Naar een overwinstbelasting?

30 jun 2021 | Tax & Private equity

Gevolgen coronacrisis voor aangifte personenbelasting aanslagjaar 2021

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Oost-Vlaanderen
Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Uitgever
3 - 7 jaar
Antwerpen

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 30/06/2021 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Wie zijn aangifte indient via Tax-on-web heeft nog twee weken de tijd. We wijzen u graag daarom kort nog eens op de nieuwigheden in de aangifte van dit jaar waar u rekening mee moet houden. We zoomen specifiek in op de sporen die de fiscale coronamaatregelen nalieten in de aangifte van dit aanslagjaar.

Bepaalde overuren worden niet belast

Door de coronacrisis was het in een aantal sectoren alle hens aan dek. Om het voor werknemers in deze cruciale sectoren interessant te maken overuren te kloppen worden die van belasting vrijgesteld. Het gaat dan om maximum 120 overuren in de periodes 1 april tot 30 juni 2020 en 1 oktober tot 31 december 2020. Hoewel u niet belast wordt op deze bezoldigingen, moet u ze wel in uw aangifte vermelden (codes 1306 en 1307, in Vak IV, rubriek 11). Ook in 2021 (van 1 januari tot 30 juni) kunt u nog onbelaste overuren presteren – die u dan in de aangifte van volgend jaar moet vermelden. Na de aangifte van volgende jaar zal, als alles weer normaal verloopt, deze nieuwe rubriek normaal opnieuw uit de aangifte verdwijnen.

Investeren in onderneming met omzetverlies levert federale belastingvermindering op

Door de coronacrisis zagen veel ondernemingen hun omzet drastisch dalen. De regering wilde dan ook de bevolking graag stimuleren om in deze bedrijven met (tijdelijke) moeilijkheden te investeren. Die incentive kwam er in de vorm van een belastingvermindering. U heeft recht op de vermindering als u investeert in nieuwe aandelen van een kmo uitgegeven tussen 14 maart en 31 december 2020. Het moet gaan om aandelen van ondernemingen waarvan de omzet in de periode 14 maart-30 april 2020 met ten minste 30 % was gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Een investering komt ten belope van maximum 100.000 euro in aanmerking en geeft recht op een belastingvermindering van 20% (de effectieve vermindering bedraagt zo dus maximum 20.000 euro).

Voordeel van deze federale maatregel tegenover andere tax shelters waarmee u op fiscaal gunstige manier in ondernemingen kunt investeren: hier kunt u als bedrijfsleider in uw eigen onderneming investeren.

In uw aangifte vermeldt u in code 1345 de som die u geïnvesteerd heeft. De fiscus berekent zelf op welke vermindering u recht heeft. Let wel op: u moet de aandelen die u zo verkreeg minstens vijf jaar bijhouden, anders moet u de belastingvermindering teruggeven via de volgende aangifte. Betaalt u niet voldoende belasting om het volle bedrag van de belastingvermindering te benutten, kunt u het saldo de komende drie jaren verder gebruiken.

Voor investeringen in 2021, kmo-aandelen uitgegeven bij kapitaalverhogingen tussen 1 januari en 31 augustus, kunt u deze belastingvermindering genieten via uw aangifte van volgend aanslagjaar (2022).

Gewestelijke maatregelen om kapitaalinjectie in ondernemingen aan te moedigen

Deze Gewestelijke maatregelen hebben enkel effect op de aangifte van het betrokken gewest waar de maatregelen door de regionale regering werden ingevoerd.

De Vlaamse winwinlening bestaat al veel langer en geeft particulieren de kans om een lening te geven aan een in het Vlaamse Gewest gevestigde onderneming (kmo of zelfstadige) in ruil voor een belastingvermindering (jaarlijks 2,5 % van de uitgeleende som). In normale omstandigheden kan een belastingplichtige maximaal 50.000 euro uitlenen met een lening met vaste looptijd van acht jaar. Voor winwinleningen afgesloten vanaf 7 oktober 2020 gelden er soepelere voorwaarden: het maximum leenbedrag gaat naar 75.000 en de lening mag een variabele looptijd van vijf tot tien jaar hebben. Deze wijzigingen zien we niet in de aangifte terug.

Wat we wel terugvinden in de aangifte is het belastingkrediet. Groot voordeel van de winwinlening is immers dat u als kredietgever (deels) beschermd bent. Als de onderneming uiteindelijk de lening niet kan terugbetalen, kunt u als geldschieter 30 % van het niet-terugbetaalde saldo recupereren via uw aangifte (code 3379). U krijgt dan een eenmalig belastingkrediet. Voor winwinleningen afgesloten in de coronaperiode (volgens de Vlaamse decreetgever meer precies de periode 16 maart 2020 – 31 december 2021) wordt dat belastingkrediet verhoogd tot 40 %. Voor de leningen afgesloten vanaf 16 maart 2020 komt er dan ook een aparte code bij (3368). Dit is een gewestelijke code, die u alleen kunt invullen als u in het Vlaams Gewest woont.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inspireerde zich op de Vlaamse winwinlening om de eigen Proxi-lening in te voeren sinds oktober 2020: lening van maximaal 75.000 euro aan een in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigde onderneming. U krijgt een belastingkrediet van 4 % tijdens de eerste drie jaar, daarna van 2,5 %. U vult code 3392 in. Ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voorziet een buffer voor het geval de onderneming de lening niet kan terugbetalen: 30 % belastingkrediet (code 3393). Ook dit zijn gewestelijke codes die u enkel invult als u in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont.

Verrekenen van vervroegde verliesaftrek

Had u in 2020 verliezen door de coronacrisis, dan kon u uitzonderlijk uw geschatte beroepsverlies al aftrekken van uw winsten uit 2019 (via uw aangifte van 2020). Uiteraard kunt u deze geen twee keer recupereren in de aangifte van 2021. Daarom moet u dit regelen via code 1635 (als u winsten heeft) of code 1660 (als u baten heeft) invullen.  

Invloed van corona op de voorafbetalingen

Bent u zelfstandige, vrije beroeper of ondernemer dan doet u tijdens het jaar voorafbetaling om te vermijden dat u een belastingvermeerdering moet betalen. De impact voor wie onvoldoende voorafbetalingen deed in 2020, wordt lichtjes getemperd. U heeft geen recht op deze gunst als u banden heeft met een belastingparadijs, daarom moet u in de aangifte bevestigen/ontkennen of u een deelneming heeft in een vennootschap die in een belastingparadijs is gevestigd.

Alle toepasselijke regels en relevante geïndexeerde bedragen voor aanslagjaar 2021 vindt u terug in Codex voor de boekhoudkundige praktijk – Fundamentele wetgeving – Aanslagjaar 2021samengesteld door Maurice De Mey, expert personenbelasting.

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Oost-Vlaanderen
Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Uitgever
3 - 7 jaar
Antwerpen

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.