Het toegenomen belang van een tijdige btw-aangifte cover

22 mei 2024 | Tax & Private equity

Het toegenomen belang van een tijdige btw-aangifte

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Advocaat
Omgevingsrecht Publiek recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
sociaal recht
0 - 3 jaar
Brussel

Aankomende events

Op heden moeten ondernemers hun btw-aangifte indienen tegen de twintigste van de maand volgend op het aangiftetijdvak. Ook de betaling van de eventueel verschuldigde btw moet tegen deze datum gebeuren. Indien deze dag op een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag valt, wordt de termijn verlengd tot de eerst daaropvolgende werkdag.

Een aantal wetswijzigingen leiden ertoe dat het belang van een tijdige indiening van de aangifte is gestegen. Hieronder volgt een korte opsomming van de recente wijzigingen en de mogelijke gevolgen van het laattijdig indienen van de btw-aangifte.

Verlengde verjarings- en controletermijnen

Sinds 1 januari 2023 is de verjaringstermijn voor de btw in het geval van een laattijdige aangifte verlengd van drie naar vier jaar. Dit betekent dat de belastingdienst vier jaar in plaats van drie jaar de tijd heeft om de aangifte te controleren en eventuele boetes op te leggen.

De verlengde verjaringstermijn heeft enkel betrekking op het aangiftetijdvak waarvoor de aangifte laattijdig werd ingediend. Dit betekent dat wanneer de aangifte van het eerste kwartaal 2024 tijdig werd ingediend maar deze van het tweede kwartaal 2024 te laat werd ingediend, enkel de verjaringstermijn voor het tweede kwartaal 2024 verlengd zal worden van drie tot vier jaar.

Boetes bij laattijdige btw-aangifte

De laattijdige indiening van de btw-aangifte heeft in principe tot gevolg dat de btw-plichtige wordt onderworpen aan fiscaal niet-aftrekbare boetes. Deze boetes bedragen 100 euro per aangifte en per maand vertraging, met een maximum van 1.000 euro.

Op vandaag kan men in dit kader een beroep doen op de zogenaamde administratieve tolerantie. Deze beperkte tolerantie houdt in dat er geen boete wordt opgelegd wanneer de aangifte alsnog wordt ingediend tegen uiterlijk de tiende dag van de maand volgend op de maand waarin de initiële aangiftetermijn verstreek. Dit betekent bijvoorbeeld dat er op basis van deze tolerantie geen boete wordt opgelegd indien de aangifte voor het eerste kwartaal nog wordt ingediend tegen uiterlijk 10 mei. Echter, vanaf 1 januari 2025 wordt deze tolerantie volledig afgeschaft en wordt de laattijdige indiening van de aangifte bijgevolg onmiddellijk bestraft.

Nalatigheidsintresten bij laattijdige btw-aangifte

De laattijdige betaling van het verschuldigd saldo uit de btw-aangifte zal er bovendien toe leiden dat er nalatigheidsintresten verschuldigd zijn. Voor kalenderjaar 2024 bedragen deze intresten 8% op jaarbasis. De intresten worden maandelijks berekend, en een begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand aangerekend.

Conclusie

We kunnen concluderen dat de tijdige indiening van de btw-aangifte een absolute must is. Hierdoor worden onnodige boetes, nalatigheidsintresten of een verlenging van de verjaringstermijn vermeden. Wij adviseren om eventueel laattijdig ingediende aangiften alsnog zo spoedig mogelijk in te dienen en de verschuldigde btw te betalen om bijkomende boetes en nalatigheidsintresten te vermijden.

Hierbij merken wij op dat de indieningstermijn voor kwartaalaangevers vanaf 1 januari 2025 zal worden verlengd tot de 25e van de maand volgend op het afgelopen kwartaal. De betalingstermijn blijft weliswaar ongewijzigd.

Contactformulier

Siel Demeyer en Els Van Eenhooge

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Advocaat
Omgevingsrecht Publiek recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
sociaal recht
0 - 3 jaar
Brussel

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.