11 mrt 2021 | Tax & Private equity

Interest op rekening-courant: blijf marktconform en vermijd herkwalificatie naar dividend

Door DELBOO

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Oost-Vlaanderen
Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Uitgever
3 - 7 jaar
Antwerpen

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 11/03/2021 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Een jaar geleden kon u in een vorig artikel lezen dat het in bepaalde gevallen interessant kan zijn voor bestuurders van een vennootschap om interesten aan te rekenen op een rekening-courant met creditstand. De betaling van een marktconforme interest kan namelijk een aftrekbare beroepskost zijn voor een vennootschap. “Wat is dan marktconform?”, horen we u denken. Kort gezegd: 4,07 % voor 2021. Waarom u beter geen hogere interest aanrekent, leest u verder.

Rekening-courant met creditstand

In de verhouding tussen een bestuurder en zijn vennootschap ontstaan er geregeld wederzijdse schulden en schuldvorderingen. De staat van al deze vorderingen wordt in vaktermen aangeduid als de “rekening-courant”. Een rekening-courant met creditstand houdt in dat de bestuurder een vordering heeft op de vennootschap. De bestuurder heeft bijvoorbeeld een lening toegekend aan de vennootschap, betalingsuitstel verleend, een bezoldiging of dividend (voorlopig) nog niet opgenomen, … etc.

Op het creditsaldo van de rekening-courant kan de bestuurder interest aanrekenen. Deze interest kan op een fiscaal gunstige manier uitbetaald worden. Er wordt immers slechts 30% (bevrijdende) roerende voorheffing ingehouden (in tegenstelling tot een bestuurdersbezoldiging, die wordt belast aan de progressieve tarieven en onderworpen is aan sociale zekerheidsbijdragen). De interest is bovendien, mits naleving van een aantal voorwaarden, een aftrekbare beroepskost voor de vennootschap.

Het is daarbij voornamelijk van belang dat de interest ‘marktconform’ is. In het verleden heeft dit begrip vaak tot discussies geleid met de fiscus. Daarom wordt de marktconforme rente sinds 1 januari 2020 voor bepaalde leningen (waaronder een rekening-courant met creditsaldo) wettelijk vastgelegd.

4,07 % voor 2021

Een creditrente op een rekening-courant, en meer in het algemeen elke niet-hypothecaire lening zonder welbepaalde looptijd, is marktconform voor zover het toepasselijke MFI-rentetarief verhoogd met 2,5 % niet overschreden wordt. Het MFI-rentetarief van november van elk jaar bepaalt de bovengrens voor de aftrek van interesten die betrekking hebben op het volgende kalenderjaar. Het MFI-rentetarief van november 2020 bedroeg 1,57 %.

Dat wil concreet zeggen dat voor het jaar 2021 de (credit)interesten aangerekend op een rekening-courant aftrekbaar zijn voor zover ze niet hoger liggen dan 4,07 %, wat 0,01 % hoger is ten opzichte van vorig jaar.

Voor hypothecaire leningen of leningen met een welbepaalde looptijd wordt het begrip marktconform nog steeds niet nader gedefinieerd, maar hangt dit af van de concrete omstandigheden. Deze leningen kunnen in de praktijk dus nog steeds aanleiding geven tot discussie met de fiscus.

Kanttekeningen

Bij het bepalen van de interestvoet op een rekening-courant, moet u tot slot enkele zaken in het achterhoofd houden.

Vooreerst is het van belang een duidelijk onderscheid te maken tussen een rekening-courant met creditsaldo en een rekening-courant met debetsaldo (de bestuurder heeft in dat laatste geval een schuld aan de vennootschap). Een debetsaldo wordt fiscaal behoorlijk zwaar afgestraft. De fiscus beschouwt de debetstand als een voordeel van alle aard waarop een fictieve debetrente wordt aangerekend die een pak hoger ligt dan 4,07 %.

Daarnaast moet men er zich bewust van zijn dat het overschrijden van een marktconforme (credit)interest op leningen die aandeelhouders of (bepaalde) bedrijfsleiders aan een vennootschap verstrekken, aanleiding kunnen geven tot een herkwalificatie van de interest in een dividend. Zoals in onze eerdere nieuwsbrief besproken, is een dividend in tegenstelling tot de uitgekeerde (marktconforme) interest niet-aftrekbaar voor de vennootschap en dus minder interessant.

Het risico op herkwalificatie is vandaag de dag extra relevant. Veel vennootschappen maakten het afgelopen jaar namelijk aanspraak op (corona)steunmaatregelen. Sommige steunmaatregelen hangen af van de voorwaarde dat de vennootschap voor dat jaar geen dividenden uitkeert. Rekent u te veel interest aan op een rekening-courant, dan riskeert u met andere woorden bijkomend het verlies van deze maatregelen.

 

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Oost-Vlaanderen
Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Uitgever
3 - 7 jaar
Antwerpen

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.