Hoe een verpachter een pachtovereenkomst moet opzeggen cover

17 mei 2024 | Civil Law & Litigation

Hoe een verpachter een pachtovereenkomst moet opzeggen
 • Andersen in Belgium

  Andersen in België is een full-service advocatenkantoor gespecialiseerd in ondernemingsrecht, vastgoed- en bouwrecht en administratief recht. Het aanbieden van strategische en duurzame oplossingen gaat hand in hand met onze cliëntgerichte en pragmatische aanpak. Wij denken graag creatief en out-of-the-box mee met onze klanten om hen op een gerichte, proactieve en doeltreffende manier te helpen hun projecten te realiseren en alle obstakels die zich voordoen in het proces op te lossen. Wij vinden het belangrijk om ons volledig vertrouwd te maken met het bedrijf en de sector van onze klant, wat ons in staat stelt samen strategisch te denken. Onze klantenportefeuille en expertise variëren van kleine en middelgrote ondernemingen tot beursgenoteerde ondernemingen en ondernemers, actief over de hele wereld en in de meest uiteenlopende sectoren, evenals overheidsdiensten en andere administraties. De diversiteit van ons team, stelt ons in staat onze klanten en hun zorgen beter te begrijpen, hen bij te staan in een breed scala aan zaken en diensten aan te bieden in 8 verschillende talen. Andersen is een evoluerend advocatenkantoor, altijd op zoek naar optimalisatie van dienstverlening en efficiëntie door gebruik te maken van de nieuwste technologieën.

 • Charlotte Sterckx

  Charlotte Sterckx begon haar loopbaan als advocaat bij advocatenkantoor Xirius waar zij zich vooral heeft toegelegd op het vastgoed- en handelsrecht. Vanaf 1 november 2021 vervoegde zij het vastgoedteam van Seeds of Law waar zij zich ook zal vervolmaken in het handelsrecht.

 • Ulrike Beuselinck

  Ulrike Beuselinck is gespecialiseerd in vastgoedrecht, bouwrecht en goederenrecht. In mei 2019 vervoegde Ulrike Seeds of Law als partner waar zij zich toelegt op het onroerend recht in het algemeen en het zakenrecht en bouwrecht in de publieke en private sector in het bijzonder.

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Advocaat
Omgevingsrecht Publiek recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
sociaal recht
0 - 3 jaar
Brussel

Aankomende events

Wanneer een verpachter een pachtovereenkomst opzegt, moet hij een aantal verplichte vermeldingen opnemen in zijn opzeggingsbrief alsook moet hij ervoor zorgen dat de betekening gebeurt aan de juiste personen.

Daarenboven is het voor de geldigheid van de opzeg belangrijk dat de pachter binnen de dertig dagen zijn berusting erin betekent aan de verpachter, of wanneer de pachter dat weigert te doen, dat de verpachter de opzegging geldig laat verklaren door de rechter.

Verplichte vermeldingen

Een opzeg door een verpachter moet op straffe van nietigheid volgende verplichte vermeldingen bevatten:

 • De reden van de opzegging.
 • Als er één of meer toekomstige exploitanten zijn aangewezen, hun identiteit: a) voor natuurlijke personen: (i) de eerste voornaam, (ii) de achternaam, (iii) de woonplaats en (iv) het identificatienummer in het Rijksregister of in het BIS-register van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Wanneer dit identificatienummer niet voorhanden is, worden de datum en plaats van geboorte vermeld; b) voor rechtspersonen: (i) de maatschappelijke naam, (ii) de maatschappelijke zetel, (iii) het ondernemingsnummer en (iv) de identiteit van de personen die gemachtigd zijn om de rechtspersoon te vertegenwoordigen.
 • De vermelding dat de verpachter de geldigverklaring van de opzegging voor de rechter zal vorderen wanneer er hem geen schriftelijke instemming betekend wordt binnen dertig dagen na de verzending van de opzegging.

Aan wie moet de opzegging betekend worden?

De opzeg moet worden verstuurd aan de pachter. Wanneer verschillende pachters samen een goed pachten, dan moet elk van hen die betrokken is bij de exploitatie van het verpachte goed een opzegging ontvangen.

Wanneer de verpachter niet op de hoogte is van wie precies zijn pachtgoed exploiteert, dan moet hij de opzegging betekenen aan alle personen die pacht hebben betaald. Heeft er geen betaling plaatsgevonden, dan moet de opzegging betekend worden aan de personen die hun woonplaats hebben in de zetel van het landbouwbedrijf.

Indien de pachter is komen te overlijden, en de verpachter niet op de hoogte is wie onder de erfgenamen de exploitatie van het landbouwbedrijf verderzet, dan mag de verpachter de persoon die het laatst de pacht heeft betaald, beschouwen als de exploitant. Heeft er geen betaling plaatsgevonden, dan moet de opzegging betekend worden aan de personen die hun woonplaats hebben in de zetel van het landbouwbedrijf.

Schriftelijke berusting in de opzeg door de pachter

Zoals hierboven reeds uiteengezet, is het belangrijk dat de pachter binnen de dertig dagen schriftelijk berust in de opzegging. Doet hij dat niet, dan moet de verpachter zich wenden tot de rechter om hem te verzoeken zijn opzegging geldig te verklaren.

Maar wanneer de verpachter nalaat dit te doen, dan vervalt de opzegging van de pacht.

Als al in de loop van de opzeggingstermijn blijkt dat de opzegreden ingeroepen door de verpachter niet kan worden waargemaakt, dan kan de pachter de ongeldigverklaring van de opzegging voor de rechter vorderen. In dat geval wordt de pacht voortgezet alsof er geen opzegging is betekend.

Charlotte Sterckx en Ulrike Beuselinck, Seeds of Law

 • Andersen in Belgium

  Andersen in België is een full-service advocatenkantoor gespecialiseerd in ondernemingsrecht, vastgoed- en bouwrecht en administratief recht. Het aanbieden van strategische en duurzame oplossingen gaat hand in hand met onze cliëntgerichte en pragmatische aanpak. Wij denken graag creatief en out-of-the-box mee met onze klanten om hen op een gerichte, proactieve en doeltreffende manier te helpen hun projecten te realiseren en alle obstakels die zich voordoen in het proces op te lossen. Wij vinden het belangrijk om ons volledig vertrouwd te maken met het bedrijf en de sector van onze klant, wat ons in staat stelt samen strategisch te denken. Onze klantenportefeuille en expertise variëren van kleine en middelgrote ondernemingen tot beursgenoteerde ondernemingen en ondernemers, actief over de hele wereld en in de meest uiteenlopende sectoren, evenals overheidsdiensten en andere administraties. De diversiteit van ons team, stelt ons in staat onze klanten en hun zorgen beter te begrijpen, hen bij te staan in een breed scala aan zaken en diensten aan te bieden in 8 verschillende talen. Andersen is een evoluerend advocatenkantoor, altijd op zoek naar optimalisatie van dienstverlening en efficiëntie door gebruik te maken van de nieuwste technologieën.

 • Charlotte Sterckx

  Charlotte Sterckx begon haar loopbaan als advocaat bij advocatenkantoor Xirius waar zij zich vooral heeft toegelegd op het vastgoed- en handelsrecht. Vanaf 1 november 2021 vervoegde zij het vastgoedteam van Seeds of Law waar zij zich ook zal vervolmaken in het handelsrecht.

 • Ulrike Beuselinck

  Ulrike Beuselinck is gespecialiseerd in vastgoedrecht, bouwrecht en goederenrecht. In mei 2019 vervoegde Ulrike Seeds of Law als partner waar zij zich toelegt op het onroerend recht in het algemeen en het zakenrecht en bouwrecht in de publieke en private sector in het bijzonder.

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Advocaat
Omgevingsrecht Publiek recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
sociaal recht
0 - 3 jaar
Brussel

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.