Laden Evenementen

« Alle Evenementen

Zonevreemde functiewijzigingen en verbouwingen van voormalige landbouwbedrijven

september 25 @ 12:45 - 18:00

€467

Opleiding enkel toegankelijk voor notarissen, kandidaat-notarissen, stagiairs en notariële medewerkers

Deze opleiding behandelt de mogelijkheden en de beperkingen van de zonevreemde regels inzake beëindigde landbouwbedrijven die de koper wil omvormen tot een residentiële woning of een vakantiewoning. Hierbij wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de vraag voor een functiewijziging en de vraag voor het uitvoeren van bouwwerken. De opleiding bespreekt alle rechtsgronden voor residentiële functiewijzigingen en daarnaast de toepassingsvoorwaarden, knelpunten, valkuilen en spitsvondigheden voor invulling en verbouwingen van de woning en de bijgebouwen. Dit wordt zoveel mogelijk geïllustreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden.

Spreker:
Pieter-Jan Defoort, advocaat bij LDR Advocaten

Programma:

O.a. volgende vragen worden tijdens deze opleiding beantwoord. Hierbij zal zoveel als mogelijk worden gewerkt met concrete casussen.

 • Wat als het Departement Landbouw en Visserij de functiewijziging ongunstig adviseert?
 • Wat als de vergunningstoestand niet in orde is omdat de functie in de praktijk al werd gewijzigd door een bewoning zonder vergunning?
 • Wat met een site die is opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed? Wat in natuurgebied of ander ruimtelijk kwetsbaar gebied? En wat in woonuitbreidingsgebied?
 • Wat als er werken werden uitgevoerd zonder vergunning in een zonevreemde woning die gelegen is in ruimtelijk kwetsbaar gebied? Wat is de verjaring van een stedenbouwkundig misdrijf?
 • Kan de woning worden verhuurd of verkocht als vakantiewoning? En omgekeerd? Kan de woning als tweede verblijf worden gebruikt?
 • Is een vergunning nodig voor het omvormen tot “nieuwe woonvormen” zoals zorgwoning of co-housing?
 • Wat met een gemengd gebruik voor wonen en vrij beroep?
 • Hoe worden de 1.000 m³ berekend? Kan of moet het volume van een aangebouwd bijgebouw worden meegerekend bij het volume van de landbouwbedrijfswoning in de bestaande toestand?
 • Welke werken kunnen zonder vergunning worden uitgevoerd? Voor welke werken is vergunning nodig? Is een melding van werken mogelijk?
 • Wat is “daadwerkelijke bewoning” voor de toepassing van de overmachtsregeling voor herbouw?
 • Wat met gebouwen die zich in een slechte toestand bevinden?
 • Moet de compromis iets zeggen over de wens van de koper tot omvormen van een hoeve naar wonen?
 • Wat houdt de decretale verplichting in inzake het opleggen van een last voor een zonevreemde vergunning?

Programmaoverzicht

KnopsPublishing is erkend als opleidingsverstrekker voor het systeem van de KMO-portefeuille. Het accreditatienummer van KnopsPublishing is DV.O245662, thema: beroepspecifieke competenties

Locatie

Hotel van der Valk Oostkamp
Kapellestraat 146
Oostkamp, 8020 België
+ Google Maps