagen moet kunnen overdragen naar het volgende jaar (o.m. HvJ 30 juni 2016, C-178/15 (Sobczyszyn)).

Betaling van niet-opgenomen vakantiedagen

Wat betreft de betaling van niet-opgenomen vakantiedagen, is de wet heel duidelijk: de werkgever dient de bediende – want enkel die krijgt zijn vakantiegeld van de werkgever – ten laatste op 31 december van het vakantiejaar, het vakantiegeld met betrekking tot deze niet-opgenomen vakantiedagen te betalen (art. 67, 2de lid, Uitvoeringsbesluit Jaarlijkse-Vakantiewet).

Conclusie

Ofwel hebben de 47 procent van de Belgische werknemers die hun niet-opgenomen vakantiedagen mogen overdragen, een werkgever die “geneigd is” de Belgische wetgeving soepel te interpreteren of die gewoon zelf flexibel is (het moeten niet altijd de werknemers zijn). Ofwel is de niet-opname van de vakantiedagen toe te schrijven aan ziekte of ongeval.

Als slechts 26 procent van de Belgische werknemers het vakantiegeld voor niet-opgenomen vakantiedagen betaald krijgt, moeten zij dringend hun “kans” te baat nemen en zich tot hun vakbond richten of een advocaat onder de arm nemen.

Willy van Eeckhoutte

Lees hier meer van deze auteur.

Willy van Eeckhoutte

Licentiaat (1975) en doctor op proefschrift (1985) in de rechten (UGent).
Willy van Eeckhoutte is buitengewoon hoogleraar emeritus aan de Universiteit Gent, waar hij van 1986 tot 2018 aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid doceerde.
In 1975 werd hij advocaat aan de balie te Gent. In 1999 werd hij benoemd tot advocaat bij het Hof van Cassatie en is dat nog altijd.
Willy van Eeckhoutte doceerde ook aan de Gent-Leuven Management School en aan de KU Leuven (Leergang Pensioenrecht).

Bekijk alle artikelen

1 reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.