Cazimir

CAZIMIR is ons eigenzinnig en geïntegreerd team van gespecialiseerde advocaten dat vermogende families en ondernemers helpt met al hun juridische vragen en zorgen over hun vermogen.

Reken op ons als uw specialist en adviseur in juridische kwesties. Wij adviseren u rechtstreeks of we staan uw revisor, bankier, advocaat, notaris of boekhouder bij met onze expertise in complexe dossiers. Samen vormen we een team dat u proactief en persoonlijk ondersteunt.

In fiscale of familiale conflictsituaties verdedigen wij uw belangen met kennis van zaken en alle middelen die aangewezen zijn.

Mogelijke wijzigingen in het Portugese belastingregime voor nieuwe-residenten (het zogenoemde non-habitual residence regime (NHR)) doen al enkele weken stof opwaaien. Afgelopen week viel dan toch de uiteindelijke beslissing en stemde het Portugese parlement in met de wetswijzigingen die werden voorgesteld door de regerende Socialistische Partij.

Om te begrijpen wat deze wetswijzigingen betekenen, lichten we kort toe hoe het huidige belastingregime functioneert.

Portugal heeft in 2009 een speciaal regime ingevoerd waardoor nieuwe inwoners genieten van een voordelig afwijkend belastingregime. Onder dit regime worden gedurende een periode van tien jaar alle niet-Portugese broninkomsten van de betrokkenen vrijgesteld van inkomstenbelasting indien dergelijke inkomsten belastbaar zijn in de staat waar zij worden verdiend onder het toepasselijk dubbelbelastingverdrag en zij niet afkomstig zijn uit een belastingparadijs. Pensioenen waren sowieso vrijgesteld.

Op basis van het dubbelbelastingverdrag tussen Portugal en België, worden Belgische pensioenen in Portugal belast. Maar Lissabon heft gedurende 10 jaar geen belastingen op deze pensioenen. Bijgevolg wordt Portugal door vele Belgische gepensioneerden beschouwd als een paradijselijke bestemming waar ze hun ‘oude’ dag kunnen doorbrengen. Deze principes gelden niet alleen voor het wettelijk pensioen, maar ook voor sommige groepsverzekeringen en het pensioensparen. Anders is het voor voormalige ambtenaren wiens pensioen steeds in België belast zal worden. Ook voor zelfstandigen en bedrijfsleiders die een aanvullend pensioen opbouwden, is het Portugese verhaal niet eenduidig en is een bijkomende check vereist, en is de conclusie meestal dat België toch bronheffing zal inhouden.

Maar ook los van de alom gekende pensioenregeling, kan het NHR-regime interessant zijn. Zelfs inkomsten uit vermogen kunnen zo vrijgesteld worden zoals deze uit kapitaal, met name interesten en dividenden. Meerwaarden zijn evenwel belastbaar.

Ingevolge de recente aanpassing van het NHR-regime worden buitenlandse pensioenen die worden uitgekeerd aan een Portugese inwoner die geniet van het (nieuwe) NHR-regime voortaan onderworpen aan een (jaarlijkse) belasting van 10%.

Stond u op het punt net te emigreren, dan kan u zich nog (bijzonder snel) registreren in Portugal teneinde van de oude regeling te kunnen blijven genieten. De overgangsregeling stelt namelijk dat personen die vòòr 1 maart 2020 fiscaal inwoner worden van Portugal, blijven genieten van het oude regime.

Indien u tijdens 2019 reeds inwoner geworden bent van Portugal, heeft u in principe tot en met 31 maart om de toepassing van het oude NHR-regime aan te vragen. Indien u tussen 1 januari 2020 en 29 februari 2020 inwoner van Portugal bent geworden, heeft u in principe nog tot en met 31 maart volgend jaar om de toepassing van het regime aan te vragen.

Ten slotte geven wij nog mee dat Portugal naast dit bijzonder regime op het vlak van de inkomstenbelasting nog andere voordelen te bieden heeft. Zo vinden erfenissen en schenkingen ten voordele van de echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partners, descendenten of ascendenten, in principe belastingvrij plaats. Alleen schenkingen van onroerend goed zijn onderworpen aan een tarief van 0,8 %. Andere begunstigden zijn onderworpen aan een zegelrecht, imposto do selo, ten bedrage van 10 % voor roerende goederen en onroerende goederen in geval van een vererving en van 10 % voor roerende goederen en 10,8 % voor onroerende goederen in geval van een schenking.

Wenst u op de hoogte te blijven? Volg Cazimir op LinkedIn!

Cazimir

CAZIMIR is ons eigenzinnig en geïntegreerd team van gespecialiseerde advocaten dat vermogende families en ondernemers helpt met al hun juridische vragen en zorgen over hun vermogen.

Reken op ons als uw specialist en adviseur in juridische kwesties. Wij adviseren u rechtstreeks of we staan uw revisor, bankier, advocaat, notaris of boekhouder bij met onze expertise in complexe dossiers. Samen vormen we een team dat u proactief en persoonlijk ondersteunt.

In fiscale of familiale conflictsituaties verdedigen wij uw belangen met kennis van zaken en alle middelen die aangewezen zijn.

Bekijk alle artikelen

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.