21 okt 2015 | Algemeen

Al wie dat nu niet gesprongen heeft … werkt in de privésector. Rekenen met Daniël

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Advocaat
Omgevingsrecht Publiek recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
sociaal recht
0 - 3 jaar
Brussel

Aankomende events

Opgelet: dit artikel werd gepubliceerd op 21/10/2015 en kan daardoor verouderde informatie bevatten.
De Standaard, donderdag 15 oktober 2015, p. 6 – 7.

Indexering socialezekerheidsprestaties en ambtenarenweddes

De indexering van de socialezekerheidsprestaties wordt door dezelfde wet geregeld als die van de weddes van het overheidspersoneel. Het opschrift van de Indexcijferwet is een van de langste die wij in het Belgisch recht kennen: in de wet van 2 augustus 1971 houdende inrichting van een stelsel waarbij de wedden, lonen, pensioenen, toelagen en tegemoetkomingen ten laste van de openbare schatkist, sommige sociale uitkeringen, de bezoldigingsgrenzen waarmee rekening dient gehouden bij de berekening van sommige bijdragen van de sociale zekerheid der arbeiders, alsmede de verplichtingen op sociaal gebied opgelegd aan de zelfstandigen, aan het indexcijfer van de consumptieprijzen worden gekoppeld zitten evenveel woorden als er letters zitten in het langste Duitse woord, dat ook het opschrift van een wet is: Rindfleischetikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz (jammer genoeg besliste het deelstaatparlement van Mecklenburg-Voor-Pommeren twee jaar geleden die term uit haar wetteksten te schrappen): 63.

Misschien is het de lengte van het opschrift van onze Indexcijferwet die de Belgische minister van Pensioenen ervan weerhield die wet ook te lezen en te kennen.

Artikel 6 3°, van de Indexcijferwet bepaalt vanaf welk ogenblik een indexaanpassing wordt toegepast op uitgaven die niet per jaren, noch per kwartaal worden vereffend: vanaf de eerste maand die volgt op de maand waarvan het indexcijfer het cijfer bereikt dat een wijziging rechtvaardigt.

Spilindex

Het cijfer dat een aanpassing van de bedragen verantwoord, is het eerstvolgende spilindexcijfer. De spilindexen of spilindexcijfers zijn de getallen behorend tot een reeks waarvan het eerste 114,20 is (volgens de indexcijferberekening die gold op 1 januari 1971) en elk van de volgende verkregen wordt door het voorgaande te vermenigvuldigen met 1,02 (art. 2 Indexcijferwet).

De laatste spilindex, berekend op de basis 2013 = 100, bedraagt 101,02.

Rekenen

Tot 1 oktober 1983 was het de overschrijding van een volgend spilindexcijfer door het gemiddelde van de reële indexcijfers van twee opeenvolgende maanden dat aanleiding gaf tot een indexaanpassing. Sindsdien geldt een afgevlakt systeem: voor elke maand wordt niet het reële indexcijfer van die maand in rekening gebracht, maar het rekenkundige gemiddelde van het indexcijfer van de betrokken maand en de indexcijfers der drie voorafgaande maanden (art. 4, § 1, Indexcijferwet). Het is dus het gemiddelde van twee keer vier maanden dat het volgende spilindexcijfer moet bereiken.

Voor de maand

mei 2015 werd dus rekening gehouden met het rekenkundig gemiddelde van

mei 2015:               101,16

april 2015:               101,12

maart 2015:            100,73

februari 2015:          100,89

zijnde                     403,90 : 4 = 100,975

voor de maand  juni 2015 werd rekening gehouden met het gemiddelde van de indexcijfers van

juni 2015:      101,33

mei 2015:     101,16

april 2015:     101,12

maart 2015:  100,73

of                 404,34 : 4 = 101,085

Het gemiddelde van 100,975 en 101,085 is 101,03.

Dat betekent dat de pensioenen inderdaad op grond van de Indexcijferwet inderdaad met ingang van 1 juli 2015 aan het indexcijfer van de consumptieprijzen hadden moeten worden aangepast. Daarvoor wordt op het basisbedrag de coëfficiënt 1,02n toegepast, waarbij n de rang van de bereikte spilindex vertegenwoordigt (art. 4, § 1, tweede lid, Indexcijferwet). Dat komt neer op een verhoging met twee procent.

Springen

De wet 23 april 2013 tot verbetering van de werkgelegenheid drukt de “indexsprong”, of het overslaan van indexering tot beloop van twee procent,  als volgt uit: vanaf de maand april 2015 tot de maand vóór de referentiemaand wordt de afgevlakte gezondheidsindex – terloops vermeld: een term die voor het eerst met die wet in de wet wordt opgenomen – geblokkeerd op de afgevlakte gezondheidsindex van maart 2015 (art. 2ter, § 1). De referentiemaand is de eerste maand waarin de referentie-index hoger is dan de afgevlakte gezondheidsindex van de maand maart 2015 (art. 2, § 4). De referentie-index is een maandelijkse index die wordt berekend door het rekenkundig gemiddelde van het indexcijfer van (het gemiddelde van dat van) twee opeenvolgende maanden (en de drie daaraan voorafgaande maanden) te vermenigvuldigen met 0,98 (art. 2, § 3).

Technisch gezien gaat het dus om een blokkering van het indexcijfer en niet om een tijdelijke uitschakeling van de koppeling van bepaalde uitkeringen en weddes aan het indexijfer van de consumptieprijzen.

Conclusie

Valt op Daniël Bacquelaine te rekenen? “Reken maar” zal hij wellicht zelf zeggen.

– See more at: http://www.wikisoc.be/nl/blog#sthash.SXRu100Z.dpuf

Recente vacatures

Advocaat
Burgerlijk recht Gerechtelijk recht Ondernemingsrecht Verzekeringsrecht
0 - 3 jaar
Antwerpen Brussel
Legal Counsel
Verzekeringsrecht
3 - 7 jaar
Brussel
Advocaat
Omgevingsrecht Publiek recht
0 - 3 jaar
Brussel
Jurist Paralegal
sociaal recht
0 - 3 jaar
Brussel

Aankomende events

Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.