Stappers Advocaten

Stappers Advocaten bestaat in de huidige vorm sinds 1985 en bouwt voort op een bestaande praktijk van arbeidsrecht.

Met 13 advocaten staan we zowel grote ondernemingen, KMO’s als particulieren bij. Als onafhankelijk, middelgroot kantoor garanderen we een persoonlijke aanpak, het belang van de cliënt staat voor ons onvoorwaardelijk centraal.

Wij streven steeds naar concrete resultaten die voor de cliënt een meerwaarde betekenen

Cao nr. 90 van 20 december 2007, gesloten in de NAR, omvat het wettelijk kader voor niet-resultaatsgebonden voordelen.  Recent werd het één en andere gewijzigd door middel van cao nr. 90/3 van 27 november 2018. De belangrijkste vernieuwing betreft de zogenaamde ‘e-bonus’.

De regels zijn van toepassing op werkgevers en werknemers die vallen onder het toepassingsgebied van de cao-wet.

Wat?

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen zijn bonussen voor werknemers die gebonden zijn aan de collectieve resultaten van een onderneming, van een groep van ondernemingen of van een welomschreven groep van werknemers. Ze worden gebaseerd op objectieve criteria.

Werknemers kunnen deze voordelen verkrijgen via de verwezenlijking van duidelijk afgelijnde, transparante, definieerbare of meetbare en verifieerbare doelstellingen. Let wel: individuele doelstellingen of doelstellingen waarvan de verwezenlijking kennelijk zeker zijn op het ogenblik van de invoering van een systeem van resultaatsgebonden voordelen, zijn uitgesloten.

Voordelige behandeling

Niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen kennen onder bepaalde voorwaarden een gunstigere behandeling, zowel op sociaal als op fiscaal vlak.

  • De voordelen worden van het socialezekerheidsrechtelijke loonbegrip uitgesloten wanneer ze het grensbedrag van 3.383,00 EUR niet overschrijden (bedrag voor 2019, in 2018 was dit: 3.313,00 EUR). Er is wel nog steeds een bijzondere werkgeversbijdrage verschuldigd van 33% en een solidariteitsbijdrage door de werknemer van 13,07%.
  • Op fiscaal vlak zijn de voordelen vrij van personenbelasting en van bedrijfsvoorheffing, op voorwaarde dat ze het grensbedrag van 2.941,00 EUR (bedrag voor 2019, in 2018 was dit: 2.880,00 EUR) niet overschrijden én de bijdragen in de sociale zekerheid effectief betaald werden. De voordelen zijn tevens aftrekbaar als beroepskost.

Procedure

Het bonusplan moet worden ingevoerd via een ondernemings-cao als er een vakbondsafvaardiging is of een toetredingsakte als die er niet is.

Belangrijk voor zowel de ondernemings-cao als de toetredingsakte is:

  • Er moet steeds gebruik worden gemaakt van de standaardmodellen gevoegd bij cao nr. 90.
  • In beide instrumenten moet een toetredingsplan worden opgenomen. Dit plan omvat verschillende verplichte vermeldingen, zoals de doelstellingen, de referentieperiode, de voordelen, de berekening van die voordelen,… (zie artikel 8 cao nr. 90).
  • De ingevulde modellen moeten worden neergelegd op de griffie van de algemene directie collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD WASO.

Meer informatie en modellen op de website van de FOD WASO.

E-bonus

Dankzij cao nr. 90/3 wordt dit alles nu gedigitaliseerd en vergemakkelijkt. De zogenaamde ‘e-bonus’ is een nieuw intelligent elektronisch standaardformulier dat alle verplichte vermeldingen bevat en meteen aangeeft welke rubrieken fout ingevuld zijn. De eerste stappen worden op dit moment gezet voor het verplicht gebruik van het standaard online formulier, dat zowel elektronisch ondertekend kan worden, als elektronisch neergelegd kan worden.

In een eerste stadium, zal de e-bonus enkel betrekking hebben op de toetredingsakten. Later zal de e-bonus worden uitgebreid tot ondernemings-cao’s. Op termijn is het ook de bedoeling dat de e-bonus wordt geïntegreerd in een uitgebreid online platform voor sociaal overleg.

Wanneer de e-bonus effectief in werking zal treden, is voorlopig nog even afwachten. We verwijzen naar de website van de FOD WASO voor de laatste updates.

Conclusie

De nieuwe e-bonus zal stelselmatig worden ingevoerd en uitgebreid. Met deze belangrijke administratieve vereenvoudiging voor werkgevers en overheid wordt gemikt op een snellere en efficiëntere goedkeuringsprocedure.

Méline Rovillard

STAPPERS Advocaten

 

Stappers Advocaten

Stappers Advocaten bestaat in de huidige vorm sinds 1985 en bouwt voort op een bestaande praktijk van arbeidsrecht.

Met 13 advocaten staan we zowel grote ondernemingen, KMO’s als particulieren bij. Als onafhankelijk, middelgroot kantoor garanderen we een persoonlijke aanpak, het belang van de cliënt staat voor ons onvoorwaardelijk centraal.

Wij streven steeds naar concrete resultaten die voor de cliënt een meerwaarde betekenen

Bekijk alle artikelen

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.