Invoering van fiscale aftrek voor innovatie-inkomsten 1
Invoering van fiscale aftrek voor innovatie-inkomsten

Door Cazimir

Recente vacatures

Advocaat
Omgevingsrecht Publiek recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
sociaal recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Paralegal
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht Burgerlijk recht Medisch recht Strafrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Brussel Limburg Oost-Vlaanderen Remote West-Vlaanderen

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 21/02/2017 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

De ministerraad heeft op 16 december de nieuwe fiscale aftrek voor innovatie-inkomsten goedgekeurd. Dit nieuwe regime vervangt de opgeheven aftrek voor octrooi-inkomsten conform de nieuwe OESO-richtlijnen voor zowel grote ondernemingen als KMO’s.

OUDE AFTREK VOOR OCTROOI-INKOMSTEN

Onder de oude regeling voor octrooi-inkomsten, konden inkomsten uit octrooien en aanvullende beschermingscertificaten onder bepaalde voorwaarden genieten van een 80% vrijstelling in de vennootschapsbelasting. Dit regime werd vanaf 1 juli 2016 afgeschaft onder druk van het BEPS-actieplan (‘Base Erosion and Profit Shifting’) van de OESO, en vervangen door een nieuw regime. Bestaande toepassingen van het oude regime kunnen tot 2021 worden toegepast onder een ‘grandfathering’-clausule.

NIEUWE AFTREK VOOR INNOVATIE-INKOMSTEN

Het nieuwe regime werd pas recent uitgewerkt, maar zal retroactief toepasbaar zijn vanaf 1 juli 2016. Het bedrag dat in aanmerking komt voor de fiscale aftrek, wordt nu verhoogd naar 85%. De aftrek zal evenwel enkel kunnen worden toegepast op de netto innovatie-inkomsten (tegenover de bruto octrooi-inkomsten vroeger).

De netto innovatie-inkomsten worden bepaald door van de bruto inkomsten uit de intellectuele eigendomsrechten te verminderen met de O&O-kosten, de kosten van verwerving van de intellectuele eigendomsrechten, en de O&O-kosten uitgevoerd door andere ondernemingen.

Het resultaat wordt vervolgens vermenigvuldigd met de zogenaamde ’nexus’-breuk, om de uiteindelijke netto innovatie-inkomsten te bekomen.

kosten verbonden met zelf uitgevoerde uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling
Nexus = ———————————————————————————————   totale kosten verbonden met uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling

In de praktijk zullen ondernemingen dus moeten aantonen hun O&O kosten werkelijk te maken hebben met zelf uitgevoerd onderzoek en ontwikkeling. Hiervoor zullen zij onderworpen worden aan een uitgebreide documentatieplicht.

UITBREIDING TOEPASSINGSGEBEID

In een poging om de competitiviteit van het regime te behouden, ondanks deze beperkingen opgelegd door de OESO, zal het toepassingsgebied worden uitgebreid:

 • De aftrek wordt niet enkel meer beperkt tot inkomsten uit octrooien en aanvullende beschermingscertificaten maar geldt voortaan ook voor innovatie-inkomsten uit:
  • kwekersrechten aangevraagd na 1 juli 2016 of verworven na 30 juni 2016;
  • weesgeneesmiddelen tot de eerste 10 jaar na inschrijving in het Europees Register;
  • data- of marktexclusiviteit voor gewasbeschermingsmiddelen, geneesmiddelen, diergeneesmiddelen of weesgeneesmiddelen; en
  • auteursrechtelijk beschermde software, op voorwaarde dat deze voortvloeit uit een aan de POD Wetenschapsbeleid voorgelegd ontwikkelingsproject of programma.
 • Ook schadevergoedingen wegens schending of vervreemding van de intellectuele eigendomsrechten kunnen in aanmerking komen voor de fiscale aftrek.
 • De aftrek blijft voortaan ook gelden in het kader van fusies en splitsingen van bedrijven.
 • De niet-gebruikte aftrek kan worden overgedragen naar een volgend belastbaar tijdperk.
 • Een deel van de winsten kan reeds vrijgesteld worden vanaf het moment dat een aanvraag wordt ingediend voor een intellectueel eigendomsrecht. Hiervoor zal een tijdelijke vrijstelling worden toegekend in afwachting van de uiteindelijke goedkeuring.
 • De fiscale aftrek voor innovatie-inkomsten vormt geen hinder voor de investeringsaftrek met betrekking tot hetzelfde gevoerde onderzoek.

Het voorontwerp zal na ondertekening door de Koning worden ingediend in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Cazimir advocaten

16 januari 2017

Recente vacatures

Advocaat
Omgevingsrecht Publiek recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
sociaal recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Paralegal
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht Burgerlijk recht Medisch recht Strafrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Brussel Limburg Oost-Vlaanderen Remote West-Vlaanderen

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.