6 mrt 2019 | Actualia, Column

Clash in de advocatuur

Door Hugo Lamon

(Ge)recht in de spiegel

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Oost-Vlaanderen
Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Uitgever
3 - 7 jaar
Antwerpen
Jurist
bestuursrecht internationaal recht Omgevingsrecht Publiek recht sociaal recht
Brussel

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 06/03/2019 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.

LAMON op woensdag

Mr. Hugo LAMON is advocaat aan de balie Limburg en bestuurder en woordvoerder van de Orde van Vlaamse Balies. Iedere woensdag maakt hij op Jubel een persoonlijke beschouwing over justitie.

De tijden veranderen, maar deze week toch op een lager pitje. De balie zit op de skilatten. Daar waar nog niet zo lang geleden vakantie iets was voor het oudmodische “gerechtelijk verlof”, zorgt nu elke schoolvakantie (geef toe, daar blijven de tradities nog intact) voor een tijdelijke onderbreking. De moedigsten sturen een (liefst in het Engels opgestelde) “automatic reply” met de boodschap dat ze ver weg zitten en slechts sporadisch toegang hebben tot hun e-mail. In welke verloren plek zitten ze dan wel, nu er toch werkelijk overal internetverkeer mogelijk is? Het is newspeak voor een vaak terechte “laat me even met rust”. Anderen antwoorden met spelfouten op hun Iphone een of ander onsamenhangend bericht, dat er gewoon op neerkomt dat ze volgende week een ernstig(er) antwoord zullen geven.

De wereld raast intussen door. De nieuwe generatie blijft ongeduldig de sociale media bestoken met hun onweerstaanbare en aanstekelijke drang naar vernieuwingen. De toga blijft voorlopig nog zwart en het befje wit, maar de revolutie staat voor hen in de steigers. De toekomst zal digitaal zijn, of niet zijn.

Deze week verscheen op sociale media het verslag van het “tweede innovatiecafé van Future Lawyers Belgium”. De boodschap is duidelijk: innovatie in het speelveld van de juridische dienstverlening dringt zich op. “Thriving in a 3D world”. “3D verwijst naar de drie ‘d’s van ‘digital’, ‘data’ en ‘disruption’, die het potentieel hebben om business processen te vervangen, customer journeys te verbeteren en business modellen te transformeren. Laat het daar nu net ook binnen onze eigen sector hoog tijd voor zijn”, zo meldt de verslaggever met enige trots. De boodschap voor de advocaat is helder: die moet er zich bewust van zijn dat de verschillende mythes rond disruptie “niet als een tsunami toeslaan”. Disruptie wordt immers niet aangemoedigd door de trouwste en beste klanten en is “ook niet altijd makkelijk te detecteren. Iets is moeilijk om te zien, als je er zelf blind voor bent”. Samengevat: advocaten mogen niet blind zijn voor de nieuwe wereld.

Intussen zit een kranige tachtiger zich in de voorbereidende werken te verdiepen van de artikelen 227 tot en met 237 van de Wet van 18 juni 2018 “houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing”. Er staat geen leeftijd op creativiteit en doortastendheid, want na een eerste grondige lezing van de parlementaire stukken was het hem niet geheel duidelijk wat dat collaboratief onderhandelen dan wel voor hem kon betekenen. Al snel begreep de oude rot in het vak dat dit meer dan waarschijnlijk niet aan hem lag, maar wel aan de grillen van de wetgever. Hij besloot wat confraters te bellen, waarvan hij zijdelings vernomen had dat ze er misschien wel iets van af wisten. Het valt te hopen dat de betrokkene u ook gecontacteerd heeft en u op die wijze een les in nederigheid heeft bezorgd. Zonder digitale data en artificiële intelligentie, maar met advocateninzichten die door een verrassende helderheid innovatief blijven.

Deze week nam de Limburgse balie ook afscheid van een icoon, dat 56 jaar aan de balie was. Een advocaat die al aan bemiddeling deed lang vooraleer het woord werd uitgevonden. Voor hem waren bemiddeling, verzoening, minnelijke regeling en een oplossing synoniemen. Hij was op die manier reeds een moderne advocaat en de massaal bijgewoonde uitvaartplechtigheid was hiervan een sprekende getuigenis.

Nauwelijks enkele dagen later kon dan weer worden vernomen dat een vorig jaar “op rust gestelde” magistraat, die jarenlang vonnissen maakte die feilloos de “aurea mediocritas” (de gulden middenweg) bewandelden en daarna nog graag als plaatsvervanger bijsprong, echt aan stoppen denkt. De recente wettentsunami zorgen voor nieuwe en voorheen ongekende onzekerheid en de magistraat wil er nu helemaal mee stoppen. Het zal allicht ook sommige wat oudere advocaten aan het denken zetten.

De toekomst van de advocatuur is een genuanceerd verhaal. Je bent zo oud als je jezelf voelt. En ook al zal het beroep door de technologische en digitale revolutie veranderen en lijkt de vernieuwingsdrang van de wetgever onuitputtelijk, toch zal de menselijke ervaring een rol blijven spelen. De destijds door IBM ontwikkelde computer deep blue won ooit een schaakspel van grootmeester Garri Kasparov, maar het zou fout zijn om te denken dat die het ook zou halen van de menselijke inzichten en ervaring van rasadvocaten. Wie een clash ziet tussen nieuwe en oude advocatuur blijf best bescheiden.

Hugo LAMON

Mr. Hugo LAMON is advocaat aan de balie Limburg en bestuurder en woordvoerder van de Orde van Vlaamse BaliesIedere woensdag maakt hij op Jubel een persoonlijke beschouwing over justitie.

In de onderstaande videoboodschap van mr. Lamon kadert hij de column van deze week, en nodigt daarbij alle belangstellenden uit tot verdere reflectie en maatschappelijk debat.

(Ge)recht in de spiegel

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Oost-Vlaanderen
Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Uitgever
3 - 7 jaar
Antwerpen
Jurist
bestuursrecht internationaal recht Omgevingsrecht Publiek recht sociaal recht
Brussel

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

7 Reacties

7 Reacties

 1. Pieter Goetghebuer

  Laten we deze polarisering toch proberen vermijden. Future Lawyers Belgium is een initiatief dat op een positieve manier innovatie in de advocatuur wenst te benaderen en stimuleren. Dat gebeurt met grote bescheidenheid en op een constructieve wijze.

  Spijtig om te lezen dat u dit anders interpreteert.

  Pieter Goetghebuer
  Medeoprichter FLB

  Antwoord
 2. Bart Staelens

  De Limburgse Lamon laat zijn licht schijnen over de Future Lawyers. In de verte tekenen zich de lieflijke contouren af van Bokrijk en in de haard van Hugo knettert een aangenaam vuurtje. De lof wordt gezongen van kranige jubilarissen en feilloos gulden middenweg bewandelende baliereuzen.

  Maar is dit het nu wat een OVB bestuurder wil? Staat dankbaarheid voor wie op voorbeeldige wijze aan de weg heeft getimmerd, echt in de weg dat er toch minstens geluisterd wordt naar jonge leeuwen?

  Het honend wegwimpelen van nieuwe geluiden in zelfingenomenheid, daar hebben we echt geen nood aan.

  Ook ik heb een zekere afkeer van het te pas en vooral te onpas gebruiken van allerlei Engelse termen, ook ik ga graag eens verwijzen naar wat onze jubilarissen allemaal voor ons mogen betekenen, maar nooit of te nimmer mogen we de oren sluiten voor de jongere advocaten die tenminste pogen nieuwe ideeën te formuleren, die tenminste proberen met nieuwe initiatieven naar voor te komen. Ook een gevestigd instituut als de OVB – en zeker de OVB – moet daar oor voor hebben.

  En laat de ‘nieuwe advocatuur’ maar eens erg onbescheiden doen. Zonder onbescheidenheid kunnen we nooit een nieuw geluid horen, kunnen we nooit een nieuwe lente beleven.

  Ben ik dan een grote fan en aanhanger van de ‘Future Lawyers’? Neen, maar ik zou toch eens zeer goed luisteren en mezelf in vraag stellen.

  Even een frisse kop en een frisse geest halen in de krokusvakantie, Hugo, wat kan daarop tegen zijn?

  Antwoord
  • Hugo Lamon

   Met alle respect en sympathie voor Stafhouder Staelens, maar deze keer leest hij enkel wat hij wil lezen en niet wat er staat (en door de meesten ook zo wordt begrepen). Heeft hij een slechte dag of zo? De verwijzing in de bijdrage naar het initiatief Future Lawyers Belgium is positief bedoeld. Ik heb het verslag van hun activiteit gelezen en vond het dermate interessant dat ik er ook uitdrukkelijk naar heb verwezen.

   Ik schrijf: “De nieuwe generatie blijft ongeduldig de sociale media bestoken met hun onweerstaanbare en aanstekelijke drang naar vernieuwingen”. Wil Mr. Staelens even herlezen? “onweerstaanbare en aanstekelijke drang”. Niet te weerstaan dus en aanstekelijk. Het getuigt toch wel een beetje van kwade trouw om dat negatief te percipiëren.

   Ik wijs er wel op dat vernieuwingen van alle generaties zijn. Dat heeft overigens niets te maken met nostalgie of een (blijkbaar als denigrerend beschouwde) Bokrijk-mentaliteit. Overigens, en by the way, wie dat zegt is blijkbaar al lang niet meer in Bokrijk geweest en heeft de grote vernieuwingen van de laatste jaren daar gemist.

   Kortom: mijn blog wilde positiviteit uitstralen en de mythe van de clash tussen de generaties ontkrachten.

   Hugo Lamon
   met iedere week een mening, ook wanneer ze sommigen niet zint.

  • Bart Staelens

   Mr. Lamon vraagt zich af of ik een slechte dag had. Los van de vraag of ik er überhaupt andere heb, heb ik de tekst met als duidelijke titel ‘Clash in de advocatuur’ dus nog eens en nog eens grondig gelezen. De nieuwe generatie die klaarblijkelijk op een clash zou afstevenen wordt effectief bedacht met een onweerstaanbare en aanstekelijke drang, maar na menig loftrompet voor de verdienstelijke oudere generatie, wordt er toch geëindigd met ‘wie een clash ziet tussen nieuwe en oude advocatuur blijft best bescheiden’.

   Kan dit anders gelezen worden dan een duidelijke vingerwijzing dat jeugdige leeuwen best een toontje lager zingen? Ja, zegt een ernstige Hugo die in de camera kijkt, met Raveel in de rug. Met clash wordt eigenlijk bedoeld goed samen werken en elkaar bevruchten.

   Tja, zo leert de mens ook al iets.

   Als clash Lamonees is voor een oproep tot goede samenwerking, dan zijn we het eigenlijk roerend eens. En het roerend eens zijn is niet eens een voorwaarde om elkaar met sympathie te bejegenen. Dat moeten we dan eens in het oude stadscentrum, Hugo, bespreken met een ambachtelijk gebrouwen bier bij de hand. Ook de Future Lawyers kunnen daar bij zijn, al zal het dan een gesprek zijn in het Nederlands en niet in het Engels. En ik beloof me bij te scholen in het Lamonees.

   Kortom, om het dan toch even in het Engels uit te drukken, op naar het paradise by the clash boardlight.

   Bart Staelens

 3. Bram Vandromme

  Bedankt om het verslag van onze fijne avond te lezen!
  We kiezen inderdaad voor positivisme, en proberen heel wat advocaten te enthousiasmeren, maar die clash, die zien wij niet. Enkel heel veel kansen en opportuniteiten voor de advocatuur. Het verslag van het laatste innovatiecafé is natuurlijk maar een klein stukje van wat daar besproken wordt. Er valt veel meer te rapen, zoals dat evident de menselijke rol altijd belangrijk zal blijven, en zelfs belangrijker zal worden.
  Altijd welkom op de volgende sessie, met Alexander De Croo! Een ticket kan u hier vinden: https://www.eventbrite.be/e/innovatiecafe-fl-belgium-tickets-54447732634

  Antwoord
 4. Blanckaert

  Meester Lamon,

  Ik denk dat we de huidige veranderingen alleen maar kunnen aanmoedigen. Eindelijk hebben we een minister die iets doet. Toen ik als advocaat begon herinner ik mij nog boze brieven te krijgen van een Stafhouder omdat ik mail gebruikte. Om mij enigszins te schikken begon ik toen te faxen, alwaar ik ook een briefje kreeg omdat ik deze fax nogmaals per brief moest bevestigen. Bij mijn eerste invordering van een staat van kosten en erelonen moest ik toelating vragen aan de Stafhouder. Ik wees hem er toen op dat ook wij best facturen zouden maken, hetgeen thans gebeurt. Laat ons eens modern worden en ik heb nog veel suggesties. Laat ons een
  Justitieplatform maken waar elkeen de kalender 747 kan invullen, het uur van aankomst, kortom alles. En maak eens werk van een rechtbank manager. Als men spreekt over gerechtelijke achterstand en er zijn kamers die slechts 5 zaken op de rol hebben staan per week, waarvan er meestal 2 geregeld zijn zal het niet zo zwaar zijn

  Antwoord
 5. Jan De Greef

  Een gevoel van onbehagen en teleurstelling bekruipt mij als ik lees dat confrater Lamon begrip toont voor de wat oudere confraters die de zeer recente regelgeving inzake de collaboratieve onderhandeling een “gril” van de wetgever noemen, alsmede voor hen die menen dat bemiddeling en verzoening op één hoopje mag gegooid worden. Confraters die het voorgaande genegen zijn, hebben mij geen les in nederigheid te leren want de delen 7 en 8 van het Ger.W. een minderwaardige plaats gunnen in een gerechtelijke procedure (althans deze die gevoerd dient te worden volgens de regels van het Ger.W.), getuigt m.i. niet van een hedendaags advocateninzicht. Evenmin als van een juist begrip van bemiddeling en collaboratieve onderhandelingen. Want voormelde delen zijn inderdaad innovatief.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.