Bijzondere nalatenschappen: de beneficiair aanvaarde, de onbeheerde en erfloze nalatenschap en de “nalatenschap” van een afwezige

Salons van Edel Terbekehofdreef 13, Antwerpen, België

In de eerste plaats wordt de focus gericht op de nalatenschap die is aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving. Deze specifieke erfkeuze activeert een aantal bijzondere wetsbepalingen en beoogt een netto-vereffening, in afwijking van de algemene regel dat de nalatenschap bruto wordt vereffend en verdeeld. Het verschil tussen een bruto- en netto-vereffening wordt in deze context […]

€467