Hervorming Italiaans fiscaal ‘impatriati’-regime op til (met ingang vanaf 2024!) cover

26 dec 2023 | Tax & Private equity

Hervorming Italiaans fiscaal ‘impatriati’-regime op til (met ingang vanaf 2024!)

Door Cazimir

Recente vacatures

Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Douane
0 - 3 jaar
Antwerpen
Paralegal
Arbeidsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht
5 - 10 jaar
Brussel

Aankomende events

Na het definitieve einde van een tijdperk vanaf 1 januari 2024 van het non-habitual residence regime (NHR) in Portugal, wijzigt mogelijk ook Italië haar aantrekkelijk fiscaal regime voor werknemers, zelfstandigen en ondernemers die naar Italië verhuizen en Italiaans fiscaal inwoner wensen te worden. De hervorming wordt momenteel geëvalueerd in het Italiaans parlement, maar de amendementen aan het fiscaal voordelige regime zijn vrijwel aangenomen. De hervorming zou van kracht gaan vanaf 2024.

Huidig fiscaal regime voor wie naar Italië verhuist

Met de idee om gekwalificeerde en werkende personen van alle nationaliteiten aan te trekken, werden de regels sinds 1 januari 2021 nochtans vereenvoudigd en gewijzigd. Volgens die regels kan elke werknemer of zelfstandige die burger is van de EU of van een land waarmee Italië een dubbelbelastingverdrag of een verdrag tot uitwisseling van informatie heeft gesloten, en die zijn fiscale woonplaats naar Italië overbrengt, in aanmerking komen voor de bijzondere belastingregeling.

Tot het einde van 2023 blijft het huidige impatriati-regime hoe dan ook van kracht. Onder toepassing hiervan wordt het belastbare professionele inkomen van de begunstigde verminderd tot 30 % van het totale inkomen, hetgeen evenveel betekent als een effectieve vrijstelling ten belope van 70 % van het professionele inkomen. Indien men verhuist naar één van de zuidelijke regio’s van Italië (Abruzzo, Molise, Campanië, Apulië, Basilicata, Calabrië, Sardegna of Sicilië), bedraagt het belastbare beroepsinkomen slechts 10 % (hetgeen dus een belastingvrijstelling van zelfs 90 % van het professionele inkomen betekent).

Om in aanmerking te komen voor het impatriati-regime moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  1. Werknemer, zelfstandige of ondernemer zijn.
  2. Zich ertoe verbinden om ten minste de volgende twee jaar fiscaal inwoner van Italië te blijven.
  3. Geen fiscaal inwoner van Italië zijn geweest in de twee voorafgaande jaren.
  4. Minstens 50 % van het jaar (183 dagen) op het grondgebied van Italië doorbrengen.

De voordelen van dit fiscaal regime zijn van toepassing voor vijf jaar. Onder bepaalde voorwaarden, kan het belastbare inkomen in de daaropvolgende vijf jaren nog verminderd worden tot 50 % van het totale inkomen.

Vanaf 2024 wordt het regime minder gunstig: wat ligt er op tafel?

  1. De vermindering van de belastbare grondslag zal 50% bedragen en niet langer 70% (of 90% voor de zuidelijke regio’s van Italië).
  2. Beperkingen in de toegang tot het regime: enkel nog voor hooggekwalificeerde of gespecialiseerde personen.
  3. Er zal voorzien worden in een overgangsregeling: het huidige en meer gunstige impatriati-regime blijft van toepassing op personen die hun geregistreerde verblijfplaats uiterlijk 31 december 2023 naar Italië hebben overgebracht.

Opgelet: het is voldoende dat u kwalificeert als inwoner van Italië in de zin van de Italiaanse immigratiewetgeving voor het einde van 2023. Dit wil zeggen dat wanneer u als Belgisch rijksinwoner beslist om naar Italië te verhuizen en aldaar uw verblijf registreert (uiteraard uiterlijk 31 december 2023), het oude regime van toepassing blijft (in de veronderstelling dat u voldoet/zal voldoen aan de hogervermelde voorwaarden van het impatriati-regime).

Wie overweegt om op korte termijn naar Italië te verhuizen en wenst gebruik te maken van het impatriati-regime, zal snel moeten zijn. Aarzel niet om Cazimir te contacteren om u hiermee desgevallend te begeleiden.

Cazimir

Recente vacatures

Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
3 - 7 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Waals-Brabant
Advocaat
Douane
0 - 3 jaar
Antwerpen
Paralegal
Arbeidsrecht Vennootschapsrecht
0 - 3 jaar
Brussel
Advocaat
Arbeidsrecht
5 - 10 jaar
Brussel

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.