Expertise

Hoe wettelijk samenwonen beëindigen?

VDV Advocaten
Geschreven door VDV Advocaten

De regels met betrekking tot de wettelijke samenwoning zijn vastgesteld door artikel 1475 en volgende van het Burgerlijk Wetboek. Een wettelijk samenwoning houdt in dat twee personen gaan samenwonen en bij hun gemeente een verklaring gaan afleggen.

Niet onbelangrijk is dat de wettelijke samenwoning een aantal juridische en fiscale gevolgen heeft. Daarnaast is het aangewezen na te gaan of u, naast uw verklaring van wettelijke samenwoning, ook een samenlevingscontract wenst af te sluiten. Indien u hieromtrent meer informatie wenst te ontvangen dan kan u steeds ons kantoor contacteren.

Een vaak voorkomende vraag is echter of de wettelijke samenwoning door beide partners moet worden beëindigd dan wel of dit ook eenzijdig kan. Het wettelijk samenwonen eindigt automatisch door het huwelijk of het overlijden van één van de partners. Daarnaast kan u ook een gezamenlijke verklaring tot beëindiging van uw wettelijk samenwonen afleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

De beëindiging van uw wettelijk samenwonen kan ook eenzijdig. U alleen, legt in dat geval een verklaring af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De beëindiging van het wettelijk samenwonen moet daarna binnen de acht dagen bij gerechtsdeurwaardersexploot worden meegedeeld aan de andere partner.

De gezamenlijke verklaring tot beëindiging van het wettelijk samenwonen is gratis. Aan de eenzijdige verklaring is een beperkte kostprijs verbonden, deze kostprijs moet worden betaald door de partner die de eenzijdige verklaring aflegt.

 

Anouk Maes, VDV advocaten

Opmerking plaatsen

Uw naam wordt privé weergegeven op de website en is niet zichtbaar voor anderen. Uw e-mailadres wordt opgeslagen maar niet gepubliceerd.