Tijdschrift Notarieel Management

Het Tijdschrift Notarieel Management biedt een antwoord op de vragen waar de notaris als manager mee geconfronteerd wordt bij het runnen van zijn of haar notariaat. Notaris zijn is lang niet alleen akten verlijden, maar ook het leiden van een team en het dragen van verantwoordelijkheden, zowel juridisch als niet-juridisch.

Het tijdschrift Notarieel Management bevat topics en onderwerpen die iedere begane notaris aanbelangen. Wat is belangrijk voor een succesvol notariaat, los van de juridische kennis en dossiers? Investeren in digitalisering, het correct verlonen van personeel, mentaal welzijn op het kantoor, strategische keuzes over associaties, etc.

Het managen van een notariaat omvat diverse aspecten die in dit tijdschrift (per kwartaal) worden behandeld.

Op zoek naar meer informatie of naar de abonnementsvoorwaarden? Ontdek het hier!

Onderstaand artikel van Saskia Lombaerts verscheen eerder in Tijdschrift Notarieel Management, nr. 2021/1.

Interesse in het volledige nummer? Bekijk hier de inhoudsopgave in preview of raadpleeg de abonnementsvoorwaarden!


In 2020 hebben we veel nieuwe regelgeving op korte termijn zien ontstaan. Zo werd de coronawerkloosheid in een aantal dagen uitgewerkt, zag het corona-ouderschapsverlof het licht en ontstonden tal van premies en tegemoetkomingen om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Sommige van die maatregelen zullen echter nog doorwerking hebben in 2021. Dit is onder andere het geval voor de gelijkstelling van de periodes van coronawerkloosheid in het kader van de vakantieregeling. We zoomen hieronder in op deze gelijkstelling en op de impact op de vakantie(kostprijs) in 2021.

Gelijkstelling coronawerkloosheid voor vakantie

In het pre-coronatijdperk werden enkel de dagen economische werkloosheid en niet de tijdelijke werkloosheid op grond van overmacht gelijkgesteld met prestaties voor de berekening van het vakantiegeld in het volgende jaar. Hierin werd al snel verandering gebracht door de periode van coronawerkloosheid, die als een overmacht aanzien wordt, gelijk te stellen voor de berekening van het vakantiegeld. 

Deze gelijkstelling gold aanvankelijk enkel voor de periode van 1 februari tot 30 juni 2020, maar werd later verlengd tot 31 augustus 2020. Tenslotte werd dit nogmaals verlengd en werden ook de dagen corona werkloosheid in de periode van 1 september tot en met 31 december 2020 gelijkgesteld met gewerkte dagen voor de vaststelling van het aantal vakantiedagen en het vakantiegeld in 2021.

Impact op kostprijs

Voor notariaten die veel gebruik gemaakt hebben van de coronawerkloosheid, brengt dit een verzwaring van de kostprijs met zich mee. Terwijl de notaris-werkgever geen loon moet betalen voor de dagen coronawerkloosheid, dient voor de medewerkers wel rekening gehouden te worden met een kostprijs van 15,67% op het gelijkgestelde loon omwille van enerzijds de gelijkstelling voor de berekening van het aantal dagen vakantie in 2021 en anderzijds de betaling van het dubbel vakantiegeld ten belope van 92% van een maandwedde in de maand mei of juni.

Compensatieregeling

Om tegemoet te komen in deze loonkost, ging de overheid akkoord een deel van die kost te compenseren. Voor de bedienden zal de notaris-werkgever kunnen genieten van de compensatieregeling. Voor de arbeiders is het de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie die een toelage zal krijgen ter compensatie van de kost van de gelijkstelling van de perioden van tijdelijke werkloosheid wegens corona.

De omvang van deze tegemoetkoming hangt af van het aantal dagen tijdelijke werkloosheid van de notaris-werkgever in het tweede kwartaal 2020. Hoe meer een notaris-werkgever beroep gedaan heeft op de coronawerkloosheid, hoe groter de compensatie zal zijn.

Formaliteiten tegemoetkoming

De notaris-werkgever zal voor deze tegemoetkoming geen specifieke aanvraag moeten doen. De RSZ berekent de compensatie en zal deze in mindering brengen van de socialezekerheidsbijdragen van het tweede kwartaal van 2021. Mocht de tegemoetkoming hoger zijn dan de te betalen socialezekerheidsbijdragen in het tweede kwartaal van 2021, wordt het ongebruikte krediet in mindering gebracht van de volgende kwartalen.

Hoogte tegemoetkoming

De compensatieregeling wordt enkel berekend voor notariaten die minimum 10% coronawerkloosheid gekend hebben in het tweede kwartaal van 2020. In notariaten die tussen 10% en 20% coronawerkloosheid kenden in Q2/2020, bedraagt de compensatie 33%. In notariaten die tussen 20% en 50% coronawerkloosheid kenden in Q2/2020, bedraagt de compensatie 66%. En in de notariaten met meer dan 50% coronawerkloosheid in Q2/2020, bedraagt de compensatie 100%.

Dit percentage zal vervolgens worden toegepast in een formule op basis van het totale aantal dagen coronawerkloosheid tijdens het tweede, derde en vierde kwartaal 2020.

En wat met de vakantie 2022?

De compensatieregeling geldt momenteel enkel voor het vakantiejaar 2021. Of de periode van coronawerkloosheid eveneens gelijkgesteld wordt voor de vakantie van 2022 en of hiervoor ook een compensatieregeling zal gelden, is momenteel nog onduidelijk.

Saskia Lombaerts, HR Director Tax & Legal Moore Belgium

Tijdschrift Notarieel Management

Het Tijdschrift Notarieel Management biedt een antwoord op de vragen waar de notaris als manager mee geconfronteerd wordt bij het runnen van zijn of haar notariaat. Notaris zijn is lang niet alleen akten verlijden, maar ook het leiden van een team en het dragen van verantwoordelijkheden, zowel juridisch als niet-juridisch.

Het tijdschrift Notarieel Management bevat topics en onderwerpen die iedere begane notaris aanbelangen. Wat is belangrijk voor een succesvol notariaat, los van de juridische kennis en dossiers? Investeren in digitalisering, het correct verlonen van personeel, mentaal welzijn op het kantoor, strategische keuzes over associaties, etc.

Het managen van een notariaat omvat diverse aspecten die in dit tijdschrift (per kwartaal) worden behandeld.

Op zoek naar meer informatie of naar de abonnementsvoorwaarden? Ontdek het hier!

Bekijk alle artikelen

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.