Philip Daeninck

Philip Daeninck is sinds 2000 advocaat aan de balie van Limburg. Hij was tevens onderzoeker aan het NICC en wetenschappelijk medewerker aan de KULeuven, alwaar hij thans ook praktijklector is. Daarnaast is hij sinds 2016 lid van de Commissie Strafrecht van de OVB en publiceert hij geregeld over diverse onderwerpen aangaande het straf(proces)recht.

De taak van het strafrecht bestaat erin om op een beschaafde manier te reageren op gepleegde criminaliteit.

Op 17 september 2021 sprak Philip Daeninck de rede “Meester, gij begint weer…” uit ter gelegenheid van de plechtige openingsconferentie van de balie van Limburg . In deze rede wordt ingegaan op de evolutie die plaatsvond in de verhouding tussen magistratuur en advocatuur, dit binnen het strafrecht in het bijzonder. Bij strafpleiters leeft het gevoel niet meer ernstig genomen te worden door de magistratuur. Er wordt een verminderde luisterbereidheid vastgesteld om nog te luisteren naar wat de advocaat te zeggen heeft.

In de rede wordt onderzocht waar die evolutie vandaan komt. Zo wordt er ingegaan op de problematiek rond het lot van onrechtmatig verkregen bewijs en op de in dat verband onvermijdelijke Antigoon-leer. Daarnaast wordt de huidige straftoemeting kritisch doorgelicht. Aan het eind van de rede worden een aantal suggesties gedaan om de besproken problemen op te lossen. Eén hiervan vormt de rol die de magistratuur zou kunnen opnemen in het maatschappelijk debat.

De integrale versie van de rede, zoals zij werd uitgesproken, kan hier teruggevonden worden. Het betreft de schriftelijke neerslag van de rede zoals zij werd uitgesproken. De stijl is bijgevolg eerder spreektaal, dan schrijftaal, maar op deze wijze wordt getracht de sfeer van de openingsconferentie opnieuw op te roepen, die in de eerste plaats constructief en opbouwend was, met hier en daar een kwinkslag.

Lees hier de integrale rede!

Philip Daeninck – Advocaat-Vennoot bij Delbrouck & Daeninck Advocaten


* Op zoek naar de neerslag van andere openingsredes en mercuriales uitgesproken in september 2021? Raadpleeg enkelen daarvan nu ook via Jubel.be:

Philip Daeninck

Philip Daeninck is sinds 2000 advocaat aan de balie van Limburg. Hij was tevens onderzoeker aan het NICC en wetenschappelijk medewerker aan de KULeuven, alwaar hij thans ook praktijklector is. Daarnaast is hij sinds 2016 lid van de Commissie Strafrecht van de OVB en publiceert hij geregeld over diverse onderwerpen aangaande het straf(proces)recht.

De taak van het strafrecht bestaat erin om op een beschaafde manier te reageren op gepleegde criminaliteit.

Bekijk alle artikelen

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.