Kentering in de rechtspraak!
Kentering in de rechtspraak!

Door Tiberghien

Recente vacatures

Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Douane
0 - 3 jaar
Antwerpen
Paralegal
Arbeidsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht
5 - 10 jaar
Brussel

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 09/01/2017 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Het aanhouden van een onroerend goed in Frankrijk middels een SCI : kentering in de rechtspraak!

Heel wat Belgische belastingplichtigen houden Frans onroerend goed aan via een Franse société civile immobilière (“SCI”). In een belangrijk arrest van 29 september 2016, lijkt het Hof van Cassatie terug te komen op haar eerdere rechtspraak en sluit het zich aan bij het standpunt van de Belgische fiscale administratie. Zijn uitkeringen van een “translucide” SCI in België nu belastbaar als dividend?

I. De SCI en het stelsel van “transluciditeit” conform het Franse recht

Op grond van het Frans vennootschapsrecht heeft de SCI rechtspersoonlijkheid. Op fiscaal vlak wordt de SCI in Frankrijk echter onderworpen aan een “translucide” regime. Deze transluciditeit houdt in dat de belastbare grondslag weliswaar wordt vastgesteld op niveau van de SCI maar dat dit resultaat vervolgens rechtstreeks wordt belast in hoofde van de aandeelhouders van de SCI en dit in functie van het fiscaal regime waaraan de betrokken aandeelhouder is onderworpen alsook rekening houdend met zijn aandeel in het resultaat. De aandeelhouder wordt dus aan belasting onderworpen en dit ongeacht of het resultaat ook effectief werd uitgekeerd aan de aandeelhouders.

Een latere dividenduitkering door een translucide SCI wordt dan belast als een dividend in Frankrijk aangezien de aandeelhouder er reeds op belast werd. De vraag naar de fiscale behandeling van zulk een dividenduitkering in hoofde van de aandeelhouder-Belgisch rijksinwoner zorgt echter al jaren voor controverse.

II. Vroegere rechtspraak van het Hof van Cassatie

Sinds het arrest van het Hof van Cassatie van 2 december 2004 oordeelde het overgrote deel van de rechtspraak dat de dividenduitkeringen dienden te worden beschouwd als onroerende inkomsten voor wat betreft de toepassing van het Belgisch-Frans dubbelbelastingverdrag.

Op grond van voormelde rechtspraak diende dus artikel 3 van het Belgisch-Frans dubbelbelastingverdrag te worden toegepast dat bepaalt dat inkomsten van onroerende goederen enkel belastbaar zijn in de staat waar het vastgoed gelegen is, zijnde dus in dit geval in Frankrijk. Conform deze redenering moest België deze uitkeringen dan ook vrijstellen van personenbelasting in België (weliswaar met toepassing van het progressievoorbehoud). De Belgische fiscale administratie heeft zich echter nooit neergelegd bij deze rechtspraak.

III. Het arrest van 29 september 2016

In zijn arrest van 29 september laatstleden, beslist het Hof van Cassatie dat de aandelen van een SCI op basis van de Franse fiscale bepalingen niet kwalificeren als onroerende goederen in de zin van het Frans intern recht. Bijgevolg is artikel 3 van voormeld Verdrag, die de bevoegdheid om te belasten exclusief aan Frankrijk toewijst, niet van toepassing op uitkeringen toegekend door een SCI aan een Belgische aandeelhouder-natuurlijke persoon.

Concreet zijn dividenden toegekend door een translucide SCI aan een Belgisch rijksinwoner, op basis van dit nieuwe arrest dat lijkt aan te sluiten bij het standpunt van de Belgische fiscale administratie, in België belastbaar als dividend. Indien een uitkering wordt gedaan door de SCI, zal de Belgische aandeelhouder-natuurlijke persoon verplicht zijn om deze aan te geven als dividend van buitenlandse oorsprong en een belasting van (op vandaag) 27% ondergaan.

IV. Heronderhandeling van het Belgisch-Frans Verdrag

Het Belgisch-Frans Verdrag is op vandaag het voorwerp van heronderhandelingen. Hopelijk zal het nieuwe verdrag het lot van de SCI op een duidelijke en nauwkeurige manier regelen zodat (economische) dubbele belasting zou worden vermeden.

In tussentijd heeft de Belgische aandeelhouder-natuurlijke persoon nog de mogelijkheid om zijn aandelen van de SCI te verkopen. In geval van een dergelijke verkoop, wordt de bevoegdheid om te belasten (op vandaag nog) toegekend aan België, die de gerealiseerde meerwaarden vrijstelt indien deze worden behaald binnen het kader van het normaal beheer van een privévermogen. De aandeelhouder dient dan wel een geïnteresseerde overnemer te vinden voor deze aandelen. Het is echter waarschijnlijk dat het verdrag op dit punt zal worden aangepast.

Aarzel niet om ons team te contacteren voor meer informatie.
An WEYN – Counsel (an.weyn@tiberghien.com)
Emilie VAN GOIDSENHOVEN – Senior associate (emilie.vangoidsenhoven@tiberghien.com)
Guillaume DELFOSSE – Associate (guillaume.delfosse@tiberghien.com)

Recente vacatures

Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Douane
0 - 3 jaar
Antwerpen
Paralegal
Arbeidsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht
5 - 10 jaar
Brussel

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.