Actualia Expertise

Is uw onderneming privacyproof?

Nexus (UAntwerpen)
Geschreven door Nexus (UAntwerpen)

Sinds de inwerkingtreding van de Europese privacywetgeving in België en de verplichte implementatie ervan in het Belgische bedrijfsleven op 25 mei 2018, rezen er verschillende toepassingsvragen.

Het spanningsveld tussen de operationele en strategische efficiëntie bij bedrijven enerzijds en het waarborgen en bewaken van privacybescherming van de consument anderzijds, is dan ook een complexe evenwichtsoefening.

Maatschappelijk ontstond inmiddels een collectief bewustzijn rond de bescherming van persoonsgegevens, waarbij sinds de inwerkingtreding van de GDPR de klachten rond telemarketing, promotionele e-mails en videobewaking het gros van het contentieux bij de Gegevensbeschermingsautoriteit uitmaken.

Als onderneming is het vermijden van privacyrisico’s dan ook uitermate belangrijk en een doordachte en juridische privacy compliance check-up onontbeerlijk.

Voor de juridische professional die met deze regelgeving in het bedrijfsleven (mee) aan de slag gaat, ze tenuitvoerlegt en toepast, stellen zich ook diverse uitdagingen: hoe omgaan met datalekken, wat is de rol van de DPO en waar liggen zijn beperkingen, hoe en wanneer reageren op vragen van burgers en wat met privacy by design of gegevensbescherming door ontwerp? Bij dat laatste is de basisgedachte om al in een vroeg stadium -zowel technisch als organisatorisch- zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en dus al van bij de ontwikkeling van producten en diensten aandacht te hebben voor privacy.

Nexus organiseert een interactieve workshop rond deze materie. Alle info en inschrijven via deze link.

Nexus (UAntwerpen)

Opmerking plaatsen

Uw naam wordt privé weergegeven op de website en is niet zichtbaar voor anderen. Uw e-mailadres wordt opgeslagen maar niet gepubliceerd.