12 nov 2020 | Tax & Private equity

Fiscale regularisatie: now or never

Door DELBOO

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Oost-Vlaanderen
Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Uitgever
3 - 7 jaar
Antwerpen

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 12/11/2020 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Het systeem van fiscale regularisaties loopt stilaan op zijn einde. Het recente federale regeerakkoord voorziet de afschaffing van de mogelijkheid tot fiscale regularisatie (op federaal niveau) op 31 december 2023. Voor wat betreft erf- en registratiebelasting (op Vlaams niveau) is eind 2020 de deadline om een regularisatiedossier in te dienen. Overweegt u om nog een regularisatieaangifte in te dienen, dan schiet u beter op tijd in actie.

Fiscale regularisatie

Het systeem van fiscale regularisatie laat belastingplichtigen toe om kapitalen, inkomsten of sommen die hun geëigende belastingregime in het verleden niet hebben ondergaan alsnog vrijwillig aan te geven bij het Contactpunt Regularisaties. Na betaling van een heffing levert het Contactpunt in principe een regularisatieattest af. Op deze manier ontsnapt de belastingplichtige aan eventuele strafrechtelijke vervolging voor fiscale misdrijven of enige vorm van (aanvullende) belastingen.

Een gelijkaardig systeem bestaat ook op Vlaams niveau, waar regularisatieaangiftes behandeld worden door de Vlaamse belastingdienst voor wat betreft niet aangegeven bedragen die aan de Vlaamse erf- of registratiebelasting dienden te worden onderworpen.

Einde nabij

De Vlaamse regularisatieregelgeving was steeds bedoeld als tijdelijke maatregel en werd vanaf haar invoering beperkt in de tijd tot uiterlijk 31 december 2020. Hetzelfde geldt bijgevolg ook voor gemengde dossiers, namelijk deze waarin de te regulariseren inkomsten deels betrekking hebben op federale belastingen en deels op Vlaamse belastingen.

Het systeem inzake fiscale regularisaties op federaal niveau werd daarentegen als permanent systeem in het leven geroepen bij wet van 21 juli 2016. Het recente federale regeerakkoord komt daarop terug: “De mogelijkheid tot fiscale regularisatie wordt stopgezet per 31.12.2023”.

Op die manier hoopt de federale regering iedereen wakker te schudden om alsnog vóór deze deadline zijn niet aangegeven inkomsten te regulariseren.

Deugdelijke dossieropbouw

Overweegt u om een regularisatieaangifte in te dienen, dan is een goede opbouw van uw dossier uitermate belangrijk. Dat blijkt ook uit een recent vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel van 29 juni 2020. De discussie die voorgelegd werd aan de rechtbank ging over de concrete omvang van een regularisatieaangifte die bij het Contactpunt Regularisaties werd ingediend.

De omvang van de te regulariseren inkomsten wordt volgens de wet in principe door de belastingplichtige zelf bepaald in de regularisatieaangifte, maar dat sluit niet uit dat het Contactpunt Regularisaties toch een zeker nazicht kan uitoefenen (onder meer om na te gaan of bepaalde inkomsten hun normale belastingregime al dan niet hebben ondergaan).

In het bewuste dossier ging het Contactpunt niet akkoord met de manier waarop het bedrag van de te regulariseren inkomsten werd berekend door de belastingplichtige en paste eerstgenoemde de regularisatieheffing toe op een hogere (en volgens de belastingplichtige foutieve) grondslag. Het Contactpunt Regularisaties had onder meer rekening gehouden met inkomsten die de belastingplichtige niet had opgenomen in zijn regularisatieaangifte, maar die wel uit de bijgevoegde stukken bleken.

Het Contactpunt Regularisaties vond bovendien dat de belastingplichtige er niet in slaagde voldoende te bewijzen dat bepaalde inkomsten (die bij de indiening van de regularisatieaangifte reeds opnieuw uitgegeven waren) hun normale belastingregime hadden ondergaan.

Hoewel dit werd betwist door de belastingplichtige, oordeelde de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel dat hogervermelde afweging wel degelijk tot de bevoegdheid van het Contactpunt Regularisaties behoort. Ook op de bijkomende inkomsten moet regularisatieheffing worden betaald.

Tijdig actie ondernemen

Gelet op de nakende deadlines en het belang van een sluitend regularisatiedossier – dat geen aanleiding kan geven tot latere discussies – raden wij iedereen die nog wenst te regulariseren aan om spoedig actie te ondernemen, zodat nog tijdig een goed voorbereide en degelijk onderbouwde regularisatieaangifte kan worden ingediend.

DELBOO

Meer lezen van deze auteur? Dat kan hier!

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Oost-Vlaanderen
Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Uitgever
3 - 7 jaar
Antwerpen

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.