25 feb 2020 | Tax & Private equity

Is Portugal niet langer fiscaal aantrekkelijk voor nieuwe inwoners?

Door Cazimir

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Oost-Vlaanderen
Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Uitgever
3 - 7 jaar
Antwerpen

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 25/02/2020 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Mogelijke wijzigingen in het Portugese belastingregime voor nieuwe-residenten (het zogenoemde non-habitual residence regime (NHR)) doen al enkele weken stof opwaaien. Afgelopen week viel dan toch de uiteindelijke beslissing en stemde het Portugese parlement in met de wetswijzigingen die werden voorgesteld door de regerende Socialistische Partij.

Om te begrijpen wat deze wetswijzigingen betekenen, lichten we kort toe hoe het huidige belastingregime functioneert.

Portugal heeft in 2009 een speciaal regime ingevoerd waardoor nieuwe inwoners genieten van een voordelig afwijkend belastingregime. Onder dit regime worden gedurende een periode van tien jaar alle niet-Portugese broninkomsten van de betrokkenen vrijgesteld van inkomstenbelasting indien dergelijke inkomsten belastbaar zijn in de staat waar zij worden verdiend onder het toepasselijk dubbelbelastingverdrag en zij niet afkomstig zijn uit een belastingparadijs. Pensioenen waren sowieso vrijgesteld.

Op basis van het dubbelbelastingverdrag tussen Portugal en België, worden Belgische pensioenen in Portugal belast. Maar Lissabon heft gedurende 10 jaar geen belastingen op deze pensioenen. Bijgevolg wordt Portugal door vele Belgische gepensioneerden beschouwd als een paradijselijke bestemming waar ze hun ‘oude’ dag kunnen doorbrengen. Deze principes gelden niet alleen voor het wettelijk pensioen, maar ook voor sommige groepsverzekeringen en het pensioensparen. Anders is het voor voormalige ambtenaren wiens pensioen steeds in België belast zal worden. Ook voor zelfstandigen en bedrijfsleiders die een aanvullend pensioen opbouwden, is het Portugese verhaal niet eenduidig en is een bijkomende check vereist, en is de conclusie meestal dat België toch bronheffing zal inhouden.

Maar ook los van de alom gekende pensioenregeling, kan het NHR-regime interessant zijn. Zelfs inkomsten uit vermogen kunnen zo vrijgesteld worden zoals deze uit kapitaal, met name interesten en dividenden. Meerwaarden zijn evenwel belastbaar.

Ingevolge de recente aanpassing van het NHR-regime worden buitenlandse pensioenen die worden uitgekeerd aan een Portugese inwoner die geniet van het (nieuwe) NHR-regime voortaan onderworpen aan een (jaarlijkse) belasting van 10%.

Stond u op het punt net te emigreren, dan kan u zich nog (bijzonder snel) registreren in Portugal teneinde van de oude regeling te kunnen blijven genieten. De overgangsregeling stelt namelijk dat personen die vòòr 1 maart 2020 fiscaal inwoner worden van Portugal, blijven genieten van het oude regime.

Indien u tijdens 2019 reeds inwoner geworden bent van Portugal, heeft u in principe tot en met 31 maart om de toepassing van het oude NHR-regime aan te vragen. Indien u tussen 1 januari 2020 en 29 februari 2020 inwoner van Portugal bent geworden, heeft u in principe nog tot en met 31 maart volgend jaar om de toepassing van het regime aan te vragen.

Ten slotte geven wij nog mee dat Portugal naast dit bijzonder regime op het vlak van de inkomstenbelasting nog andere voordelen te bieden heeft. Zo vinden erfenissen en schenkingen ten voordele van de echtgeno(o)t(e), wettelijk samenwonende partners, descendenten of ascendenten, in principe belastingvrij plaats. Alleen schenkingen van onroerend goed zijn onderworpen aan een tarief van 0,8 %. Andere begunstigden zijn onderworpen aan een zegelrecht, imposto do selo, ten bedrage van 10 % voor roerende goederen en onroerende goederen in geval van een vererving en van 10 % voor roerende goederen en 10,8 % voor onroerende goederen in geval van een schenking.

Wenst u op de hoogte te blijven? Volg Cazimir op LinkedIn!

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Oost-Vlaanderen
Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Uitgever
3 - 7 jaar
Antwerpen

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.