Actualia Expertise

Belangrijke btw-evolutie voor esthetische ingrepen, chiropractors en osteopaten

Avatar
Geschreven door Vandelanotte

Esthetische behandelingen door artsen en ziekenhuizen zijn in principe uitgesloten van de btw-vrijstelling voor medische prestaties. Deze prestaties zijn dus aan btw onderworpen. Maar ook prestaties door ‘niet-erkende’ paramedische beroepsbeoefenaars, zoals chiropractors en osteopaten, kunnen niet genieten van de medische vrijstelling. Bij het Grondwettelijk Hof werden tegen deze regelingen echter al meerdere verzoeken tot nietigverklaring ingediend. Als gevolg van een arrest van 5 december 2019, dringt zich nu een aanpassing van de btw-wetgeving op.

Het esthetisch karakter

  • In haar arrest vernietigt het Hof het verschil in behandeling tussen esthetische ingrepen verricht door een arts of verricht door een ‘niet-arts’. Hierdoor zouden onder andere tandartsen, verpleegkundigen en paramedici eveneens uitgesloten worden van de btw-vrijstelling voor hun prestaties met esthetisch karakter.
  • Esthetische ingrepen die opgenomen zijn in de RIZIV-nomenclatuur en die voor terugbetaling in aanmerking komen, zijn vandaag vrijgesteld van btw. Andere esthetische ingrepen zijn dat niet. Dat onderscheid is volgens het Hof niet redelijk en moet worden vernietigd in de wetgeving.
  • Vandaag worden medische diensten met een esthetisch karakter die niet zijn opgenomen in de RIZIV-nomenclatuur onderworpen aan btw. Dit terwijl andere medische diensten zonder een therapeutisch doel die niet opgenomen zijn in de RIZIV-nomenclatuur weer vrijgesteld kunnen zijn. Ook dit onderscheid ziet het Hof als discriminerend. Het vernietigt bijgevolg art. 44,§1 WBTW voor zover het diensten vrijstelt die geen medische verzorging uitmaken.
  • Het onderscheid tussen esthetische handelingen binnen en buiten ziekenhuizen werd vernietigd. Verpleging buiten het ziekenhuis naar aanleiding van een ingreep of behandeling met een esthetisch karakter zal bijvoorbeeld niet meer vrijgesteld worden van btw.
  • Er komt een uitsluiting tot toepassing van de btw-vrijstelling voor diensten en leveringen van goederen die nauw samenhangen met medische prestaties van ziekenhuizen maar die “niet onontbeerlijk zijn voor het verrichten van vrijgestelde handelingen”, en “wanneer zij in hoofdzaak ertoe strekken extra opbrengsten te verschaffen in rechtstreekse mededinging met commerciële ondernemingen”.

Chiropractors en osteopaten

Eline Demeyere & Griet Pelgrims

Vandelanotte

Meer lezen van deze auteur? Dat kan hier!

Opmerking plaatsen

Uw naam wordt privé weergegeven op de website en is niet zichtbaar voor anderen. Uw e-mailadres wordt opgeslagen maar niet gepubliceerd.