Nexus (UAntwerpen)

Nexus is de juridische hub van de Faculteit Rechten UAntwerpen waar kennis vernieuwen en delen samenvallen.

Nieuwe wetgeving wordt op de voet gevolgd net als belangrijke juridische innovaties en tendensen in rechtspraak en rechtsleer.

Nexus verbindt op die manier alle postacademische opleidingen en initiatieven rond permanente vorming.

Bij de opstelling van de programma’s wordt Nexus geadviseerd door een denktank waarin alle juridische beroepsgroepen vertegenwoordigd zijn.

De laatste decennia is het beroep van advocaat geëvolueerd van een officium nobile naar een ondernemersactiviteit. Advocaten zijn ondernemers en de Ordes zijn ondernemersverenigingen.

Deze evolutie kan zeer nadrukkelijk worden vastgesteld bij de vergoeding van de prestaties van de advocaat.

Nog voor het Gerechtelijk Wetboek (1967) gold als vaststaande regel dat de advocaat met de cliënt geen ereloonovereenkomst mocht afsluiten, laat staan provisies mocht vragen. Deze door de deontologie ondersteunde afwezigheid aan communicatie vond nadien zijn neerslag in de vage bewoordingen van art. 446ter Ger.W., waarin de principes van de eenzijdige partijbeslissing en de billijke gematigdheid werden vastgelegd.

Ten onrechte bepalen nog vele advocaten, wars van de wettelijke verplichting tot precontractuele informatie aan de cliënt en wars van contractuele afspraken, hun ereloon eenzijdig en in alle vrijheid via de zogenaamde “partijbeslissing”. Deze partijbeslissing wordt nog steeds gehandhaafd in art. 446ter Ger.W.

De vraag of dit nog aanvaard wordt en zo ja, voor hoe lang nog, zal evident aan bod komen in de workshop over erelonen die het CBR organiseert op vrijdag 25 mei 2018 tussen 14u en 17u.

Zowel de rechtspraak alsook de wetgeving (zie de plannen en voorstellen van de ministeriële experten) en de deontologie (ontwerpreglement inzake advocatenovereenkomst of opdrachtbrief) evolueren volop en zullen in de nabije toekomst de nieuwe krijtlijnen uittekenen.

Welke richting dit uitgaat en wat thans nog kan worden aanvaard, welke (informatie)verplichtingen er nu al zijn en op welke wijze het ereloon niet alleen wordt begroot, maar ook hoe het kan worden betwist en volgens welke procedures, het zal tijdens de workshop aan bod komen en u kan hierover interactief in debat gaan met de voorzitter en de sprekers van deze studiemiddag.

Sprekers tijdens deze workshop zijn Jan Meerts (stafhouder balie Antwerpen) en Hugo Lamon (advocaat balie Limburg, bestuurder OVB). Voorzitter is Stany Wens (gewezen stafhouder balie Antwerpen).

Het inschrijvingsgeld bedraagt 125 euro of 110 euro als u ook aan een andere CBR studieactiviteit deelnam dit academiejaar. Advocaten-stagiairs nemen deel aan een gunsttarief van € 100.

De workshop werd erkend voor 3 punten door de OVB en ook het IGO erkende deze opleiding.

Deze workshop heeft plaats in aula C103 op de Stadscampus van de Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13 te 2000 Antwerpen.

Inschrijven kan bij voorkeur elektronisch via deze link. Alle verdere inlichtingen via CBR@uantwerpen.be of 03 265 54 48.

Nexus (UAntwerpen)

Nexus is de juridische hub van de Faculteit Rechten UAntwerpen waar kennis vernieuwen en delen samenvallen.

Nieuwe wetgeving wordt op de voet gevolgd net als belangrijke juridische innovaties en tendensen in rechtspraak en rechtsleer.

Nexus verbindt op die manier alle postacademische opleidingen en initiatieven rond permanente vorming.

Bij de opstelling van de programma’s wordt Nexus geadviseerd door een denktank waarin alle juridische beroepsgroepen vertegenwoordigd zijn.

Bekijk alle artikelen

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.