Auteursrechten: uitsluiting softwareontwikkelaars is redelijk verantwoord cover

24 mei 2024 | Tax & Private equity

Auteursrechten: uitsluiting softwareontwikkelaars is redelijk verantwoord

Door Tiberghien

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Advocaat
Omgevingsrecht Publiek recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
sociaal recht
0 - 3 jaar
Brussel

Aankomende events

Het Grondwettelijk Hof is van oordeel dat het uitsluiten van computerprogramma’s van de fiscale regeling voor auteursrechten redelijk verantwoord is (GwH 16 mei 2024, nr. 52/2024).

Achtergrond

Er heerst reeds enige tijd discussie of softwareontwikkelaars in aanmerking komen voor het nieuwe fiscaal gunstregime voor auteursrechten.

De minister van Financiën had tijdens de parlementaire voorbereiding bij de nieuwe wetgeving aangegeven dat dit niet het geval was (zie Hervorming fiscaal regime auteursrechten en naburige rechten: software in or out?). Ook de rulingcommissie volgde deze zienswijze (Negatieve ruling auteursrechten voor de IT-sector).

Ten aanzien van de interpretatie dat computerprogramma’s uitgesloten zouden zijn van het toepassingsgebied, werden twee vernietigingsberoepen ingesteld (GwH 11 mei 2023, nr. 7994 en GwH 3 juli 2023, nr. 8050). Deze vernietigingsverzoeken werden later samengevoegd.

Het Hof moest oordelen of er, door de uitsluiting van softwareontwikkelaars uit het nieuwe regime, sprake is van een schending van het gelijkheids- en non-discriminatiebeginsel.

Uitspraak Grondwettelijk Hof

Het Hof oordeelt vooreerst dat ontwikkelaars van computerprogramma’s zich in een vergelijkbare situatie bevinden als auteurs van letterkunde of kunst. Dit omdat computerprogramma’s ook worden beschermd door het auteursrecht en aangezien softwareontwikkelaars aan de belasting onderworpen inkomsten uit auteursrechten kunnen ontvangen.

Vervolgens stelt het Hof dat er een verschil in behandeling is dat op een objectief criterium berust, namelijk de aard van het werk dat door het auteursrecht wordt beschermd. Werken van letterkunde of kunst enerzijds en computerprogramma’s anderzijds.

Ook is het criterium pertinent volgens het Hof. Volgens het Hof berust de bijzondere fiscale regeling voor auteursrechten op het vermoeden dat de inkomsten uit auteursrechten op onregelmatige en wisselvallige wijze worden verkregen. Gelet op onder meer de wetgeving in het economisch recht specifiek voor computerprogramma’s en gelet op de vele rulings voor de IT-sector, kon – volgens het Hof – de wetgever afleiden dat de ontwikkeling van computerprogramma’s op algemene wijze wordt toegepast in het kader van stabiele economische relaties.

Ook zijn er – volgens het Hof – geen onevenredige gevolgen voor de ontwikkelaars van computerprogramma’s of voor personen die hen tewerkstellen (in zoverre zij voortaan onderworpen zullen zijn aan de fiscale regeling voor beroepsinkomsten).

Op basis van het voorgaande besluit het Hof als volgt: “Rekening houdend met hetgeen voorafgaat, is het uitsluiten van de inkomsten die betrekking hebben op computerprogramma’s van de fiscale regeling voor auteursrechten redelijk verantwoord”.

Webdesigners komen in aanmerking

Softwareontwikkelaars lijken nu definitief uit de boot te vallen. Dit wil evenwel niet zeggen dat andere profielen binnen softwarebedrijven niet in aanmerking zouden komen. Zo komen marketeers (Voorafgaande beslissing 30 januari 2024, nr. 2023.0888) en ook webdesigners (Voorafgaande beslissing 16 januari 2024, nr. 2023.0936) in aanmerking. Uiteraard moet steeds in concreto worden nagegaan of aan alle voorwaarden is voldaan.

Vincent Vercauteren en Kimberley De Plucker -Tiberghien

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Advocaat
Omgevingsrecht Publiek recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
sociaal recht
0 - 3 jaar
Brussel

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.