19 apr 2021 | Tax & Private equity

E-commerce: registreer nu reeds voor de One Stop Shop (OSS)

Door Tiberghien

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Oost-Vlaanderen
Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Uitgever
3 - 7 jaar
Antwerpen
Jurist
bestuursrecht internationaal recht Omgevingsrecht Publiek recht sociaal recht
Brussel

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 19/04/2021 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

Ondernemingen die goederen verkopen via webshops zullen vanaf 1 juli 2021 veel sneller met buitenlandse btw, en de daaraan gekoppelde verplichtingen, worden geconfronteerd wanneer deze goederen worden verkocht aan particulieren in andere EU-Lidstaten. De huidige drempels voor verkopen op afstand zullen met ingang van deze datum immers verdwijnen en vervangen worden door een globale drempel van 10.000 euro. Om te vermijden dat de ondernemingen zich hiervoor moeten registreren voor btw-doeleinden in al deze lidstaten, kan met ingang van 1 juli 2021 deze buitenlandse btw worden afgedragen via de gecentraliseerde One Stop Shop aangifte. De Belgische btw-administratie heeft het portaal waarop uw onderneming zich kan registeren voor dit One Stop Shop regime, met ingang van 1 april 2021, opengesteld.

Huidige regeling verkopen op afstand

Tot 30 juni 2021 geldt voor verkopen op afstand per EU-lidstaat een afzonderlijke omzetdrempel tussen 35.000 euro en 100.000 euro. Zolang een ondernemer vanuit België verkopen op afstand doet naar andere EU-lidstaten en de in deze lidstaat van toepassing zijnde drempel niet heeft overschreden, blijft de levering in principe onderworpen aan Belgische btw (tenzij de verkoper uitdrukkelijk opteert om reeds in de lidstaat van aankomst btw af te dragen). Wanneer deze drempel in de lidstaat van aankomst wel is overschreden, dan zal er in ieder geval btw in deze lidstaat opeisbaar worden. Dit heeft tot gevolg dat in de betrokken lidstaat een btw-nummer moet worden aangevraagd, er lokale btw moet worden aangerekend en er lokaal periodieke btw-aangiftes moeten worden ingediend. Aangezien er geen uniform btw-tarief geldt in de verschillende EU lidstaten moet de webshop ook zelf het juiste btw-tarief bepalen.

Nieuwe regeling verkopen op afstand (vanaf 1 juli 2021) – One Stop Shop

Vanaf 1 juli 2021 vervallen de verschillende omzetdrempels die gelden per lidstaat van aankomst van de goederen. Deze worden vervangen door één algemene globale drempel van 10.000 euro voor alle verkopen op afstand naar andere EU-lidstaten. Enkel indien de totale omzet uit deze verkopen voormelde globale drempel niet overschrijdt, kan er Belgische btw worden afgedragen op deze verkopen. Belgische ondernemingen zullen hierdoor dus veel sneller buitenlandse btw moeten afdragen dan vandaag het geval is.

Bij wijze van vereenvoudiging biedt de nieuwe regeling wel de mogelijkheid om de verschuldigde btw uit andere EU-lidstaten af te dragen door middel van één gecentraliseerde btw-aangifte op kwartaalbasis, de zogenoemde One Stop Shop (OSS). Belgische ondernemingen zullen via dit regime de buitenlandse btw kunnen afdragen via een OSS-aangifte die kan worden ingediend via het Belgische Intervat-portaal. De Belgische Staat zal de buitenlandse btw op haar beurt dan doorstorten aan de desbetreffende EU-lidstaten. Concrete instructies om deze registratie via Intervat tot een goed einde te brengen, kan u hier terugvinden.

Nieuwe regels voor B2C invoer van goederen (vanaf 1 juli 2021)

Naast de regeling voor verkopen op afstand binnen de EU, zullen de regels voor invoer van goederen in het kader van verkopen op afstand ingrijpend worden gewijzigd.

De huidige btw-vrijstelling voor de invoer van goederen van buiten de EU met een waarde tot  22 euro zal vanaf 1 juli 2021 worden afgeschaft.

Om de btw-formaliteiten hier te beperken, wordt een bijzondere regeling ingevoerd voor verkopen op afstand van ingevoerde goederen met een maximale waarde van 150 euro. Voor deze verkopen zal het mogelijk worden om de btw te voldoen door middel van de zogenaamde Import One Stop Shop (IOSS). Hierdoor zal de invoer van de goederen vrijgesteld zijn van btw en kan de btw op de verkopen op afstand van de ingevoerde goederen afgedragen worden via een gecentraliseerde IOSS-aangifte. In tegenstelling tot de OSS-aangifte voor EU afstandsverkopen, die op kwartaalbasis moet worden ingediend, zal de IOSS-aangifte op maandelijkse basis moeten worden ingediend. Het principe is evenwel hetzelfde, via het Belgisch Intervat-portaal kan de buitenlandse btw op alle verkopen op afstand van ingevoerde goederen worden afgedragen via één gecentraliseerde aangifte en dit ongeacht in welke lidstaat de invoer van de goederen heeft plaatsgevonden.

Indien de ingevoerde goederen niet via de eigen webshop van de verkoper worden verkocht, maar via een online marktplaats (bijvoorbeeld via amazon of bol.com) en de goederen een waarde hebben die niet meer bedraagt dan 150 euro, dan zal de btw op deze verkopen in principe door de online marktplaats worden geïnd en afgedragen.

Concrete actiepunten voor Belgische ondernemingen

Hoewel de nieuwe btw-regels pas zullen gelden vanaf 1 juli 2021, moeten ondernemingen die momenteel reeds verkopen op afstand doen of dit in de nabije toekomst voor ogen hebben, de gevolgen van de nieuwe e-commerce btw-regels voor hun activiteiten evalueren.

Belgische ondernemingen die verkopen op afstand doen naar andere EU lidstaten en tot op heden onder de verschillende drempels zijn gebleven, zullen met ingang van 1 juli 2021 plots wel geconfronteerd worden met de verplichting om buitenlandse btw af te dragen (tenzij de totale omzet uit afstandsverkopen onder de 10.000 euro blijft). Deze ondernemingen hebben er dus alle belang bij om zich te registreren voor de One Stop Shop, hetgeen met ingang van 1 april 2021 mogelijk is.

Aangezien er in het buitenland andere btw-tarieven van toepassing zullen zijn op de online verkopen, dient de prijszetting op de website ook nader bekeken te worden.

Ook voor Belgische ondernemingen die verkopen op afstand doen naar andere EU lidstaten en op heden reeds btw afdragen in deze lidstaten kan een overschakeling naar het OSS-regime voordelig zijn. Mogelijks kunnen de buitenlandse btw-nummers immers geschrapt worden, hetgeen een besparing van de btw-compliance kosten kan betekenen.

Volgende concrete actiepunten kunnen overwogen worden:

  • In kaart brengen van alle verkopen op afstand en de impact van de nieuwe regels hierop (bijvoorbeeld welke btw-tarieven er zullen moeten worden toegepast met ingang van 1 juli 2021 en de gevolgen hiervan voor de rapportering en facturatie).
  • Aanpassingen aan de interne systemen voorbereiden, alsook aanpassingen van de online webshop.
  • Terugblikken op de rapporteringsverplichtingen onder de huidige regeling: in afwachting van de nieuwe regeling, richten de btw-administraties van de verschillende lidstaten hun peilen steeds meer op e-commerce bedrijven die naar hun lidstaat verkopen op afstand hebben verricht. Als blijkt dat de drempel in deze lidstaat reeds overschreden was, zonder lokale btw aan te rekenen en af te dragen, zal de betrokken administratie de verschuldigde btw naheffen eventueel vermeerderd met boetes en interesten. Door middel van een spontane regularisatie kan de impact in dit opzicht doorgaans beperkt blijven.
  • Belgische ondernemingen die ook goederen verkopen die van buiten de EU komen, kunnen nader onderzoeken of de nieuwe IOSS-regeling een vereenvoudiging kan betekenen. Indien het gaat om goederen met een maximale waarde van € 150 moet in deze beoordeling ook rekening worden gehouden met de nieuwe regels voor online marktplaatsen.

 

Tiberghien,

Stijn Vastmans

Stein De Maeijer

Gert Vranckx

Lode Van Dessel

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Oost-Vlaanderen
Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Uitgever
3 - 7 jaar
Antwerpen
Jurist
bestuursrecht internationaal recht Omgevingsrecht Publiek recht sociaal recht
Brussel

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.