Bijzondere nalatenschappen: de beneficiair aanvaarde, de onbeheerde en erfloze nalatenschap en de “nalatenschap” van een afwezige

Salons van Edel Terbekehofdreef 13, Antwerpen, België

In de eerste plaats wordt de focus gericht op de nalatenschap die is aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving. Deze specifieke erfkeuze activeert een aantal bijzondere wetsbepalingen en beoogt een netto-vereffening, in afwijking van de algemene regel dat de nalatenschap bruto wordt vereffend en verdeeld. Het verschil tussen een bruto- en netto-vereffening wordt in deze context […]

€467

Minnelijke invordering van consumentenschulden

Salons van Edel Terbekehofdreef 13, Antwerpen, België

Seminarie enkel toegankelijk voor gerechtsdeurwaarders, kandidaat-gerechtsdeurwaarders, stagiairs en hun medewerkers Recent werd de wet tot invoeging van Boek XIX in het Wetboek van economisch recht door de Kamer aangenomen. Deze wet zal voor een aantal belangrijke wijzigingen zorgen bij de invordering van consumentenschulden, onder meer voor gerechtsdeurwaarders. Springen daarbij in het oog: de kosteloze betalingsherinnering, de […]

339euro

De nieuwe Ventôsewet ‘revisited’!

Salons van Edel Terbekehofdreef 13, Antwerpen, België

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers De wijziging van de wet van 16 maart 1803 op het notarisambt, tot invoering van een tuchtraad voor de notarissen en de gerechtsdeurwaarders in het Gerechtelijk Wetboek en diverse bepalingen, is een feit. Vanaf 1 januari 2023 dienen we aldus met enkele nieuwigheden rekening te houden. […]

482euro (excl. BTW)

De hypothecaire publiciteit: een bijkomende bescherming van uw cliënt

Salons van Edel Terbekehofdreef 13, Antwerpen, België

Opleiding enkel toegankelijk voor (kandidaat-)notarissen, stagiairs en notariële medewerkers De hypothecaire publiciteit is meer dan een noodzakelijk kwaad, meer dan alleen een verplichting: de hypothecaire publiciteit is een beschermingsmechanisme, in eerste instantie voor derden te goeder trouw. Maar de hypothecaire publiciteit kan ook conventioneel worden gebruikt om bijkomende bescherming te bieden aan uw cliënt. De […]

432euro (excl. BTW)