Onrechtstreekse schenkingen: van theorie naar belastingbesparing

Notarishuis Koningin Elisabethlei 10, ANTWERPEN, België

Opleiding enkel toegankelijk voor notarissen, kandidaat-notarissen, stagiairs en notariële medewerkers De schenking voor een buitenlandse notaris moet – sedert de sluiting van de Kaasroute – steeds in België worden geregistreerd, met schenkbelasting tot gevolg. Alternatieven (en in het bijzonder de onrechtstreekse schenking) winnen bijgevolg aan belang, en zijn actueler dan ooit tevoren. Maar in de […]

€467

Bijzondere nalatenschappen: de beneficiair aanvaarde, de onbeheerde en erfloze nalatenschap en de “nalatenschap” van een afwezige

Hotel van der Valk Oostkamp Kapellestraat 146, Oostkamp, België

Opleiding enkel toegankelijk voor notarissen, kandidaat-notarissen, stagiairs en notariële medewerkers In de eerste plaats wordt de focus gericht op de nalatenschap die is aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving. Deze specifieke erfkeuze activeert een aantal bijzondere wetsbepalingen en beoogt een netto-vereffening, in afwijking van de algemene regel dat de nalatenschap bruto wordt vereffend en verdeeld. Het verschil […]

€467